Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Trykte og digitale medier

Ansøgning om tilskud til uddannelsesforløb, studieture, seminarer og kurser.

Hvem kan søge?

Er du freelancer eller ansat, kan du søge om beløb

 • til brug på uddannelsesforløb, studieture, seminarer og kurser,
 • hvis du i perioden 2015-2020 har leveret skriftligt indhold til hjemmesider eller trykte/digitale medier, og
 • det har udgjort mindst 15 % af dit arbejde et af årene. Den samlede omsætning skal minimum være på 100.000 kr. for et af årene på et trykt eller digitalt medier. Dette skal dokumenteres i form af lønseddel, faktura eller lignende. 

Medarbejderforeninger, specialgrupper og specialforeninger kan søge om beløb

 • til at arrangere uddannelsesforløb, studieture, seminarer, kurser og lignende,
 • hvis arrangementet er for og målrettet deltagere, som leverer skriftligt indhold til hjemmesider eller trykte/digitale medier

Det gælder både kommunikation og redaktionelt arbejde.

Hvem kan ikke søge?

Freelancere og ansatte, som arbejder med

 • Billeder, tegninger, fotografier og grafik, og
 • Film, tv og radio.

Hvornår kan jeg søge?

Puljen er foreløbigt åben indtil 31. december 2024.

Du kan søge beløb til brug for aktiviteter, som

 • er afviklet i op til seks måneder før ansøgningstidspunktet, eller
 • vil blive afviklet i op til seks måneder efter ansøgningstidspunktet.

Hvor meget kan jeg få?

Du kan som udgangspunkt søge om tilskud på op til

 • 1.500 kr. per dag, dog ikke mere end
 • 10.000 kr. i alt.

(For studerende er det 500 kr. pr. dag og højst 2.500 kr.)

Søger du om et højere beløb, kan du dog muligvis få dispensation. Vi er typisk betydeligt længere tid om at behandle ansøgninger over beløbsgrænserne.

Får vi langt flere ansøgere, end vi har påregnet, kan beløbsgrænserne blive sat ned.

Der kan søges op til 3 kurser om året.

Hvad kan jeg søge for?

Du kan søge om tilskud til betaling af udgifter til

 • Deltagergebyr,
 • Transport,
 • Undervisningsmaterialer, 
 • Fortæring, og
 • Ophold.

Hvad skal I bruge af dokumentation?

Når du søger, skal du uploade en beskrivelse fra udbyderen af kurset, seminaret eller studieturen. Herudover skal du oplyse dine forventede omkostninger.

Du skal uploade dokumentation, som viser, at du i ovennævnte periode har arbejdet for eller leveret materiale til et digitalt eller trykt medie. Det kan være en lønseddel eller en faktura.

Når din ansøgning er godkendt og aktiviteten er afholdt, skal du uploade dokumentation for din deltagelse og bilag for dine udgifter.

Hvad sker der, hvis jeg ikke tager på det kursus, I har godkendt?

Hvis du allerede har fået beløbet udbetalt, skal du som udgangspunkt tilbagebetale hele beløbet. Er beløbet ikke udbetalt, sletter vi bare din bevilling.

Er du udeblevet på grund af sygdom, skal du ikke tilbagebetale den del af udgifterne, som du ikke kan få refunderet. 

Vil du hellere deltage i en anden aktivitet, skal du i god tid søge om dette. Får du godkendt denne aktivitet, kan du beholde det beløb, som du i første omgang har fået tildelt, medmindre beløbet overstiger udgifterne til den nye aktivitet.

Hvornår får jeg svar?

Du kan forvente, at vi er op til 30 arbejdsdage om at behandle din ansøgning.

Vi beder derfor om, at du sender spørgsmål og lignende til rettighedsmidleridj@journalistforbundet.dk.

Hvor kommer midlerne fra?

Betaling for kopiering hos institutionerne og virksomhederne bliver fordelt af Copydan Tekst & Node som rettighedsmidler direkte til de ophavsmænd, som umiddelbart kan identificeres og lokaliseres. Copydan Tekst & Node kan dog ikke finde alle berettigede ophavsmænd. DJ anvender sin andel af de ufordelbare rettighedsmidler til, at ophavsmænd - hvis værker potentielt kan være udnyttet inden for de relevante kopieringsaftaler - kan søge om tilskud til kurser mv.

Søger du som fastansat, freelancer eller studerende?
Har du tjent mindst 15 % af din indkomst i et af årene 2015-2020 på et digitalt eller trykt medie?
Du kan læse mere om kravene til indtjening øverst på siden. Husk at du skal uploade dokumentation, som viser, at du i ovennævnte periode har arbejdet for eller leveret materiale til et digitalt eller trykt medie. Det kan være en lønseddel eller en faktura
Skriv evt. flere.
Har du været på efteruddannelse i de seneste 5 år?
Har du tidligere søgt tilskud fra Ophavsretsfonden?
Har din arbejdsgiver en efteruddannelsesordning?
Har du søgt eller fået bevilget andre tilskud til denne aktivitet?
(Inkl. tilskud fra Pressens Uddannelsesfond og Dagspressens Fond)
Vedhæft dokumentation for dit arbejde med trykte/digitale medier i perioden 2015-2020, der har udgjort mindst 15% af dit arbejde et af årene.
Kun én fil.
512 MB grænse.
Tilladte typer: gif, jpg, png, bmp, eps, tif, pict, psd, txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsm, xlsx, xml, avi, mov, mp3, ogg, wav, dmg, gz, jar, rar, sit, svg, zip.
Kun én fil.
512 MB grænse.
Tilladte typer: gif, jpg, png, bmp, eps, tif, pict, psd, txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsm, xlsx, xml, avi, mov, mp3, ogg, wav, dmg, gz, jar, rar, sit, svg, zip.
Kun én fil.
512 MB grænse.
Tilladte typer: gif, jpg, png, bmp, eps, tif, pict, psd, txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsm, xlsx, xml, avi, mov, mp3, ogg, wav, dmg, gz, jar, rar, sit, svg, zip.
Når du trykker ”send”, vil DJ behandle de personoplysninger, som vi modtager af dig, som beskrevet i DJ's privatlivspolitik
Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk