Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Udtalelse om situationen på Berlingske fra Visuelt Forum

Det er med stor bekymring, at Visuelt Forums bestyrelse den 28. februar blev orienteret om, at alle 32 layoutere på Berlingske er på vej til at blive virksomhedsoverdraget til et eksternt bureau, Wunderkind. Berlingskes ledelse udtaler, at de vil koncentrere sig om indholdet af deres medier og få lavet side­layoutet af Berlingske og BT eksternt.

Visuelt Forum ønsker at understrege, at et godt layout også er indholdsproduktion. Der har været en god tradition for, at layouterne deltager som en integreret del af det redaktionelle samarbejde, hvor layouteren er en central nøgleperson til at formidle en historie visuelt. Det er en ringeagtelse af vores fag, hvis Berlingskes ledelse mener, at layoutet kan varetages af et eksternt bureau, uden at det vil betyde et kvalitetstab.

Når Berlingske vælger at virksomhedsoverdrage layoutet til en ekstern virksomhed, frygter vi, at der ikke vil blive plads til alle 32 medarbejdere. Virksomhedsoverdragelsesloven sikrer medarbejderne på en række punkter, men den garanterer ikke, at alle medarbejdere fortsat vil være beskæftiget i den nye virksomhed.

Vi finder det derfor helt naturligt, at de 32 kolleger får mulighed for en frivillig fratrædelse med samme rettigheder som de øvrige kolleger, der bliver ramt af den aktuelle sparerunde.

Visuelt Forums bestyrelse undrer sig over, hvordan det i praksis vil være muligt for en virksomhed med i dag syv fastansatte medarbejdere at håndtere overtagelsen af 32 medarbejdere.

Et godt layout er også en del af vejen til en god forretning!

Visuelt Forums bestyrelse, 1. marts 2018

Visuelt Forum er specialgruppen for visuelle formidlere i Dansk Journalistforbund, DJ

Kommentarer