Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Whistleblowerordningen i DJ og AJKS

I DJ/AJKS ønsker vi at stå for åbenhed og ansvarlighed i forhold til alt, hvad vi gør. Alle - både ansatte, politiske aktive og medlemmer - skal have mulighed for at ytre sig anonymt i forhold til DJ og AJKS, hvis de har mistanke om potentielle eller faktiske uregelmæssigheder eller ulovligheder. Derfor har vi etableret en whistleblowerordning.

En whistleblowerordning er et trygt og anonymt system, som du kan indberette til, hvis du har mistanke om, at der foregår alvorlige uregelmæssigheder eller ulovligheder i DJ eller AJKS – eller i forbindelse med aktiviteter relateret til organisationerne.

Hvad kan du bruge whistleblowerordningen til?
Whistleblowerordningen kan kun bruges til at indberette potentielle eller faktiske overtrædelser af den gængse lovgivning eller DJ og AJKS’ egne regler, politikker og retningslinjer for, hvordan vi handler, forvalter vores viden som medarbejdere og omgås hinanden.

Hvad kan du ikke bruge whistleblowerordningen til?
Lønforhold, samarbejdsvanskeligheder eller utilfredshed med sagsbehandlinger eller politiske processer og beslutninger skal ikke indberettes i en whistleblowerordning. Som ansat skal du med den type sager gå til din nærmeste leder eller tillids- og arbejdsmiljørepræsentant. Og som politisk aktiv og/eller medlem må du benytte det gængse klagesystem og de politiske kanaler.

Hvem håndterer indberetningerne?
Alle indberetninger håndteres af SIRIUS advokater, som DJ og AJKS har udnævnt som administrator for whistleblowerordningen. SIRIUS advokater vil på baggrund af hver enkelt indberetning foretage en vurdering og videreformidle denne anonymt til sekretariatschef Karin Mette Thomsen, som er kontaktperson for whistleblowerkomiteen. Hvis henvendelsen vedrører Karin Mette Thomsen, vil indberetningen blive videreformidlet til formandskabet. Whistleblowerkomiteen består af formandskabet og sekretariatschefen for henholdsvis DJ og AJKS.

Kan jeg være sikker på fuld anonymitet?
Når du foretager en indberetning, skal du angive, hvordan SIRIUS advokater kan kontakte dig for at sikre, at sagen bliver oplyst bedst muligt. Du vil ikke være anonym i forhold til SIRIUS advokater, men SIRIUS advokater har tavshedspligt i forhold til din identitet overfor DJ, AJKS og omverdenen og vil behandle alle indberetninger strengt fortroligt.

Med andre ord vil din identitet kun blive videregivet til DJ og AJKS, hvis du ønsker det.

Når en indberetning er vurderet af SIRIUS og videresendt til kontaktpersonen, træder whistleblowerkomiteen sammen med henblik på at foretage de nødvendige foranstaltninger.

Hvis du har spørgsmål til whistleblowerordningen, kan du kontakte advokat Helle Nøhr Larsen, via e-mail: hnl@siriusadvokater.dk eller telefonisk på +45 88888510.

Indberetninger skal sendes til: whistleblowDJAJKS@siriusadvokater.dk

Whistleblowerordningen må heller ikke benyttes til bevidst falske anklager mod personer, og der må ikke indberettes bevidst usande oplysninger.

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk