Gå til hovedindhold
Bliv medlem
Er afholdt

AFHOLDT. Generalforsamling i Visuelt Forum

​​​​​​​Du indkaldes hermed til generalforsamling i Visuelt Forum lørdag den 9. marts 2019 kl. 16.45–18.30 på Tune Kursuscenter. Bestyrelsen foreslår kontingentforhøjelse på 5 kr., så det nye kontingent bliver 30 kr. pr. måned.

visuelt-forum-generalforsamling

Jens Otto Emmich Visuelt Forums formand, Karina Bjerregaard, aflægger beretning på generalforsamlingen i 2018.

Hvornår

09. marts 2019 16:45-18:30

Hvor

Tune Kursuscenter ved Greve Vis på kort

Pris

Gratis. Tilmelding til generalforsamlingen er ikke nødvendig.

Type

Generalforsamling

Visuelt Forums generalforsamling er sidste punkt på lørdagens program på Visuelt Forums weekendkonference. Selv om man ikke deltager på weekendkonferencen, er alle medlemmer af Visuelt Forum velkomne til generalforsamlingen.

Bestyrelsen foreslår en kontingentforhøjelse på 5 kr., så det nye kontingent bliver 30 kr. pr. måned. Kontingentet er ikke steget de seneste 11 år, men for at fastholde vores høje aktivitetsniveau og fordi vi får færre ophavsretsmidler fremover, vurderer bestyrelsen, at det er nødvendigt at hæve kontingentet.

På generalforsamlingen kan du få indflydelse på, hvad Visuelt Forum skal prioritere næste år. Det kunne være emner som ­arrangementer, efteruddannelse, prissætning, netværk, kommunikation eller noget helt andet. Vi skal også finde ud af, hvem der skal sidde i bestyrelsen.

Generalforsamlingen skal vælge delegerede til DJ’s delegeretmøde søndag-mandag den 28.-29. april 2019. På delegeretmødet bliver vi blandt andet præsenteret for rapporten fra ekspertgruppen "Fagenes Fremtid", som giver nogle spændende bud på, hvordan medie- og kommunikationsbranchen kommer til at udvikle sig de kommende år. En delrapport behandler udfordringerne specielt for de visuelle fag. Delegeretmødet skal beslutte, hvad DJ skal arbejde med i de kommende to år, og der skal vælges en hovedbestyrelse. Visuelt Forums kasserer, Karen Hedegaard, genopstiller til hovedbestyrelsen.

Forslag til Visuelt Forums generalforsamling sendes på mail til Visuelt Forums formand Karina Bjerre­gaard k@karinabjerregaard.eu senest lørdag den 2. marts 2019. Skriv også gerne til Karina, hvis du har lyst til at stille op til bestyrelsen eller har spørgsmål til generalforsamlingen. 

Det er muligt at opstille til valg til bestyrelsen eller som delegeret til DJ's delegeretmøde uden at være til stede - send en mail til k@karinabjerregaard.eu

Dagsorden til generalforsamlingen

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Regnskabsaflæggelse
 4. Forslag fra bestyrelsen: 
  – 15 kr. pr. medlem af Visuelt Forum til Safety Fonden, dvs. ca.12.750 kr. (DJ's Safety Fond samler hvert år penge ind fra DJ's medlemmer til støtte for udenlandske kollegaer i verdens brændpunkter).
  – Skal vi have et arrangementsudvalg med deltagere fra både bestyrelsen og medlemmerne? 
  – Skal no-show-fee’t sættes op til fx. 500 kr. for heldagskurser, så vi ikke spilder penge på deltagere, der udebliver?
 5. Fastsættelse af kontingent: Bestyrelsen foreslår, at vi sætter kontingentet op til 30 kr./måned., da VIF får færre penge fra Ophavsretsfonden, men gerne vil opretholde det høje aktivitetsniveau.
 6. Valg af formand, næstformand og kasserer
 7. Valg af øvrig bestyrelse
 8. Valg af mindst to suppleanter
 9. Valg af revisor og revisorsuppleant
 10. Valg af repræsentant til Ophavsretsfonden
 11. Valg af tovholder til evt. intern og ekstern arrangementsgruppe (jf. pkt. 4)
 12. Valg af 17 delegerede til Dansk Journalistforbunds delegeretmøde d. 28.-29. april 2018, hvor vi har indgået valgforbund med flere af DJ’s specialgrupper og medarbejderforeninger.
 13. Eventuelt