Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu
Grå baggrund

Se video fra præsentation af Fagenes Fremtid

Tidskoder

00.17: Velkomst v. DJ-formand, Lars Werge
04.45: Formand for projektet, Troels Mylenberg fortæller om projektet
09.35: Projektleder Søren Schultz Jørgensen fortæller om processen 
17.20: 11 hovedtendenser og fællesnævnere for fagene
32.40: Journalistfagets fremtid
43.38: Kommunikationsfagenes fremtid
55.10: De visuelle fags fremtid
1.21.25: Debat med medlemmer af ekspertgruppen.

Video: Rasmus Degnbol

 

 

RAPPORTER OM FAGENES FREMTID

Projektet Fagenes Fremtid havde til opgave at klarlægge hovedtendenser, der påvirker medie- og kommunikationsbranche, og hvilke udfordringer og mulighed det giver - både for fagprofessionelle og aktører. 
 
Resultatet af ekspertgruppens arbejde er samlet i fire rapporter;
11 tendenser, journalistfagets fremtiden, kommunikationsfagenes fremtid og de visuelle fags fremtid.

Jacob Nielsen

EKSPERTGRUPPE FOR FAGENES FREMTID

Ekspertgruppen bestod af 11 personer, med forskellige faglige profiler og erfaringer fra medie- og kommunikationsbranchen.

PROJEKTET FAGENES FREMTID

På DJ's Delegeretmøde 2017 besluttet man at nedsætte en ekspertgruppe for projektet Fagenes Fremtid.

Projektet havde til formål at udpege de teknologiske, kulturelle og økonomiske tendenser, som påvirker journalisters, kommunikationsprofessionelles og visuelle fagprofessionelles arbejdsmarked i fremtiden.