Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Ny undersøgelse: Freelancelivet post-corona

Hvordan ser arbejdsmarkedet for freelancere og selvstændige ud post-corona? Det har AJKS - niche-a-kassen for visuelle fag - undersøgt i ny analyse, der også sætter fokus på de klassiske poler i arbejdslivsregi; økonomi versus frihed.

Freelance

Berit Winsnes

Økonomi og frihed er omdrejningspunktet for en del dilemmaer i AJKS’ freelanceundersøgelse. Lidt skarpt formuleret er der en tendens i besvarelserne, der peger i retning af, at fag- og arbejdsidentiteten i at være freelancer eller selvstændig vægter højt - og for en del også højere end økonomi og herunder vækst af forretning og indtjening.

Det understøttes af, at det ’kun’ er 18,3% der har ”… ambitioner om, at virksomhed som selvstændig eller freelancer skal vækste og/eller ansætte” – forholdt til at ca. 50% oplever, at egen genereret indtægt er utilstrækkelig for at ’leve økonomisk tilfredsstillende’.

Vi er bekendt med, at nogle af respondenternes opgavemarkeder er præget af pressede priser og typisk begrænses af ’salg af timer’ vs. skalering af forretning. I den forstand lever flere i målgruppen også med risici for at blive del af ”det nye prekariat”. Med andre ord udmønter dårlige indtjeningsvilkår sig i flere – og ikke nødvendigvis særligt attraktive – jobs. 

Set fra et økonomisk perspektiv kan man mene, at der ud fra besvarelserne at dømme er plads til mere forretningsfokus og udvikling. Om det ift. Work-Life balance så bliver kompenseret i et selvvalgt ’bohemeliv’ med højere grad af passion, fagligt engagement og arbejdsidentitet er sværere at sige noget om. 

           
Corona – intet er så galt…

Det er selvfølgelig også oplagt at forholde undersøgelsen til corona-pandemien, og hvad den har haft af påvirkning på opgaver og marked. Konkret kan vi se, at 11% svarer, at hjælpepakker har været afgørende for, at de har været i stand til at overleve med deres forretninger, så ingen tvivl om at det har været en svær tid for nogle freelancere og selvstændige.

Sammen med supplerende dagpenge hjælper Coronapakker ca. 50% af respondenterne i mål rent økonomisk. Her skal nævnes, at supplerende dagpenge kun er tilgængeligt for den gruppe, der har valgt at være del af en a-kasse – og desværre bliver dagpengesystem for flere (9,7%) oplevet for besværligt eller decideret som en ikke-mulighed.  Der er dagpengemuligheder for freelancere og selvstændige – så her ligger der en vigtig oplysningsopgave for a-kassen.

Corona har omvendt også haft en ’positiv’ indvirkning, viser flere fritekstsvar, da pandemien har medvirket til, at 17,8% har udviklet deres forretning med nye produkter – typisk af digital karakter. De har derigennem fastholdt - og nogle endda vækstet – deres forretning.

Sparringsbehov - fællesskab før forretning

At undersøgelsens respondenter bevæger sig i nogle prispressede markeder, kan måske forklare, at det kan være svært at sikre sig en ’tilfredsstillende indtægt’. Det sagt, så kan man pege på, at der er et ”forretningsmæssigt udviklingsrum” – hvilket respondenterne også selv peger på, når man kigger på de tre mest efterspurgte sparringsbehov – især udmøntet i 2 og 3:

Mest efterspurgte sparringsbehov:

  1. faglige netværk og fællesskaber (53,1%)
  2. Redskaber til at blive bedre til at sælge (45,4%)
  3. Sparring på forretningsudvikling (39,2%)

Social selling, digitale produkter og SMV-virksomheder 

I forhold til vores undersøgelse fra 2018 er der en stigning i brugen af Facebook, LinkedIn og Instagram til markedsføring og til at lande opgaver. Totalt benytter 75,6% social selling. Omfang kan være en afledt effekt af corona, men det kan også tyde på, at stadig flere freelancere og selvstændige er bevidst om betydningen af sociale medier som kanal til positionering, markedsføring og synlighed samt dialog med kunder.

SMV-virksomheder udgør mere end 50% af opgavemarkedet og SMV-virksomheder udgør et jobmarked, der med fordel kan fokuseres yderligere på, hvis man er freelancer/selvstændig. Der er tæt på 300.000 SMV’er i dk (290.483 i 2019) og næsten en million fuldtidsansatte – et tal der har været i stigning.

Afslutningsvis – stor tak til vores respondenter, der har medvirket til at tegne nogle tendenser for jobmarkedet for freelancere, selvstændige.

Du kan finde hele Freelance rapporten her

-Søren Cronwald, AJKS