Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Indkomsten for freelance VIF’ere falder

Fra 2013 til 2014 er indtjeningen for Visuelt Forums lønmodtager-freelancere og kombinatører faldet, mens de selvstændiges indtjening er steget. De selvstændige er dog stadig gruppen med den laveste indtjening.

Fra 2013 til 2014 er indtjeningen for Visuelt Forums "lønmodtager-freelancere" og "kombinatører" (med indtægt både som lønmodtager og selvstændig) faldet, med hhv. 7,4 procent for lønmodtagerne og 8,5 procent for kombinatørerne.

I samme periode er indtjeningen for Visuelt Forums selvstændige medlemmer steget med 16,5 procent, men ser vi på det samlede beløb i tabellen nedenfor, er det stadig de selvstændige, der tjener mindst, selvom de har halet lidt ind på de andre grupper.

Lønmodtagere 

2013 378.835
2014 350.937
= fald på 7,4 pct.

Selvstændige

2013 253.758
2014 295.663
= stigning på 16,5 pct.

Kombinatører

2013 340.363
2014 311.389
= fald på 8,5 pct.

Gennemsnittet dækker over meget store udsving. Således ligger 25 procent fraktilen* for selvstændige på 140.174 kr., og 75 procent fraktilen for lønmodtagere ligger på 486.504 kr.

“Visuelt Forums freelancere og selvstændige medlemmer er under stort pres. Vi oplever på den ene side det glædelige, at vores ledighed er lavere end i mange år, nemlig 5,0 procent i marts 2016, men freelancestatistikken viser på den anden side, at mange af vores freelance og selvstændige medlemmer har en meget lav indkomst og er reelt underbeskæftigede”, siger Karen Hedegaard, kasserer i Visuelt Forum.

Statistikken er blevet til ved, at DJ via Danmarks Statistik har købt indkomstoplysninger på den gruppe af medlemmer, der i medlemssystemet er registreret som freelancere og selvstændige. Tallene for 2014 frigives først i begyndelsen af 2016, hvorfor det er de nyeste tal, der er til rådighed.

* 25 procent fraktilen er udtryk for, at 25 procent af medlemmerne i statistikken har en indtjening, der er mindre end tallet, og 75 procent fraktilen er udtryk for, at 75 procent af medlemmerne har en løn, der er mindre end tallet - og dermed har 25 procent en løn, der er højere end tallet.

Kommentarer