Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Generalforsamling i Visuelt Forum 29. februar 2020

Generalforsamlingen skal vælge ny formand, næstformand og kasserer

Generalforsamling 2014

Niels Munzert

Vi indkalder hermed til generalforsamling i Visuelt Forum lørdag den 29. februar 2020 kl. 15.30-18.00 på Tune Kursuscenter, Grevevej 20, Greve.

Visuelt Forums generalforsamling er sidste punkt på lørdagens program på Visuelt Forums weekendkonference. Selv om man ikke deltager på weekendkonferencen, er alle medlemmer af Visuelt Forum velkomne til generalforsamlingen.

Generalforsamlingen i år er vigtig og speciel, fordi vi både skal vælge ny formand, ny næstformand og ny kasserer, og vi skal også vælge et antal nye bestyrelsesmedlemmer.

Det betyder, at der er stor mulighed for at påvirke, hvilken retning Visuelt Forum nu skal bevæge sig i. Vi opfordrer alle med interesse i og idéer til visuelle formidleres fremtid til at stille op til bestyrelsen, og især hvis du har en nyere uddannelse.

Læs Sune Amstrups opfordring til nye bestyrelsesmedlemmer her.

Skriv gerne til Visuelt Forums formand Karina Bjerregaard, hvis du har lyst til at stille op til bestyrelsen eller har spørgsmål til generalforsamlingen. Det er muligt at opstille til valg til bestyrelsen uden at være til stede - send en mail til k@karinabjerregaard.eu.

Hvis du stiller op til bestyrelsen, er du velkommen til at sende en præsentation af dig selv på max. 1.000 enheder og evt. et foto til redaktion@visueltforum.dk, så kommer det med i nyhedsbrevet, der udsendes i ugen op til generalforsamlingen.

Andre forslag til Visuelt Forums generalforsamling sendes til Karina Bjerre­gaard k@karinabjerregaard.eu senest mandag den 24. februar 2019.

Dagsorden til generalforsamlingen

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Regnskabsaflæggelse
 4. Forslag: 
  - Bestyrelsen foreslår, at vi bevilger 15 kr. pr. medlem af Visuelt Forum til Safety Fonden, dvs. ca.12.300 kroner*.
 5. Fastsættelse af kontingent.
 6. Valg af ny formand, ny næstformand og ny kasserer
 7. Valg af øvrig bestyrelse
 8. Valg af mindst to suppleanter
 9. Valg af revisor og revisorsuppleant
 10. Valg af repræsentant til Ophavsretsfonden
 11. Eventuelt

* Hvert år samler DJ's specialgrupper, kredse, foreninger og enkeltmedlemmer ind til DJ's Safety Fund, der støtter udsatte kollegaer i udlandet. Indsamlingen sker i forbindelse med delegeretmødet eller Fagligt Forum, og i 2019 blev der i på delegeretmødet ialt indsamlet i alt 671.018 kr. 

Kommentarer