Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Det er nu, du skal ansøge om vederlag fra VISDA

Hvis du har illustreret til danske bøger og bogomslag, tegneserier, blade, aviser eller andre medier, hvor dine værker er blevet offentligt publiceret, har du mulighed for at få del i puljen med ikke-krediterede midler, som stammer fra de aftaler, VISDA har indgået på rettighedshavernes vegne med en lang række undervisningsinstitutioner landet over.

Tillægsvederlaget supplerer de udbetalinger, du måske allerede modtager på baggrund af VISDA’s registrering af det faktiske brug af dine værker. I 2019 blev der til tegner-/illustratorgruppen fordelt i alt 2 millioner kroner til 140 modtagere. De tildelte beløb lå mellem 70.000 kroner og 400 kroner.

Systemet åbnede første gang i januar 2019, og rigtigt mange grafiske designere,  illustratorer, tegnere og tegneserieskabere har allerede tilmeldt sig og modtaget individuelle vederlag for brug af deres værker i undervisningen. Ansøgningsfristen udløber den 31. marts 2020.

Log ind med nem-ID

Som noget nyt skal du fra i år bruge dit nem-ID for at komme ind på systemet. Dette er for at skabe bedst mulig sikkerhed omkring dine data. Dette gør det også muligt, at du ikke behøver udfylde hele skemaet på én gang. Hvis du er begyndt at taste oplysninger ind, kan du godt logge af og logge på igen senere for at fortsætte eller rette i oplysningerne. Men husk at færdiggøre og godkende indtastningerne endeligt, inden ansøgningsfristen udløber den 31. marts.

Du søger her visda.dk/fordeling-af-rettighedsmidler/

Har du allerede ansøgt sidste år

Har du allerede ansøgt sidste år, skal du huske at gå ind på systemet og opdatere/bekræfte dine oplysninger. Systemet er sat op, så oplysninger, der vedrører tidligere år, allerede er udfyldt. Andre felter derimod skal udfyldes på ny, fordi de vedrører det, som er nyt siden sidste år (fx evt. indtægtsforhold).

For at kunne modtage vederlag i 2020 skal du huske at logge på og godkende ansøgningen. Også selvom du ikke har nye/opdaterede oplysninger.

Er det første gang du ansøger

Hvis det er første gang, du ansøger, skal du bruge lidt mere tid på også at give oplysninger om ”fortiden” - før 2019. Fremover skal der kun indberettes for det foregående år. Tidligere oplysninger vil indgå i fremtidige beregninger af rettighedsmidler.

Udbetaling

Udløser dine oplysninger vederlag, vil dette blive udbetalt som del af den årlige udbetaling fra VISDA i juni måned.

Spørg VISDA

Du har mulighed for at stille spørgsmål og få hjælp til din ansøgning på VISDAs infomøde:

– Onsdag den 29.1 kl. 8.30-10 hos VISDA, Bryggervangen 8, København Ø (incl. croissant)

Tilmeld dig til infomødet her: nsh@visda.dk senest søndag d. 26. januar.

Kommentarer