Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Træn en teknik

Der er altid brug for at træne en teknik. Det kan være programmer, apps, udstyr, genrer, formater, platforme eller noget andet.

Dels har organisationen nogle ønsker til, hvad praktikanten skal kunne beherske. Dels har praktikanter nogle ønsker til, hvad de gerne vil lære i praktiktiden.

Læringsdagene bliver ofte brugt til at træne en ny teknik. Enten i form af sidemandsoplæring eller følordning sammen med en kollega eller med en egentlig introduktion til og øvelser i forskellige teknikker.

Men praktikanten kan også selv sætte sig et mål, selv sætte sig ind i en teknik og selv øve den – med praktikantvejlederen som vigtig støtte. Det kræver dog, at der sættes tid og ressourcer af, både til at lære teknikken og til at træne den i praksis.

Snak med praktikanten om, hvad organisationen gerne vil have, at praktikanten skal kunne, og om, hvad praktikanten gerne selv vil.

Vælg derefter en teknik ud, som begge parter har interesse i, at praktikanten kan. Sæt som et mål at praktikanten lærer teknikken og bruger teknikken et vist antal gange. Skriv målet ned i læringsplanen.

Hvis organisationen ikke har ressourcerne til at oplære praktikanten i teknikken, så bed praktikanten finde informationer selv fx i form af:

  • Gode instruktionsvideoer på YouTube eller andre steder.
  • Personer i eller uden for jeres netværk, som kan være teknisk sparringspartner undervejs.
  • Eksterne kurser fra organisationer eller på uddannelsesinstitutioner.
  • Bøger og andet skriftligt materiale.

Derefter mødes praktikantvejlederen med praktikanten for at vælge, hvordan praktikanten bedst kan lære teknikken.

Praktikantvejlederen sørger for at bakke op med:

  • Tid til at gennemføre projektet.
  • Hjælp, hvis praktikanten går i stå.
  • At lade praktikanten præsentere, hvad han eller hun har lært på forskellige tidspunkter.
  • Relevante anvendelsesområder: Opbakning til at praktikanten bruger teknikken flere gange til forskellige projekter i organisationen.
  • Feedback.

Læringsdagene kan især bruges til feedback og til at lade praktikanten præsentere, hvad han eller hun har lært, hvad har været svært, hvad har været nemt og sjovt, og til at diskutere, hvordan organisationen kan omsætte den nye viden, som praktikanten har erhvervet.

Denne form for selvlæring med tykke tråde til praktikantvejlederen kan skabe ny viden, som praktikanterne kan prale af selv at have valgt, udforsket, indsamlet og anvendt.