Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Referat fra generalforsamling 2022 i Visuelt Forum

Afholdt på Store Kro, Fredensborg, den 26. februar 2022 kl. 16-18.30

  • Kjersti Hjelmen

  • Kjersti Hjelmen

  • Kjersti Hjelmen

  • Kjersti Hjelmen

  • Kjersti Hjelmen

 

1. Valg af dirigent

Dirigent: Hans Jørgen Dybro, konsulent fra DJ. Referent: Karina Bjerregaard

2. Bestyrelsens beretning v. Janne Høgshøj (blev omdelt)

Kan genlæses her

Diskussion: Line Flindt vil gerne have nye coverbilleder til vores facebookgruppe.

Tina Brixen opfordrede til, at vi tager godt imod yngre medlemmer, når de kommer.

Ledighedstallene gælder hele AJKS, ikke kun VIF. Elisabeth von Eyben gjorde opmærksom på, at der er mange mørketal i ledighedsstatikkerne, da mange grafikere pga. corona befinder sig på randen af arbejdsmarkedet, fordi de bliver presset til at blive selvstændige og dermed ikke figurerer i statistikken.

Tine Johansen, DJ's formand, fortalte om, hvordan ledigheden steg voldsomt ved corona blandt DJ’s medlemmer. Men nu er ledigheden heldigvis faldet igen til under 5 %, faktisk lavere end før corona. Efteruddannelse er centralt i skabelsen af fremtidens jobs, og VIF er en meget solidarisk gruppe, der deler viden og inspiration. Corona var en aha-oplevelse for politikerne, mht. hvordan vores del af arbejdsmarkedet ser ud: Mange stykker indtægten sammen af A-, B- og andre indkomsttyper. Der ligger en skjult ledighed blandt vores medlemmer. Husk efteruddannelse! Meld gerne ud, hvilken efteruddannelse I har brug for.

Birgitte Bentzen efterlyste tal på, hvor mange der er på nedsat kontingent. Desværre kan man ikke trække tallene ud, da der er mange grunde til at være på nedsat kontingent udover arbejdsløshed/lav indtægt.

Hans Jørgen Dybro roste beretningens visuelle karakter, og beretningen blev godkendt.

3. Regnskab og budget v. Elisabeth von Eyben

Regnskabet følger kalenderåret. Bestyrelsen skruede op for arrangementer efter sommeren 21, men ikke helt nok pga. corona i forhold til vores budget. Men vi er godt i gang!

Tine Johansen fortalte om Safety Fonden og om mediearbejdere i fare i hele verden, senest i Ukraine.

Revisor Karen Hedegaard har godkendt regnskabet og fortalte, at pengene, vi plejer at få fra Ophavsretsfonden, mindskes, så fremover skal vi betale mere af kontingentkronerne til fx større arrangementer.

Elisabeth von Eyben orienterede om budget 2022. Pengene fra Ophavsretsfonden er faldet til ca. 1/3 over de seneste år. Bestyrelsen besluttede i efteråret, at nogle (dyre) småkurser kommer til at koste et mindre beløb, hvor de tidligere har været gratis. Vi skal beslutte, hvordan pengene skal prioriteres, og om kontingentet skal sættes op. Budgettet blev godkendt. Hans Jørgen Dybro undersøger, hvad kontingentet er i HK Grafisk Kommunikation.

4. Forslag fra bestyrelsen og medlemmer

Bestyrelsen foreslår fortsat 15 kr/medlem til Safety Fonden, og det blev godkendt.

Ingen forslag fra medlemmerne.

5. Fastsættelse af kontingent

Ingen forslag til ændring. Mao. fortsætter vi med 30 kr/måned.

6. Valg af formand

Valg: Janne Høgshøj genvalgt.

7. Valg af øvrig bestyrelse

Bestyrelsen blev genvalgt: Elisabeth von Eyben, Signe Wassard, Line Flindt, Karina Bjerregaard, Berit Winsnes, Kjersti Hjelmen.

Anne Bundgaard nyvalgt.

8. Valg af mindst to suppleanter

Anne Birgitte Binnerup (Gitte Blå) blev valgt.

Anna Olesen spurgte ind til, hvem der sidder i hvilke udvalg. Der bliver sat orienterende sedler op, hvor man også kan tilmelde sig.

Arrangementsudvalg 21-22: Signe Wassard og Line Flindt

Kommunikationsudvalg 21-22: Berit Winsnes og Kjersti Hjelmen

Weekendkonferenceudvalg 21-22:  Signe Wassard, Janne Høgshøj, Karina Bjerregaard og Line Flindt

Studietursudvalg 20-22: Signe Wassard, Christina Fromberg (ekstern) og Karina Bjerregaard

Efteruddannelseslegatudvalg 21-22: Elisabeth von Eyben, Bente Stensen Christensen (ekstern) og Karina Bjerregaard

VISDA og Ophavsretsfonden 21-22: Karina Bjerregaard blev genvalgt af generalforsamlingen

Rekrutteringsudvalg 21-22: Janne Høgshøj

We Love Graphic Design-udvalget 21-22: Karen Hedegaard (ekstern)

DJ’s Hovedbestyrelse: Janne Høgshøj (observatør) og Elisabeth von Eyben (suppleant)

TAU (Trygt Arbejdsliv Udvalget under HB): Elisabeth von Eyben

Tal til Øjet-udvalget: Janne Høgshøj

9. Revisor

Karen Hedegaard blev genvalgt

10. Valg af delegerede

11.  Evt.

Mette Falk mangler en sort limpistol, som straks blev fundet.

Karen Hedegaard fortalte om DJ’s arbejde med at finde et nyt navn.

Alle medlemmer kan sende forslag her. Deadline: midt-maj

 

Dirigent og formand takkede for god ro og uorden.

Referat godkendt af dirigent og formand.

 

Referat: Karina Bjerregaard 28.2.22