Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Visuelt Forum indkalder til Generalforsamling 2023

Generalforsamlingen afholdes den 25. februar kl. 16.00-17.30 på Spejdercenter Holmen i København. Alle medlemmer er velkomne.

Generalforsamling 2023

Berit Winsnes

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Regnskabsaflæggelse
 4. Forslag fra bestyrelsen og medlemmer
 5. Fastsættelse af kontingent
  Bestyrelsen foreslår en kontingentforhøjelse til 50 kr./måned. Læs begrundelsen her
 6. Valg af formand
  Formand Janne Høgshøj genopstiller
 7. Valg af øvrig bestyrelse
  Elisabeth Schioldann von Eyben, næstformand og kasserer, samt suppleant i Hovedbestyrelsen, genopstiller
  Karina Bjerregaard,  Efteruddannelseslegatudvalg,
   
  og VIF-repræsentant i Ophavsretsfonden og VISDA, i Ophavsretsfonden og VISDA, genopstiller
  Line Flindt, Eventudvalg, genopstiller

  Anne Bundgaard, Eventudvalg, genopstiller
  Berit Winsnes, Kommunikationsudvalg, genopstiller
  Kjersti Hjelmen, genopstiller ikke

  Læs mere om bestyrelsen her
 8. Valg af mindst to suppleanter
 9. Valg af revisor og revisorsuppleant
 10. Valg af delegerede til Dansk Journalistforbunds delegeretmøde (i ulige år) og valg af delegerede til Dansk Journalistforbunds Fagligt Forum (i lige år).
 11. Eventuelt

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden Janne Høgshøj post@visueltforum.dk i hænde senest en uge inden generalforsamlingen.

Medlemmer, der er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan opstille til valg ved fuldmagt der sendes til post@visueltforum.dk
Skriv gerne et par ord om, hvorfor du ønsker at opstille.

Læs Visuelt Forums vedtægter her