Gå til hovedindhold
Bliv medlem

55+ Hvornår er det tid at gå på pension?

Karen Hedegaard fortæller om baggrunden for 55+ initiativet, som skal hjælpe medlemmer af Dansk Jounalistforbund med at afklare, hvad de skal, når en mulig pensionsalder nærmer sig.

55+

Karen Hedegaard

Vi er fire “seniorer” (Peter Thornvig, Abelone Glahn, Marianne Bækbøl og undertegnede), der for halvandet års tid siden blev enige om at lave et projekt for Dansk Journalistforbunds seniorer - forstået som medlemmer, der er fyldt 55 år. Vi var alle med til at udarbejde DJ’s Seniorpolitiske strategi, som blev vedtaget på delegeretmødet i 2019, og vi syntes, at der ikke skete så meget med udmøntningen af strategien.

Vores plan var oprindeligt at lave et stort fysisk arrangement for 55+’erne, men der kom en pandemi på tværs.

Nu har vi omsider, med forsinkelse, fået planlagt to digitale arrangementer, hvor det ene blev gennemført lørdag den 2. oktober kl. 10-12.30, og det anden løber af stablen onsdag den 3. november kl. 19-21.30. Dette andet arrangement er desværre fyldt op (60 deltagere), men det kan være, at vi vil afvikle arrangementet en tredie gang,. Det er dog ikke endeligt besluttet.

Formålet med disse arrangementer er at få 55+’erne til at reflektere over deres sidste år som erhvervsaktive og at give dem et kvalificeret grundlag til at beslutte, hvad man vil, og hvordan man vil stoppe. 

  • Vil man gå på efterløn, arbejde på nedsat tid frem mod folkepensionsalderen, arbejde til man styrter, eller hvad? 
  • Og hvad med økonomien? Hvordan kan den hænge sammen, hvad er der af muligheder for delpension, efterløn, seniorordning etc.? Har man overhovedet en pensionsordning, og hvor langt strækker den? Hvor kan man få rådgivning? 
  • Har man nogle ting, man gerne vil nå at afprøve i sit arbejdsliv, så er det vigtigt at træffe en beslutning i tide om et efteruddannelsesforløb, så man kan nå at sadle om.
  • Hvad med identiteten: Hvem er jeg, når jeg ikke arbejder?

Disse emner og flere til har vi beskrevet i seks dilemmaer (videoer), som deltagerne kunne diskutere ud fra og formulere: Hvad har vi som seniorer brug for fra vores forbund? 

Udover de to digitale arrangementer har vi lavet et “Seniorunivers” under DJ’s hjemmeside - find det her:

Vi har delt i det op i tre alderssegmenter: 55+, 60+ og 65+, da der er stor forskel både på ens overvejelser og lovgivning og muligheder for de tre segmenter.

På hjemmesiden er der også link til en video med Sebastian Dorset, vi har produceret. 

Herunder billeder fra første afholdelse af 55+ eventet. De tre mødeledere var Abelone Glahn, Marianne Bækhøj og undertegnede.

Karen Hedegaard