Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Fremtid med udfordringer

Ved et velbesøgt debatarrangement arrangeret af Visuelt Forum blev fremtiden for de visuelle fag analyseret og debatteret

Søren Schultz Jørgensen

Karen Hedegaard Søren Schultz Jørgensen fremlægger 11 tendenser, der påvirker udviklingen inden for medie- og kommunikationsbranchen.

”De visuelle fag står i en paradoksal situation: Verden omkring dem bliver mere og mere visuelt orienteret. Udviklingen er så kraftig, at det kunne ligne begyndelsen til en ny guldalder for de fagpersoner, der er specialiseret i at kommunikere og fortælle historier til øjet. 

Men paradokset består i, at det visuelle boom ikke er skabt af professionelle fotografer, grafikere og designere osv., men derimod af amatører og ikke-visuelle faggrupper, som med smartphones, Instagram, YouTube og standardsoftware i hænderne har fået uanede muligheder for at kommunikere visuelt – og dermed erobre terræn fra de fagprofessionelle.” 

Sådan indledes i lettere forkortet form rapporten om De visuelle fags fremtid, som en ekspertgruppe under DJ har udarbejdet.

Ved et velbesøgt debatarrangement i Visuelt Forum den 24. april fortalte projektleder for Fagenes Fremtid, Søren Schultz Jørgensen, om de generelle tendenser for hele medie- og kommunikationsbranchen, og især om indholdet i rapporten om de visuelle fags fremtid. Herefter var der en livlig og engageret debat blandt de fremmødte.

Bekymring for fremtiden

En miniundersøgelse foretaget blandt 289 visuelle DJ-medlemmer viser, at 62 procent er enige i, at ”Mit fag er udfordret af, at ikke-uddannede mennesker kan det arbejde, jeg er uddannet til”, mens 66 procent er enige i, at ”Mit fag er udfordret af, at andre faggrupper erobrer de redskaber og kompetencer, jeg besidder”. Cirka 60 procent er bekymrede for fremtidsudsigterne for deres fag.

Det var tendenser, som deltagerne i debatarrangementet kunne nikke genkendende til.

Lidt over 40 procent af deltagerne i undersøgelsen er selvstændige eller freelancere. Det er en større andel end blandt DJ’s journalistiske og kommunikationsfaglige medlemmer, og rapporten lægger da også op til, at de faglige organisationer, der organiserer landets visuelle formidlere, bør styrke og gentænke deres rolle over for løst ansatte og selvstændige.

Anbefalinger

Rapporten om De visuelle fags fremtid kommer med en række anbefalinger, dels til de visuelle fagprofessionelle selv og dels til de virksomheder, institutioner og organisationer, som lægger rammerne for de visuelle formidlere.

Anbefalinger til de visuelle fagprofessionelle:

  1. skærp kompetencerne inden for konceptuel, tværdisciplinært og visuel storytelling 
  2. styrk jeres kompetenceudvikling, ikke mindst inden for ny teknologi
  3. styrk jeres visuelle identitet og profil, og find nye faglige specialiseringer
  4. rust jer til et fleksibelt arbejdsmarked, hvor I selv står for faglig udvikling
  5. udvikl stærkere samarbejdskompetencer

Anbefalinger rettet mod virksomheder, institutioner og organisationer, som lægger rammerne for de visuelle formidlere, deres faglige udvikling og muligheder i fremtiden:

1. Etabler et Hus for Visuel Kommunikation
De faglige organisationer, der organiserer visuelle fagprofessionelle i Danmark, bør etablere et Hus for Visuel Kommunikation for de pågældende faggrupper.

2. Storytelling som fundament på de visuelle uddannelser
Landets videregående visuelle uddannelser bør gøre storytelling til fælles fundament for de visuelle fag.

3. Fælles portal for efteruddannelse
De faglige organisationer bør etablere en fælles portal for efteruddannelsestilbuddene til Danmarks visuelle fagprofessionelle.

4. Styrk folkeskolebørns visuelle kompetencer
Landets folkeskoler bør styrke børn og unges visuelle literacy – deres visuelle kompetencer.

5. Konkurrencelovgivningen skal op til revision
Erhvervsministeren bør tage konkurrencelovgivningen op til revision, så den bliver tidssvarende for såkaldt atypisk beskæftigede.

6. Faglige organisationer skal styrke sin rolle ift. freelancere og selvstændige
De faglige organisationer, der organiserer landets visuelle formidlere, bør styrke og gentænke deres rolle over for løst ansatte og selvstændige.

7. Klæd de studerende på til et liv som selvstændig
De visuelle uddannelser bør i højere grad ruste de studerende til at begå sig som selvstændige.

8. Styrk de visuelle varedeklarationer
Medievirksomhederne bør styrke de visuelle varedeklarationer.

9. Styrk undervisning i ophavsret og etik
De visuelle uddannelser bør styrke undervisningen i ophavsret og etik.

Læs hele rapporten om De visuelle fags fremtid (PDF)

Kommentarer