Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Indstilling fra bestyrelsen om kontingentstigning

Det er blevet nødvendigt at hæve kontingentet for medlemskab i Visuelt Forum, og bestyrelsen foreslår, at det stiger til 50 kroner pr. måned fra 1. april 2023. Indstillingen vil blive behandlet på generalforsamlingen 25. februar kl. 16-18 på Holmen i København. Læs begrundelsen her.

Bestyrelse

Berit Winsnes

I henhold til Visuelt Forums vedtægter § 3, stk. 3 skal der senest med indkaldelsen til vores generalforsamling varsles om kontingentstigning. Da vi allerede nu arbejder med budgetlægning og med vores arrangementer i 2023, ser vi ingen grund til at vente med varslingen om kontingentstigning, da der – som vi i forbindelse med generalforsamlingen i februar 2022 orienterede om – kommer væsentlig færre midler til vores fælles kasse. Tilskud fra Ophavsretsfonden er blevet væsentlig mindre og omkostningerne til afvikling af events er, som på mange andre områder i samfundet, steget.

Bestyrelsen foreslår derfor en kontingentstigning til 50 kroner pr. måned. Kontingentet er ikke steget de seneste ti år. Kontingentet er ens for I- og O-medlemmer, idet vi ikke skelner mellem disse i forbindelse med deltagelse og betaling til vores arrangementer.

Som medlem af Visuelt Forum bliver du løbende inviteret til vores arrangementer, der er både billige og af høj standard. I 2022 har vi afviklet en mængde kurser og events, og vi har dækket transportomkostninger for medlemmer, som bor langt væk fra arrangementerne. Vi samarbejder med andre organisationer for at kunne tilbyde inspirerende og udviklende events til favorable priser, og du kan som medlem af Visuelt Forum være med i vores lukkede Facebookgruppe, hvor du kan læse om spændende arrangementer og debatter om design og grafik. Du modtager også vores nyhedsbrev 8-10 gange om året, så du er blandt de første til at få invitationer til events, legatuddelinger, nyheder mm.

Derudover arbejder vi også bag kulissen. Bestyrelsen arbejder igennem året med at repræsentere vores medlemmers interesser over for Dansk Journalistforbunds Hovedbestyrelse, hvor vi er med som observatører, desuden er vi med til at fordele ophavsretsfondsmidler til efteruddannelse og arbejdslegater, og vi har en repræsentant i forbundets udvalg for Trygt Arbejdsliv (TAU), en repræsentant i AJKS’ rekrutteringsudvalg, en repræsentant i DJ's Ophavsretsfond og en repræsentant i VISDA's bestyrelse.

Visuelt Forum er specialgruppen for visuelle formidlere i Dansk Journalistforbund - Medier og kommunikation. Det er os, der leverer de visuelle løsninger funderet i høj faglighed og dyb professionalisme. I Visuelt Forum arbejder vi på at synliggøre det visuelle udtryk som en ligeværdig og naturlig del af professionel formidling. 

Visuelt Forums formål er at:

  • danne fagligt forum for fastansatte og freelancere indenfor et bredt felt af grafisk design, illustration, infografik, webdesign mm.
  • understøtte erfaringsudveksling og gennemføre events som fx seminarer, fyraftensmøder og korte kurser for medlemmerne.
  • arbejde for et bedre udbud af efteruddannelse inden for vores område.

- Elisabeth Schioldann von Eyben