Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Vitaminer til de visuelle hoveder

Ud af de i alt 22 medlemmer, som søgte Visuelt Forums efteruddannelseslegat, fik 16 ansøgere legater til kurser. Læs om ansøgningsprocessen her.

Illustration Visuelt Forums efteruddannelseslegat

Karina Bjerregaard

Torsdag d. 10. november var der deadline for at søge Visuelt Forums efteruddannelseslegat. Udvalget mødtes d. 14.11. Der var nogle indkøringsvanskeligheder ved det nye online ansøgningssystem, som gjorde at udvalget ikke kunne leve op til sin ambition om at få færdigbehandlet og besvaret alle ansøgninger indenfor en uge. Der var også mangelfulde ansøgninger iblandt (forkerte urls, ansøgninger der manglede info om det konkrete kursus/konference etc.), som forsinkede processen, fordi udvalget skulle indhente supplerende oplysninger. Men det hele er på plads nu!

Til januar evalueres portalen sammen med VISDA, så ansøgningsprocessen fremover vil gå endnu nemmere.

16 ansøgere fik legater til kurser i grafisk værksted, fiktion til børn og unge, UX, WordPress, maleri, børnebogsillustration, japansk træsnit, portrætfoto, After Effects, SoMe, papirmarmorering og online kommunikation. Der blev også støttet deltagelse i konferencer om børnebøger og e-mailkommunikation.

6 ansøgere fik ikke legat, da de havde søgt for sent, havde ubrugte legater, havde søgt to legater, eller havde søgt til SU-berettiget uddannelse.

Skræddersy dit eget kursus

Vær opmærksom på, at hvis der er noget konkret, du mangler efteruddannelse i, og kurset ikke allerede findes, kan du gå sammen med andre grafiske kolleger. I kan pulje jeres legater og få lige præcis det kursus, I mangler. VIF’s bestyrelse hjælper jer gerne med tips og kontakter. Og hvis der er overskydende pladser på kurset, kan VIF muligvis udbyde jeres kursus til andre medlemmer.

VUPTI – du får lige den skræddersyede efteruddannelse, du mangler!

Næste ansøgning

Næste omgang legater uddeles til foråret. Vi planlægger en ansøgningsfrist ca. d. 17.05.23.