Gå til hovedindhold
Bliv medlem
Er afholdt

AFHOLDT. Fremtidens visuelle fag

Vær med til diskutere DJ’s rapport om Fremtidens Visuelle Fag med dine VIF-kolleger og Søren Schultz Jørgensen som optakt til DJ's delegeretmøde – og til din visuelle fremtid.

Søren Schultz Jørgensen

Michael Yde Katballe

Hvornår

24. april 2019 17:00-20:00

Hvor

København K. Den præcise adresse meddeles til de tilmeldte.

Pris

Gratis, dog betales der 100 kr. i no show fee ved afbud efter 20. april eller ved udeblivelse.

Type

Debatarrangement

** Arrangementet er kun for medlemmer af Visuelt Forum **

Visuelt Forum inviterer til en debataften, hvor vi får fremlagt resultaterne fra delrapporten om de visuelle fags fremtid, som en ekspertgruppe i DJ har udarbejdet under overskriften "Fagenes Fremtid". Der vil blive rig mulighed for at diskutere rapportens indhold og konklusioner med Søren Schultz Jørgensen, som har været projektleder for ekspertgruppens arbejde.

Vi skal tale om en verden, der bliver mere og mere visuel, om udfordringerne ved den stadige teknologiske udvikling, om arbejdsmarkedets udvikling frem mod færre fastansatte, flere freelancere og projektansatte, om fagenes sammensmeltning og om, hvilke kompetencer vi får brug for i fremtiden, om behovet for efteruddannelse hele livet - og meget, meget mere.

Det er en rigtig god idé, hvis du inden mødet har forberedt dig ved at kigge på rapporten "De visuelle fags fremtid", som du kan finde og downloade HER.

----------

En ekspertgruppe i Dansk Journalistforbund har under overskriften "Fagenes Fremtid" arbejdet på at besvare spørgsmålene:

  • Hvilke teknologiske, kulturelle og økonomiske hovedtendenser vil påvirke journalisters, kommunikatørers og visuelle formidleres arbejdsmarked og fremtid?  
  • Hvordan kan Dansk Journalistforbund sammen med andre aktører i medie- og kommunikationsbranchen bedst ruste de tre faggrupper til fremtidens arbejdsmarked? 

Dette arbejde har resulteret i en hovedrapport, der beskriver generelle tendenser og udfordringer inden for medie- og kommunikationsbranchen, samt tre delrapporter - en rapport om fremtiden for de visuelle fag og en rapport for hhv. journalistik og kommunikation.

Den 13. marts lanceres rapporterne og vil efterfølgende kunne findes på DJ's hjemmeside.