Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Fagligt Forum 2018

Oplæg og arbejdsgruppe

fagligforum

Bente Stensen Christensen

Dette års tema handlede om Fagenes Fremtid og Fremtidens Forbund.

Efter to dages oplæg og diskussionerer, kan de visuelle medlemmer af Dansk Journalistforbund desværre konkludere at der er lang vej endnu, før vi kan opleve synlighed (respekt?) og fælles fodslag i DJ. 

En arbejdsgruppe, med journalist Troels Mylenberg i spidsen skal komme med bud på Fagenes Fremtid. Gruppen består primært af medlemmer med en journalistisk baggrund. Èn visuel kommunikatør (Rasmus Ibfeldt, der er kreativ direktør i designbureauet e-types) har fået plads i gruppen. 

Formiddagens oplæg fra arbejdsgruppen bar præg af en fælles selvforståelse om “os journalister” og “det fag, vi allesammen har”. Per Roholt, der er formand for Kommunikationsgruppen opfordrede til at arbejdsgruppen (og Fagligt Forum) husker at favne hele branchen, og Karen Hedegaard (HB-medlem og medlem af Visuelt Forums bestyrelse) måtte minde forsamlingen om, at visuelle formidlere er vigtige aktører i den store sammenhæng.

Gruppearbejde
Eftermiddagen bød på gruppearbejde, hvor vi skulle brainstorme med svar på spørgsmål om, hvilke kompetencer, vi skal tilegne os, og hvilke kompetencer, vi skal lægge fra os, når vi skal ruste os til fremtidens arbejdsmarked. Spørgsmålene var rettet mod hhv journalister, kommunikatører og visuelle. 

Grupperne var store og tilfældigt sammensatte. Der var både tydelig faglig spredning og store forskelle i deltagernes jobsituation. Det gør det svært at etablere en fælles ramme for at skabe idéer og visioner for fremtiden, når vi ikke aner, hvad hinanden arbejder med, og på hvilken måde, vi er tilknyttet arbejdsmarkedet. De studerende i gruppe 3 bød ind med kommentarer som: Jamen alt det, I siger, der er brug for i fremtiden, det arbejder vi allerede med. Vierfremtiden! Her kunne de øvrige deltagere i gruppearbejdet godt blive lidt stille.

Resultatet af de 8 gruppers brainstorm; plakater med post-its er givet videre til arbejdsgruppen. Som et medlem af Visuelt Forums delegerede sagde, kan man godt blive nervøs for, om arbejdsgruppen udelukkende drager konklusioner på baggrund af disse post-its og Fagligt Forums journalist-forståelse.

Arbejdsgruppen skal afrapportere senest til september (tjekkes)

Afslutningsvis besøgte Line Groes fra Is it a Bird Fagligt Forum. Hun lagde ud med at sige, at hun var nervøs over at skulle holde oplæg for alle de mange journalister(!) Hvem har briefet hende? Herefter fortalte hun om sine erfaringer med andre fagforeninger, og rådede DJ til at finde et purpose. Hvad med at kalde det et formål? Line Groes har skrevet et debatindlæg, der hedder Fremtidens fagforening er en app. Hun havde et par skarpe pointer til videre overvejelse: 

Hvilke samfundsproblemer, skal DJ være løsningen på?

Hvordan kommer vi tættere på det tavse flertals behov?

Hvordan skaber vi en spændstig organisation med et repræsentativt demokrati?

Det var en lang dag med mange knaster.

Og hvad med DJ?
Dagen efter var der fokus på, hvordan DJ skal se ud i fremtiden. Også her er der nedsat en arbejdsgruppe, der skal levere en redegørelse i starten af 2019. 

Tre DJ-medlemmer fortalte om deres jobsituation og skulle hermed repræsentere typiske udfordringer, som et DJ-medlem står overfor: Dorte Bak, blogger, Mie Hovmark Christensen, studerende og Carsten Randers, pressekonsulent. Sidstnævnte blev af moderator Cathrine Reinert præsenteret som en journalist, der er gået over til den mørke side (!!) De tre medlemmer havde forskellige erfaringer med DJ og efterspurgte bedre information. “Det er fint at få svar på de spørgsmål, man stiller, men sørg for at mere proaktive og pas på med underinformation”, sagde Carsten Randers. “DJ skal være en en tydeligere stemme i bloggerbranchen” ønskede Dorte Bak, og Mie Hovmark Christensen gav – som flere andre studerende – udtryk for at der skal være større inddragelse af unge medlemmer. 

De delegerede gik til den gruppe, der var mest relevant og interessant for dem. Inden frokost blev konklusionerne samlet op, og der er meget at gå i gang med for arbejdsgruppen med næstformand Tine Johansen i spidsen.

Her kommer et udpluk:
• Man skal kunne spejle sig i forbundet: nyt navn, nyt mindset. 
• Mere samarbejde ud i kredsene
• Mere mod på forandring, se muligheder frem for begrænsning
• Tag de studerende og deres forhold alvorligt (der var stor utilfredshed blandt de studerende om den nye praktikaftale, hvor de går ned i løn)
• DJ halter bagud i det digitale univers
• Fagforeningsforståelsen er væk
• Mere hjælp til specialgrupper
• Mere nuanceret tilgang til freelancere og enkeltmandsvirksomheder
• En opgavebørs, hvor DJ formidler jobs - en udgave af worksome uden profit
• Kom ud til medlemmerne
• Genovervej det frivillige faglige arbejde.

Tine Johansen og resten af arbejdsgruppen fik et tegnet referat (af Erik Petri), og senest til januar 2019 skal de komme med bud på, hvordan fremtidens forbund skal forme sig.

Vi nåede lige akkurat i mål, synes jeg. Nu skal vi sørge for at holde os selv og forbundet op på de tilløb, der kom i gang i april.


Arbejdsgruppe, Fagenes Fremtid
https://journalistforbundet.dk/nyhed/hvad-er-det-vi-gor-ved-det-offentlige-rum-forurener-eller-renser-vi

 

 

Kommentarer