Gå til hovedindhold
Bliv medlem

TV-midler - visningsåret 2023

Søg om rettighedsmidler for TV-området for visningsåret 2023

Hvor kommer rettighedsmidlerne fra?

Rettighedsmidlerne ifm. TV-puljen kommer i langt overvejende grad fra udbyderne af TV-pakker – de såkaldte kabel-tv-distributører (fx YouSee eller Stofa). Udbyderne afregner et beløb til Copydan. Copydan fordeler disse midler videre til Copydans medlemsorganisationer (bl.a. DJ). DJ foretager fordelingen til de enkelte rettighedshavere på DJ’s område.

Hvordan fordeler DJ pengene mellem rettighedshaverne?

Fordelingen i DJ’s Ophavsretsfond sker efter følgende, kriterier:

  • Programmets varighed
  • Kanal
  • Programtype (gælder ikke for tekstere)
  • Første gangs visning / genudsendelse

Særordning

Særordning for tekstere

Særordning for Nyhederne på TV2 Regioner og speaker

Særordning, andre

Har du produceret andre programmer, som ikke er nyheder på TV2 regionerne, der er sendt i 2023 på en af de kanaler, hvor DJ ikke modtager krediteringer og sendeflader, skal du udfylde dette excel-skema og sende det med en mail til rettighedsmidleridj@journalistforbundet.dk

Sendeflader for TV2 regionerne kan du se her:

TV2 Midt-VestTV2 NordTV2 SydTV2 ØstTV2 ØstjyllandTV2 BornholmTV2 FynTV2 Kosmopol

Sendeflader for Viasat finder du her:

V Sport Golf DanmarkViasat Ultra

Sendeflader for Folketinget finder du her:

Folketinget

Sendeflader for National Geographic finder du her:

National Geografphic

Ofte stillede spørgsmål

Hvem kan søge?

Hvem kan ikke søge?

  • Rettighedshavere, som modtager rettighedsmidler på TV-området for 2023 fra andre organisationer
  • Rettighedshavere, som i forhold til producenten eller TV-stationen ikke har bevaret rettighederne til modtage rettighedsmidler på TV-området (se nærmere i FAQ'en "Har jeg bevaret min ret til at få rettighedsmidler?)
  • Fastansatte og TBA'ere på DR, TV2 Danmark og TV2 Regionerne. De kan dog søge rettighedsmidler fra deres respektive overenskomster hos deres medarbejderforening

Hvordan søger jeg?

Du søger i vores ansøgningsportal.

I denne video kan du se hvordan du søger.

I ansøgningsportalen kan vi lægge vægt på, hvor mange dage du arbejder per produktion. Vi anbefaler derfor, at du allerede nu begynder at notere antallet af arbejdsdage per produktion.

Særordning for nyhederne på TV2 regionerne og for speakere

Har du produceret programmer for Nyhederne på TV2 regionerne eller har du været speaker, skal du søge via vores særordning. 

Skemaet for særordningen finder du ude til højre, i den sorte boks. Skemaet bedes du udfylde og sende retur til rettighedsmidleridj@journalistforbundet.dk.

Husk at uploade kontrakter/fakturaer/honoraropgørelser i ansøgningsportalen.

Er du tekster?

Vi anbefaler, at du noterer de programmer, som du tekster sammen med én eller flere. For de programmer, hvor I er to eller flere om at tekste, bør du notere, hvor stor en procentdel (cirka) du har tekstet. Hvis du ved det, bør du også notere, hvem du har delt tekstningen med.

Vi har lavet en særordning for tekstere på forskellige kanaler, hvor DJ enten ikke modtager sendeflader eller krediteringer, eller for jer der ikke ved, hvad programmet/programmerne du har tekstet har fået af titel.

Har du tekstet for én af de kanaler, hvor DJ ikke modtager krediteringer, skal du søge via særordningsskemaet. Du kan finde skemaet her på siden, eller kontakte DJ Rettighedsmidler og få det tilsendt.

Skemaet for særordningen finder du ude til højre, i den sorte boks. Skemaet bedes du udfylde og sende retur til rettighedsmidleridj@journalistforbundet.dk.

Husk at uploade kontrakter/fakturaer/honoraropgørelser i ansøgningsportalen.

Hvornår kan jeg søge?

Puljen er lukket. Du kan skrive til rettighedsmidleridj@journalistforbundet.dk, hvis du ønsker at søge i opsamlingspuljen. 

Hvor meget kan jeg få?

Det afhænger af, hvilke udsendelser du har medvirket til produktionen af. Det endelig svar kan vi først give dig, når du har ansøgt, og vi har behandlet alle ansøgningerne.

Du modtager en mail, så snart beregningen er klar.

Beregningen af dine rettighedsmidler bliver foretaget på baggrund af mange forskellige kriterier (se nærmere i FAQ'en "Hvorfor har jeg fået dét beløb?")

Har DJ registreringer af TV-programfladen?

Ja, DJ har registreringer på mange af de større TV-kanaler. DJ har registreret sendetidspunkt og rettighedshaverne angivet på kreditlisten.

Det kan dog være nødvendigt at supplere disse registreringer eller korrigere fejl.

På de TV-kanaler, hvor DJ ikke får registreringer, er det nødvendigt, at du selv angiver dig som rettighedshaver og opretter udsendelsen.

FAQ'en "Hvilke programmer får DJ registreringer på?" kan du se, hvilke TV-kanaler som DJ får registreringer på.

Dokumentation

Du skal i portalen uploade dokumentation på, at du har bevaret dine rettigheder til at modtage TV-midler.

Vil du holdes opdateret på, hvilke puljer der åbner?

Du har søgt rettighedsmidler- hvad sker der så?

- se videoen:

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk