Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Hvad er vigtigt? Visuelt Forums medlemsundersøgelse

Efter aflysningen af studieturen til Bornholm satte et lille udvalg sig for at undersøge, hvilke arrangementer og kurser, medlemmerne i Visuelt Forum gerne vil have. Vi oprettede en uvidenskabelig afstemning på facebook, og nu er stemmerne talt op.

Illustration

Karina Bjerregaard

Kreative hands-on workshops får en flot førsteplads efterfulgt af foredrag, digitale værktøjskurser og store konferencer som We Love Graphic Design og Tal Til Øjet. 

Udvalget har gennemgået afstemningsresultatet. Vi har tolket og talt om, hvad der skal til, for at vi kommer godt videre efter et par udfordrende år bag os og en uvis tid foran os. Efter vores mening har vi brug for at få styrket vores faglige og kreative netværk. Vi skal vide, at vi kan række ud efter hinanden, at vi kan være kreative sammen, og at vi kan skabe nye relationer og nye muligheder, når fællesskabet styrkes. 

Eventgruppen har fået resultaterne fra afstemningen, og de har også bemærket, at de kreative workshops er i høj kurs, så mere af det! Der er i det hele taget gode arrangementer i støbeskeen.

Læs mere om afstemningen herunder og giv gerne dit besyv med i Visuelt Forums Facebookgruppe

Visuelt Forums medlemsundersøgelse

I september lavede et lille udvalg en uformel medlemsundersøgelse i Visuelt Forums facebookgruppe for at finde ud af, hvordan vi skal prioritere Visuelt Forums resurser (både den skrumpende økonomi og bestyrelsens begrænsede tid) fremover. Vi inddelte arrangementerne i »prisgrupper« (billig, medium og dyr) for at give Visuelt Forums medlemmer et indblik i de økonomiske rammer (og begrænsninger). Nedenfor står resultaterne af vores uvidenskabelige undersøgelse.

Vi vil være kreative og mødes

Det absolutte tophit med 48 stemmer var kreative hands-on workshops med underviser. Med andre ord hungrer vi efter at mødes og være kreative sammen, lære noget og netværke efter to lange års begrænsninger.

På en femteplads med 24 stemmer kom kreative, sociale workshops, dvs. at der ikke er underviser på, hvilket gør denne type arrangementer billigere. Visuelt Forum har jo mange dygtige og kreative medlemmer, så vi kan inspirere hinanden. Det kunne også være vores Creative Talks/Nørdernes Indtogsmarch, hvor vi medlemmer kunne fortælle – og vise – vores forskellige projekter. Det kunne også være at tage ud og tegne/male sammen. Kun fantasien sætter grænserne!

Ønskerne til de kreative workshops vil vi undersøge nærmere med en medlemsundersøgelse mere i Facebookgruppen, men send også gerne ideer og ønsker til Line Flindt fra eventgruppen på info@lineflindt.dk.

Weekendkonference

Vores traditionsrige – og dyre – weekendkonference fik 16 stemmer med yderligere 5 stemmer på at prøve at finde en billigere måde at lave den på. En ny form kunne måske tiltrække yngre medlemmer af Visuelt Forum. Så lige præcis dette arbejder weekendkonferenceudvalget på! De har i den grad rystet posen og er i gang med en spændende nyskabende weekend med workshops, natur, musik og en helt anden måde at lave weekendkonference på. Hold øje med dit nyhedsbrev for detaljer!

Studietur

Vores traditionsrige – og dyre – studietur fik kun 10 stemmer. Det har ellers været et meget populært indslag tidligere, men vi måtte jo desværre aflyse den planlagte studietur til Bornholm i oktober '22. Senere kan vi grave i, om vi helt skal droppe studieturen, eller om der er andre og bedre måder at gøre det på.

I udvalget konkluderede vi, at det er vigtigt at opprioritere netværksdelen af Visuelt Forums arrangementer, kurser, workshops osv. Dvs. at vi som arrangører skal blive skarpere på at starte med en præsentationsrunde, så folk lærer hinanden at kende lidt. Det er også vigtigt at holde pauser, hvor man kan uddybe kendskabet til hinanden. Efter coronanedlukningerne og mange, alt for mange, sofa- og skærmtimer er det essentielt, at vi igen kommer ud og snakker med hinanden, samtidig med at vi bliver klogere og mere inspireret!

Udvalget består af Karina Bjerregaard (bestyrelsesmedlem i Visuelt Forum), Christina Fromberg og Bente Stensen Christensen.

Sådan blev stemmerne fordelt

48 stemmer: Kreative hands-on workshops (medium pris) med underviser

38: Oplæg/foredrag (medium pris)

32: Kurser i digitale værktøjer (dyr)

29: Store konferencer (WLGD, TTØ) (dyr)

24: Kreative, sociale arrangementer (billig)

Og derefter:

22: Virksomhedsbesøg (besøg på egen og andres tegnestuer) (billig)

21: Vidensdeling medlem-til-medlem (billig)

19: Udstillings- og museumsbesøg (billig)

16: Weekendkonference (dyr)

14: DJ-kurser (pris, løn og ophavsret) (billig)

10: Online-begivenheder (billig)

10: Studieture (dyr)

8: Arrangementer i Aarhus

5: Weekendkonference i en billigere variant

4: Open Calls, Legater, Puljer og Støtte

3: Deltagelse i Visuelt Forums årlige generalforsamling

1: Andet

-Karina Bjerregaard (bestyrelsesmedlem i Visuelt Forum), Christina Fromberg og Bente Stensen Christensen