Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Nyt fra bestyrelsen

Bestyrelsesmøde den 24. oktober

Fagenes Fremtid Søren Schultz Jørgensen, der er tovholder i Dansk Journalistforbunds arbejdsgruppe "Fagenes Fremtid" kickstartede vores møde. Han bad om input til at få defineret, hvad de visuelle mennesker arbejder med, hvilke udfordringer, vi står overfor, og hvilke muligheder, vi ser for os. Den opfordring er hermed givet videre til alle i Visuelt Forum, for vi er en broget skare af fagligheder, og det er vigtigt, at vi er synlige og bidrager til arbejdsgruppens indsats og fremtidsvurdering. Fagenes Fremtid aflægger rapport til delegeretmødet i april 2019.

Skriv til Bente: bentegirafisk@gmail.com

Kommunikation Udvalget arbejder på at få fyldt aktuelt, fagpolitisk og visuelt indhold på hjemmesiden, så den bliver mere aktiv. Hjemmesiden skal være et omdrejningspunkt for kommunikationen fra bestyrelsen. Det gælder både ud til medlemmerne af Visuelt Forum og ud i resten af organisationen – og fagbladet Journalisten, selvfølgelig!

Nyhedsbrevet, der udkom i efterårsferien blev åbnet af over 50%. Det er vi stolte af!

Fagpolitik Ved sidste møde besluttede udvalget at sætte fokus på freelance-liv. Vi vil undersøge, hvad Journalistforbundet tilbyder både nye og garvede freelancere. Udvalget har aftalt møde med Tine Johansen og Lars Werge i november for bl.a. at høre mere om den freelancestrategi, som forbundet arbejder på.

Arrangementer Efter et vellykket jubilæum i oktober holder vi en lille pause med de sociale arrangementer. Det betyder at den årlige julefrokost ændres til en nytårskur. Vi sender en dato ud efter næste bestyrelsesmøde i december.

Der er stadig gang i kurserne, og vi vil meget gerne høre fra jer, hvis I har idéer til emner. Ikke mindst kunne vi ønske os, at I melder jer til at stå for kaffe & croissant, virksomhedsbesøg og andre spændende netværksarrangementer. Hvis I har spørgsmål til, hvordan det kan gribes an, kan I skrive til bentegirafisk@gmail.com

Næste bestyrelsesmøde er den 7. december.

Kommentarer