Gå til hovedindhold
Bliv medlem

”Jamen, du er da ikke journalist…!”

Skal Dansk Journalistforbund have nyt navn?

Når jeg fortæller bekendte, at jeg er medlem af Dansk Journalistforbund, så er svaret i ni ud af ti tilfælde: ”Jamen, du er da ikke journalist!”
Jeg kan godt forstå deres undren, for forbundets navn er ikke dækkende for de mange medlemmer, der - som jeg - ikke har en journalistisk baggrund.

DJ nyt navn

Berit Winsnes

Da Dansk Journalistforbund blev stiftet i 1961, bestod forbundet af 700 medlemmer – alle journalister.

I dag har forbundet 18.000 medlemmer – cirka 49 pct. er journalister, 19 pct. arbejder med kommunikation og 19 pct. er beskæftiget inden for de visuelle fag (fotografer, grafiske designere, bladtegnere, film og tv-produktionsteknikere m.fl.) De resterende 13 procent er studerende, der fordeler sig på alle fagområder.

Medlemmer

Karen Hedegaard

Medlemsdrøftelse om forbundets navn

DJ’s delegeretmøde i 2019 besluttede derfor, at tiden var inde til at gennemføre en bred medlemsdrøftelse om forbundets navn. Corona forsinkede processen, men nu er der nedsat en arbejdsgruppe, som jeg er udpeget til at være medlem af, og fra foråret 2022 bliver medlemmerne inddraget i drøftelserne, blandt andet på generalforsamlingerne.

Et nyt navn til DJ bør blandt andet leve op til følgende kriterier:

  • Er mere selvbeskrivende og inkluderende i forhold til de mange fagligheder, som DJ allerede organiserer og gerne vil organisere fremover
  • Formår at tydeliggøre overfor omverdenen, f.eks. Christiansborg, interesseorganisationer, arbejdsgivere og deres organisationer, hvem forbundet organiserer, og hvis interesser forbundet varetager
  • Journalistik og/eller DJ bør indgå i navnet, så tilknytningen til forbundets historik sikres.

Har du et godt forslag til navn?

Hvis du har et godt forslag til nyt navn til forbundet, så kan du gå ind på www.journalistforbundet.dk/navn og komme med dit forslag. Der vil være åbent for forslag frem til midten af maj.

Herefter vil arbejdsgruppen på baggrund af de indkomne forslag lave et oplæg til hovedbestyrelsen, der skal drøfte punktet på sit møde den 30.-31. august.

Efter den drøftelse vil der blive udvalgt et antal forslag, som vil blive sendt i en medlemshøring.

På baggrund af høringssvarene vil hovedbestyrelsen primo 2023 tage stilling til, hvilke(t) forslag der skal til behandling på delegeretmødet d. 23.-24. april 2023. Delegeretmødet træffer den endelige beslutning.

Af Karen Hedegaard, grafisk designer