Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Hvem er vi i Visuelt Forum?

Visuelt Forum fyldte 20 år i 2018, og i den anledning så vi på, hvor vi boede, hvor gamle vi var, hvad vi lavede, hvad vi tjente mv.

ViF-medlemmet

Karina Bjerregaard

Medlemmerne i tal

15. september 2018 havde Visuelt Forum 834 medlemmer.
Ved vores ti års jubilæum i 2008 havde vi 520 medlemmer.

Køn

61,9 procent af medlemmerne er kvinder.
38,1 procent af medlemmerne er mænd.

Alder

Visuelt Forums har flest medlemmer på 47 år.
Yngste medlem er 21 år, ældste medlem er 80 år.

Navn

Flest kvindelige medlemmer hedder Louise (12), Mette (12) eller Stine (12).
Flest mandlige medlemmer hedder Peter (11) eller Jacob/Jakob (10).

Stilling

Flest medlemmer bruger stillingsbetegnelsen grafisk designer, nemlig 18,5 procent.

Der er rigtig mange forskellige stillingsbetegnelser, de mest udbredte udover grafisk designer er art director, grafiker, illustrator, layouter og nyhedsgrafiker, men der er også mere specielle stillingsbetegnelser, fx

Udstillingstilrettelægger
Tv-billedjournalist
Tegner og fortæller
Strategisk designer
Procesdesigner
Platformejer
Leaddesigner og brandmanager
Kreativ problemløser
Elæringskonsulent
Brand identity manager

Geografisk tilhørsforhold - hvilken DJ-kreds tilhører medlemmerne

Kreds 1 (Storkøbenhavn, Bornholm og udlandet*): 83,7 procent
Kreds 2 (øvrige Sjælland og Lolland-Falster): 4,7 procent
Kreds 3 (Syd- og Sønderjylland): 0,7 procent
Kreds 4 (Østjylland):  6,1 procent
Kreds 5 (Vestjylland): 1,2 procent
Kreds 6 (Nordjylland): 1,2 procent
Kreds 7 (Grønland): 0,2 procent
Kreds 9 (Fyn): 2,2 procent

* Vores medlemmer udlandet bor i
Norge (1)
Sverige (3)
Storbritannien (4)
Tyskland (2)

Ledighed

I juli 2018 var den gennemsnitlige ledighed for hele DJ på 4,7 procent.
I juli 2018 var den gennemsnitlige ledighed for Visuelt Forum på 8,6 procent. 

Ledigheden er opgjort blandt medlemmer forsikret i AJKS og angiver alle, der modtager dagpenge- eller arbejdsmarkedsydelser, omregnet til fuldtidspersoner.

Det vil sige, at medlemmer, som er faldet ud af dagpengesystemet, fordi de har opbrugt dagpengeretten og ikke har optjent retten til en ny periode, ikke er med i opgørelsen. Medlemmer, som ikke er medlemmer af AJKS, men enten står uden for en a-kasse eller er medlem af en anden a-kasse, er heller ikke med i opgørelsen.

Løngennemsnit for ansatte

I oktober 2017 var den gennemsnitlige løn for hele DJ: 41.935 kr.*

I oktober 2017 var den gennemsnitlige løn for Layouter, designer, ADer: 39.577 kr.* Gennemsnitlig anciennitet: 11,8 år. 155 medlemmer har svaret.

I oktober 2017 var den gennemsnitlige løn for Visualizer, nyhedsgrafiker: 48.274 kr.* Gennemsnitlig anciennitet: 19,6 år. 36 medlemmer har svaret.

* Lønnen er excl. arbejdsgivers pensionsbidrag.

På grund af konkurrencereglerne må DJ ikke indhente lønstatistik fra medlemmer, der har status som selvstændige. Men tidligere statistikker har vist meget store udsving i indtjening for denne gruppe. Nogle selvstændiges indtjening ligger væsentligt under dagpengemaximum og dækker dermed over en skjult ledighed. Andre freelancere/selvstændige har en god og solid indtægt.

Kommentarer