Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Freelancere i fokus og VIF’ere på talerstolen

Freelanceres og selvstændiges forhold var et helt centralt emne på DJ's delegeretmøde 2023, hvor Visuelt Forum deltog med otte delegerede.

DJ delegeretmøde 23

Karen Hedegaard Visuelt Forums delegerede til DJ’s delegeretmøde 2023. Fra venstre: Elisabeth Schioldann von Eyben, Janne Høgshøj, Karina Bjerregaard, Kirsten Bille, René Steen Sørensen, Lene Ambro Kragh og Christina Fromberg. Karen Hedegaard, der har taget billedet, var også delegeret.

Næstformand i Visuelt Forum, Elisabeth Schioldann von Eyben, fik klapsalver for sit indlæg i beretningsdiskussionen på delegeretmødet, hvor hun blandt andet sagde:

Vi har i en fagforening et solidarisk ansvar for, at vores kammerater – vores fagfæller – i vores faglige fællesskab har rimelige arbejdsvilkår – uanset om vi er fastansatte, freelancere, soloselvstændige, kombinatører eller står uden for arbejdsmarkedet. Og uanset hvilken specialgruppe vi føler os kaldet til at være med i.

Elisabeth sagde videre: ”Vi skal se ud over – ja endda arbejde hen over – de siloer, som gennem et par årtier er opstået i DJ. Og vi skal – ikke bare forstå – men også ved handling – vise, at vi står sammen om kravet til arbejdsgiverne om bedre vilkår – ikke bare for os selv lokalt, ikke bare for en bestemt gruppe. Men for fællesskabet skyld. For solidaritetens skyld”.

Hårde tider

DJ-formand Tine Johansen beskæftigede sig i sin mundtlige beretning med de hårde tider i mediebranchen:

”Den ene brutale fyringsrunde har afløst den anden i mediebranchen. De nedslående nyheder har stået i kø siden sidste sommer. Flere hundrede kolleger er blevet sagt op eller er fratrådt mere eller mindre frivilligt”.

Om freelancerne og de soloselvstændige sagde Tine:

”Jeg forstår godt, at vores mange kolleger, som presses på priserne og arbejdsmiljøet, kan føle sig alene. Det er dem, som skal kæmpe fra tue til tue for ordentlige aftaler, og som i øvrigt forventes at springe til med kort varsel over for en arbejdsgiver, som ikke behandler dem anstændigt.

Vi skal finde løsningerne i fællesskab. Vores svar på individuelle problemer er kollektive modtræk. I perioden siden sidste delegeretmøde er der indgået freelanceaftaler på fem medievirksomheder. Og dem skal vi kæmpe for mange flere af”.

Freelancere i fokus

I det hele taget var freelanceres og selvstændiges forhold et helt centralt emne på delegeretmødet. Flere udtrykte utilfredshed med, at det ikke lykkedes at få en freelanceaftale med i de netop overståede overenskomstforhandlinger med DMA (Danske Mediers Arbejdsgiverforening).

Delegeretmødet vedtog en ny strategi for freelancere og selvstændige. Den siger, at DJ blandt andet skal organisere nye medlemmer i produktionsmiljøer, kontorfællesskaber, tegnestuefællesskaber og andre steder, hvor freelancere og selvstændige har deres gang. DJ skal også understøtte specialgrupperne i deres arbejde for organisering af freelancere og selvstændige samt styrke organiseringen af freelancere igennem faglige klubber på mediearbejdspladserne.

Nyt navn

Forbundets officielle navn er nu ”Dansk Journalistforbund – Medier & Kommunikation”. Det fremgår af vedtægterne, hvor mødet besluttede at tilføje ”Medier & Kommunikation” som en del af navnet.

Flertal af kvinder

For første gang nogen sinde er der flertal af kvinder i hovedbestyrelsen, nemlig 8 kvinder og 7 mænd. En optælling viste også, at der var flere kvinder end mænd på talerstolen på delegeretmødet.

Elisabeth Schioldann von Eyben fra Visuelt Forum blev valgt til suppleant til hovedbestyrelsen.

Se, hvem der blev valgt til hovedbestyrelsen her

-Karen Hedegaard, delegeret