Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Visuelt Forums efteruddannelseslegater

Visuelt Forum uddeler ca. to gange årligt legater til efteruddannelse indenfor det grafiske område. Du kan søge, hvis du kan dokumentere, at du arbejder inden for det grafiske, visuelle område ved at vedhæfte dit uddannelsesbevis/ svendebrev/cv, når du søger. 

Efteruddannelsesmidlerne uddeles for at efterleve EU’s transparence-direktiv fra 2016, som pålægger os at øge andelen af individuelt fordelte ophavsretsmidler. Læs mere nederst på siden.

Søg her

Du søger via VISDAs ansøgningsformular her. Husk at have dit MitID klar.

Formål

Der skal være et konkret formål med at søge legatet. Det skal være til efteruddannelse/konference inden for medie- og kommunikationsområdet, som kan opdatere dig teknisk eller give inspiration, og gerne udvide dine kompetencer. Du kan også gå sammen med andre og få lavet lige præcis det kursus, I mangler.

Budget

Ved uddelinger det sidste år har vi bevilget op til 6.000 kroner til kursus/konference + materialer, og herudover op til 3.000 kroner til transport + overnatning.

Rapport

Efter kurset skal du lave en rapport om kurset og dit udbytte heraf på max. 1.000 enheder. Rapporten og evt. billeder uploades her. Ud over rapporten skal du uploade regnskab med tilhørende bilag og bekræftelse på din deltagelse i kurset.

Når rapport mm. er godkendt, udbetales pengene til din NemKonto, hvis det er muligt som skattefrie midler. Dette kan tage op til 4 uger.

FAQ

Få svar på dine spørgsmål her

Selvstændig / Freelancer

Hvis du er selvstændig eller freelancer og søger et kursus under Mediernes Efteruddannelse, kan du søge støtte til kurset fra Visuelt Forums efteruddannelseslegat, dog fratrukket evt. PU-støtte, som du selv skal søge. 

Læs her, hvordan du søger PU-støtte.

Ledig

Hvis du er ledig, har du også mulighed for at søge støtte til kurser gennem DJ. Læs her, hvordan du søger støtte.

Hvornår kan du søge?

Visuelt Forums hjemmeside informerer om, når der igen uddeles efteruddannelseslegater. Følg med i nyhedsbrevet.

Hvor kan jeg finde kurser? 

Du kan blandt andet finde kurser her:

Visuelt Forum modtager Kulturelle Midler fra VISDA

Midlerne bruges til arrangementer/kurser for ophavsretshavere, efteruddannelseslegater og arbejdslegater. Ansøgningsfrister oplyses i Visuelt Forums nyhedsbrev samt på hjemmesiden. Der kræves dokumentation for arbejde indenfor det visuelle område i form af cv, uddannelsesbevis eller svendebrev. Ansøgeren skal benytte vores online skema her og skal indeholde et formål samt budget indenfor det relevante område.

Ansøgningerne behandles af et hurtigtarbejde udvalg under Visuelt Forums bestyrelse. Bestyrelsen beslutter, hvordan pengene skal fordeles.

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk