Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Referat fra generalforsamling i Visuelt Forum

Afholdt 15. april 2021 på Zoom
Der var 28 deltagere tilmeldt samt DJ’s næstformand, Allan Boye Thulstrup.

generalforsamling i Visuelt Forum

Foto Karina Bjerregaard Collage Kjersti Hjelmen

 

Referat fra generalforsamling i Visuelt Forum, 15. april 2021 på Zoom
Der var 28 deltagere tilmeldt samt DJ’s næstformand, Allan Boye Thulstrup.

1. Valg af dirigent og referent
Hans Jørgen Dybro blev valgt som dirigent. Karina Bjerregaard blev valgt som referent.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt d. 24. marts 2021 (vedtægterne kræver 3 ugers varsel).

2. Bestyrelsens beretning
Visuelt Forums formand, Janne Høgshøj, aflagde bestyrelsens beretning:

- Velkommen
- Årets gang
- Events og efteruddannelse
- Bestyrelsen, bagmand og redaktrice
- Kommunikationsudvalg
- Rekrutteringsudvalg
- VISDA
- Journalisten
- Dansk Journalistforbund
- Tak for samarbejdet

Beretningsdiskussion:
Allan Boye Thulstrup: Fantastisk go’ beretning! Tak til bestyrelsen, som har lavet så mange arrangementer, både online og fysisk, på trods af corona! DJ vil snakke med Christiansborg om, hvad der sker for fasansatte og freelancere, når hjælpepakkerne udløber.

Elisabeth von Eyben: Vil understrege at denne måde at lave visuelt online-møde viser, hvad Visuelt Forums medlemmer kan. Det er mere og bedre, end hvad der autogenereres af amatører.

Karen Hedegaard: Tak for fin beretning, hvor form og indhold følges ad! Jeg er rigtig glad for at Elisabeth stiller op til HB og kan repræsentere bla. visuelle synspunkter. Få andre delegerede til at stemme på Elisabeth, og del Elisabeths digitale præsentation som ligger her!

Beretningen blev godkendt.

3. Regnskabsaflæggelse
Kasserer Elisabeth von Eyben fremlagde Visuelt Forums regnskab for 2020.
Regnskabet viser et større overskud end forventet. Vi planlægger at bruge flere penge på arrangementer i 2021.
Vi har brugt færre penge på arrangementer i 2020 pga. corona.
Safety Fonden, som hjælper forfulgte mediefolk i udlandet, blev ikke betalt til i 2020, da Fagligt Stævne blev aflyst. Vi giver bidraget fra 2020 til delegeretmødet d. 25.4.
Regnskabet blev godkendt.

4. Forslag
Der var ikke indkommet forslag.

5. Fastsættelse af kontingent
Kontingentet er uændret 30 kroner pr. måned.

6. Valg af formand
Janne Høgshøj blev genvalgt til formand med applaus.

7. Valg af øvrig bestyrelse
Følgende blev valgt/genvalgt til bestyrelsen med applaus:
Jesper Clausen
Elisabeth von Eyben
Signe Wassard
Line Flindt
Karina Bjerregaard
Berit Winsnes
Kjersti Hjelmen

8. Valg af mindst to suppleanter
Det var ingen, der ønskede at blive suppleanter.

9. Valg af revisor og revisorsuppleant
Karen Hedegaard blev valgt som revisor.

10. Valg af repræsentant til Ophavsretsfonden
Karina Bjerregaard blev valgt til Ophavsretsfonden.

11. Eventuelt
Der var intet til eventuelt.

Referent: Karina Bjerregaard 16. april 2021
Referatet er godkendt af mødets dirigent, Hans Jørgen Dybro

 

Kommentarer