Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Bestyrelsesmøde i maj

DJ skal øge indsatsen på de visuelle uddannelser
Der kan gøres mere, end det er tilfældet i dag. Visuelt Forums bestyrelse vil stille skarpt på Journalistforbundets indsats over for de studerende.

Nyt fra bestyrelsen

Bente Stensen Christensen

 

Visuelt Forums bestyrelse vil arbejde på at øge DJ's indsats på de visuelle uddannelser
Patrick Mark Reimers, der er ansat som kommunikationskonsulent i Dansk Journalistforbund, fortalte kort om, hvordan DJ arbejder med organisering og fastholdelse af medlemmer, der studerer. En indsats fra DJ kræver en studenterforening, og det begrænser kendskabet til DJ på de studier (f.eks. Designskolerne og Skolen for Visuel Kommunikation), hvor der ikke i forvejen er en platform og en forening at arbejde ud fra.

Vi skal blive klogere på, hvad DJ har af muligheder, og hvordan vi kan blive mere synlige på uddannelsesinstitutionerne. Et hurtigtarbejdende udvalg under bestyrelsen vil arbejde med en henvendelse til DJ med forslag til, hvordan vi kommer bredere i kontakt med de visuelle studerende.

Nyt fra DJ
Journalistforbundets delegeretmøde i slutningen af april er vel overstået, og Hans Jørgen Dybro, der er politisk konsulent og en af hovedkræfterne bag mødet gennemgik forskellige beslutninger og erfaringer fra delegeretmødet, blandt andet begrænsning af hvor mange delegerede, der kan vælges, og at delegerede fremover skal vælges i specialgrupper (som Visuelt Forum) eller medarbejderforeninger, men ikke længere i de geografiske kredse. Næste gang bliver præsentationer og materiale langt mere visuelt, lovede han.

Nyt fra Hovedbestyrelsen
Karen Hedegaard, kasserer i Visuelt Forum, blev på delegeretmødet genvalgt til endnu en to-årig periode i Hovedbestyrelsen.
Der er en del nye ansigter i den nye hovedbestyrelse, vi er forventningsfulde.
Der er møde i den nye hovedbestyrelse første gang den 28. maj.
Se hele den nye hovedbestyrelse her.

Nyt fra kursusfronten
Hen over sommeren holder vi arrangementspause. Til efteråret sætter vi fokus på tekniske kurser og kurser, der udvider vores kendskab til sociale medier. Idéer er der nok af, især indenfor kreativitet og idéudvikling. Men tilsyneladende er det ikke den slags kurser, medlemmerne vil bruge tid på. Derfor nedtoner vi den type arrangementer indtil videre.

Journalistforbundet er i gang med at indkøbe og udvikle et nyt tilmeldingssystem til arrangementer, og vi har aftalt et møde med projektgruppen, så de kan få nogle af vores erfaringer og guldkorn med i beslutningsprocessen.

Der er møde i arrangementsgruppen senere i maj måned. Målet er, at medlemmerne af Visuelt Forum bliver involveret i at planlægge, arrangere og afholde kurser.

Visuelt Forum vil gerne samarbejde med andre grupper i DJ og andre fagforeninger. Vi samarbejder allerede med HK grafisk kommunikation om We Love Graphic Design, og der kommer flere tværfaglige arrangementer fremover.

Næste møde
Næste bestyrelsesmøde bliver 14. august.
Inden da samles rekrutteringsudvalget, fremtidsudvalget, web-udvalget, pris-udvalget (nyt og spændende initiativ) og arrangementsudvalget.

Kommentarer