Gå til hovedindhold
Bliv medlem

"Adgangen til efter- og videreuddannelse skal blive bedre"

Allan Boye Thulstrup er DJ's nye næstformand. Her fortæller han om sine visioner for arbejdet.

allan-boye-thulstrup

Jacob Nielsen

Kære VIF’ere

NÅR LISTEN OVER mest brugte ord i 2020 skal gøres op, er ”corona” godt i gang med at sikre sig førstepladsen – og selv om vi alle snart har nået kvalmegrænsen (helt uden andre symptomer), har året budt på dramatiske omvæltninger, også for mange af jer, som det haster at reagere på.

Den udvikling, vi har set – ikke mindst på arbejdsmarkedet – siden marts, er dramatisk, og den vil trække sine spor hen over de kommende år. For DJ's medlemmer under ét er arbejdsløsheden steget dramatisk, og også i Visuelt Forum er tallet steget. For rigtig mange selvstændige og freelancere har det været nødvendigt at søge støtte i hjælpepakker. Desværre har ikke alle kunnet få den nødvendige hjælp.

Selv om et massivt pres fra en række organisationer, herunder DJ, i løbet af foråret og sommeren førte til justeringer af hjælpepakkerne, så var det ikke alle skævheder, der blev rettet op. Det er tydeligt, at den virkelighed, som freelancere og selvstændige oplever hver dag, endnu ikke helt er blevet forstået på Christiansborg. Der er dog tegn på håb: Der blev lyttet til nogle af forslagene fra blandt andet DJ og formand Tine Johansen i hjælpepakkerne (ligesom en ny barselsfond for selvstændige nu er en realitet).

FOR AT BLIVE ENDNU BEDRE til at råbe politikere og organisationer op i fremtiden har vi netop besluttet, at vi vil indhente endnu mere viden om vores medlemmers virkelighed på det såkaldt ”atypiske” arbejdsmarked, så vi kan forsøge at ændre love og regler med gedigne tal i hånden. At omkalfatre indretningen af velfærdssamfundet, så det i højere grad tager højde for en fremtid, hvor det atypiske bliver mere og mere typisk og med mange nye arbejdsformer, er et langt sejt træk. Og vi kan næppe gøre det alene i DJ – men vi har tænkt os at være en markant stemme for vores medlemmer og sammen med andre organisationer rykke i den rigtige retning.

Sideløbende har hovedbestyrelsen netop sat gang i en koordineret indsats i samarbejde med a-kassen AJKS for at hjælpe vores ledige medlemmer i alle brancher – herunder at øge rådgivningsindsatsen til freelancere og selvstændige.

NÅR ET MEDLEM BLIVER LEDIGT eller mister opgaver, kan vejen frem være at udvikle nye kompetencer eller at sprede sig til nye kundegrupper – og ofte vil det være nemmere at overskue i de gode tider, mens tingene går godt.

Det er i den forbindelse helt afgørende, at adgangen til efter- og videreuddannelse bliver bedre. Når den teknologiske udvikling er eksponentiel, kræver det, at vi også selv følger med. Hvordan det bliver muligt for vores medlemmer, er det måske vigtigste spørgsmål at finde svar på i de kommende måneder.

Jeg tror ikke nødvendigvis, det er fra centralt hold, det er nemmest at forudsige, hvor fremtidens arbejdspladser og -opgaver opstår. Vores opgave bliver at arbejde for, at efter- og videreuddannelse både er vedkommende og tilgængeligt for alle medlemmer – og det er en opgave som specialgrupperne, herunder Visuelt Forum, bliver inviteret til at hjælpe med at finde svar på.

JEG SER FREM TIL DAGEN, hvor vi igen kan mødes fysisk og tale om, hvordan vi sammen kan løfte de visuelle fagligheder i DJ – men indtil den dag kommer, lover jeg, at vil vi fra formandskabets side vil arbejde for at afhjælpe så mange af de problemer, I oplever, som overhovedet muligt.

Med venlig hilsen
Allan Boye Thulstrup, næstformand, DJ – Medier og Kommunikation

Allan kommer fra en stilling som kommunikationskonsulent i Herning Kommune.

abt@journalistforbundet.dk

 

Kommentarer