Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Tillægsvederlag fra VISDA

Når du laver illustrationer og grafisk design har du ophavsretten, og samtidig får du ret til at søge puljen for tillægsvederlag. Søg puljemidler inden 31. marts.

VISDA illustration

Berit Winsnes

Hvis du har illustreret til danske bøger og bogomslag, tegneserier, blade, aviser eller andre medier, hvor dine værker er blevet offentlig publiceret, har du mulighed for at få del i puljen af ikke-krediterede midler, som stammer fra de aftaler, VISDA har indgået på rettighedshavernes vegne med en lang række undervisningsinstitutioner, virksomheder, kirker osv. landet over. 

Tillægsvederlaget supplerer de udbetalinger, du eventuelt allerede modtager på baggrund af VISDA’s registrering af faktisk brug af dine værker. I melde ind-systemet for tegner/illustratorgruppen blev der i 2022 fordelt i alt 9,9 mio. kr. til 295 modtagere. De tildelte beløb lå mellem 139.000 og 5.000 kr. Udbetalingen i 2022 indeholdt efterbetaling for tidligere år udover årets almindelige udbetaling. 

Systemet åbnede første gang i januar 2019, og rigtig mange grafiske designere, illustratorer, tegnere og tegneserieskabere har allerede tilmeldt sig og modtaget individuelle vederlag for brug af deres værker i undervisningen. 

Ansøgningsperioden løber til den 31. marts 2023. Du skal bruge MitID for at komme ind på systemet. Dette er for at skabe bedst mulig sikkerhed omkring dine data. Dette gør det også muligt, at du ikke behøver udfylde hele skemaet på én gang. Hvis du er begyndt at taste oplysninger ind, kan du godt logge af og logge på igen senere for at fortsætte eller rette i oplysningerne. Det er dog vigtigt, at du husker at færdiggøre og godkende indtastningerne endeligt, inden ansøgningsfristen udløber.
 Du søger her 

Har du allerede ansøgt de seneste år

Har du allerede ansøgt de seneste år, skal du huske at gå ind på systemet og opdatere/bekræfte dine oplysninger. Systemet er sat op, så oplysninger, der vedrører tidligere år, allerede er udfyldt. Andre felter derimod skal udfyldes på ny, fordi de vedrører det, som er nyt siden sidste år (fx indtægtsforhold).
For at kunne modtage vederlag i 2023 skal du huske at logge på og godkende ansøgningen. Også selvom du ikke har nye/opdaterede oplysninger.

Er det første gang du ansøger

Hvis det er første gang, du ansøger, skal du bruge lidt mere tid på også at give oplysninger om ”fortiden” – før det aktuelle år. Fremover skal der kun indberettes for det foregående år. Tidligere oplysninger vil indgå i fremtidige beregninger af rettighedsmidler.

Udbetaling

Udløser dine oplysninger vederlag, vil dette blive udbetalt som del af den årlige udbetaling fra VISDA, der finder sted i juni måned.

Nyttige links

Som en ekstra service og hjælp til ansøgningen af tillægsvederlag, sender vi her nogle nyttige links: 
Generel info om udbetalinger fra VISDA (herunder findes også link til registreringssystemet)
 
Visuel vejledning af fremgangsmåden i registreringssystemet af Ingo Milton. 

Hvor kommer pengene fra?

Ophavsretspengene, du kan få en andel af, kommer fra undervisningsinstitutioner, museer med flere, der betaler licens for at bruge ophavsretsbeskyttede billeder. Dette bygger på ophavsretsloven, hvor man har villet sikre nem og hurtig adgang til brug af billeder i en digital verden. 
Licensaftaler indgås af VISDA, der kanaliserer pengene videre til ophavsmændene. Det kan bl.a. være til dig.

- Karina Bjerregaard