Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Ændringsforslag til Visuelt Forums vedtægter

Visuelt Forums bestyrelse stiller følgende ændringsforslag til Visuelt Forums vedtægter

§ 3. Generalforsamling.

Dagsordenens punkt 6:
6. Valg af formand, næstformand og kasserer

ændres til:

6. Valg af formand

-----

§ 5. Bestyrelsen. Stk. 1:

Mellem generalforsamlingerne leder en bestyrelse Visuelt Forums arbejde. Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer og yderligere mindst to medlemmer, der alle bliver valgt for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling.

ændres til:

Mellem generalforsamlingerne leder en bestyrelse Visuelt Forums arbejde. Bestyrelsen består af formand og yderligere mindst fire medlemmer, der alle bliver valgt for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand og kasserer.

Kommentarer