Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Visuelt Forums efteruddannelseslegat

Sidste chance! Ansøgningsfrist den 10. november

Efteruddannelse

Karina Bjerregaard

Du kan søge, hvis du arbejder inden for det grafiske, visuelle område, da det er dér, ophavsretspengene er optjent. Som noget nyt foregår ansøgningen digitalt. Link til ansøgningsportal her 

Du skal bruge NemID/MitID for at logge ind.

Skulle du have spørgsmål undervejs, kan du sende en mail til visueltforum@visda.dk.

Vi har i Visuelt Forums efteruddannelseslegat valgt at lave præcise og gennemskuelige rammer for efteruddannelseslegatet. Det betyder at

  • det er nemt og hurtigt at søge
  • det er nemt og hurtigt for det frivillige udvalg at tage stilling til ansøgningerne og få dem ekspederet – mao. meget kort behandlingstid 
  • legatet er rettet mod efteruddannelse/konferencer, da det er dét, grafikere har voldsomt brug for økonomi til i dag. Legater til efteruddannelse og konferencer er ofte skattefri i modsætning til arbejdslegater og leveomkostninger, mao. får vi mere for legatpengene, som igen giver flere penge til ansøgerne
  • den grafiske verden er ikke så stor, så udvalget kender sandsynligvis flere af ansøgerne. Men denne model udelukker nepotisme, for vi tager ikke stilling til ansøgeren, kun til formålet
  • legatbeløbet er sat relativt lavt i forhold til prisen på nogle efteruddannelser/konferencer, så legatet kommer flere til gode
  • det er nemt og hurtigt at afrapportere, mao. hurtigere refusion til ansøgerne. 

Generelt

Din ansøgning skal indeholde et formål, et budget samt uddannelsesbevis/svendebrev fra en relevant uddannelse eller dit cv, dog max. 1 side.

Du kan få bevilget et legat én gang om året, så hvis du allerede har modtaget et legat i år, må du vente til næste år. Legatudvalget bestræber sig på at melde tilbage til dig senest en uge efter deadline. Hvis du har et »gammelt« legat liggende, skal du bruge dette først. Giv meget gerne besked, hvis du ved, at du ikke får brug for dit legat, så udvalget kan få en fornemmelse af, hvor mange penge der er til uddeling til dine grafikerkolleger.

Formål

Der skal være et konkret formål, fx en efteruddannelse/konference inden for medie- og kommunikationsområdet, som kan opdatere dig teknisk eller inspirationsmæssigt og gerne udvide dine kompetencer. Du kan også gå sammen med andre grafikere og få skræddersyet jeres efteruddannelsesønsker helt præcist, hvor I selv arrangerer det ønskede efteruddannelseskursus.

Budget

Du kan søge op til 6.000 kroner til kursus/konference + materialer, og herudover op til 3.000 kroner til transport + overnatning.