Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Nyt fra bestyrelsen, december

Bestyrelsen holdt årets sidste bestyrelsesmøde fredag den 7. december.

Nyt fra bestyrelsen

Bestyrelsesmøde den 7. december 16-18

Karen Hedegaard, Visuelt Forums kasserer, har været medlem af hovedbestyrelsen i DJ de seneste knap otte år. Hun fortalte om hovedbestyrelsens arbejde og de forskellige udvalg, hun er medlem af:

- Hovedbestyrelsen i DJ På seneste møde diskuterede hovedbestyrelsen næste års budget. Der er kommet flere DJ-medlemmer på nedsat kontingent end forudsat, medlemsfremgangen går langsommere end forventet, og omstruktureringen i forbundet har givet ekstra udgifter. Der bliver derfor stop for nyansættelser i det kommende år, og der skal generelt findes besparelser på 1,5 procent.

DJ har som noget nyt formuleret en annoncepolitik. Her bliver det blandt andet slået fast, at DJ ikke tager jobopslag eller andre annoncer fra virksomheder, der har nægtet at indgå overenskomst med DJ.

- A-kassens hovedbestyrelse (AJKS) På det seneste har a-kassen markeret sig kraftigt imod regeringens forslag til opholdskrav, hvor man skal have opholdt sig i et EU/EØS-land i syv ud af de seneste otte år for at kunne modtage dagpenge.

- Arbejdsmarkedsudvalget Udvalget, som er nedsat under DJ’s hovedbestyrelse, har Karen som formand. Udvalget arbejder med beskæftigelsespolitik, ligestilling, freelanceforhold og arbejdsmiljø. Der er i øjeblikket særligt fokus på digital chikane. Udvalget arbejder på at afdække omfanget og yde rådgivning. Langt hovedparten af dem, der udsættes for cyberchikane, er kvinder, og Karen Hedegaard og Freja Wedensborg er derfor i gang med at planlægge et arrangement den 8. marts om digital chikane.

- Endvidere er Karen medlem af Pressens Uddannelsesfonds bestyrelse og Kommunikationsfagligt Udvalg.

Delegeretmøde DJ afholder delegeretmøde 28.-29. april 2019. Karen stiller op til endnu en to års periode i hovedbestyrelsen. Vi nedsætter et kampagneudvalg.

Regnskab Studietursregnskabet er næsten færdigt.

Kurser og arrangementer Der er hele tiden kurser, der skal arrangeres og evalueres. Vi overvejer stadig at nedsætte et arrangementsudvalg og få flere medlemmer på banen. Mere om det på generalforsamlingen den 9. marts 2019.

Vi drøftede, om der skal deltagerbetaling på flere kurser, og/eller om der skal være højere no show-fee på de dyre kurser. Kurser, der løber over flere aftener har stort frafald, og vi må overveje, om vi skal prioritere anderledes fremover. Bestyrelsen overvejer også at sætte kontingentet op med 5 kr./måned, dvs. til 30 kr./måned.

I det nye år er der flere fede tilbud på vej: to gange Photoshop, kursus i mobilvideo, en festival i Svendborg og ikke mindst weekendkonferencen. Glæd jer – det gør vi!

Næste bestyrelsesmøde er den 9. januar. Skriv til Karina k@karinabjerregaard.euhvis I har emner, I mener, bestyrelsen skal tage op.

Kommentarer