Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Tidsbegrænset ansættelse og vikariater

Hvilke regler gælder for dig, som er tidsbegrænset ansat? Hvor mange forlængelser skal du acceptere i et tidsbegrænset ansættelsesforhold? Få svaret her.

Som tidsbegrænset ansat må dine ansættelsesvilkår ikke være dårligere end dem, der gælder for en sammenlignelig fastansat. Medmindre objektive forhold begrunder det.

Virksomhederne kræver til tider en bestemt anciennitet, før de giver ret til visse ansættelsesvilkår - fx at du skal have været ansat et vist antal år for at få ret til fuld løn under barsel. Et sådant anciennitetskrav skal være det samme for tidsbegrænset ansatte som for fastansatte, medmindre kravet om forskellig anciennitet er begrundet i objektive forhold. 

Regler for forlængelse af tidsbegrænset ansættelse

En virksomhed må kun forny tidsbegrænsede ansættelsesforhold flere gange, hvis fornyelsen er begrundet i objektive forhold.

Eksempler på objektive forhold i virksomheden, der kan begrunde en forlængelse, kan være:

  • Sygdom
  • Graviditet, barsel, orlov
  • Borgerligt ombud

Loven forhindrer ikke, at du ansættes tidsbegrænset, selvom virksomheden i realiteten ønsker en fastansættelse. Loven forhindrer kun fornyelser, der ikke er objektivt begrundede. Er du ansat på overenskomst, kan din retsstilling eventuelt være anderledes.

Er der mere end én dag mellem fornyelserne af dine tidsbegrænsede ansættelser, er der ikke tale om et kontinuerligt ansættelsesforhold - medmindre det kan bevises, at arbejdsgiver bevidst har omgået reglerne.

Konsekvenserne af at blive forlænget uden fastansættelse kan bl.a. være, at du ikke får et opsigelsesvarsel, der svarer til din reelle anciennitet.

Er dine rettigheder krænket, eller bliver du afskediget, fordi du har rejst krav i henhold til loven, kan du få en godtgørelse.

Om forlængelserne af din kontrakt er objektivt begrundede, beror på en konkret vurdering. Står du i en situation, hvor du er i tvivl om, hvorvidt du skal tilbydes eller burde være blevet tilbudt en fastansættelse, så kontakt DJ.

Fast freelancer

Forbundet oplever ikke sjældent en ansættelse som ”fast” freelancer, der kan være en omgåelse af overenskomster og lovgivning.

Du bør betragtes som fastansat, hvis:

  • samarbejdet er kontinuerligt
  • du udfører arbejde mindst otte timer pr. uge i gennemsnit
  • du er underlagt arbejdsgiverens instruktioner (og evt. anvender virksomhedens udstyr)

Opfylder du ikke de betingelser, er du freelancer. Det er da den konkrete aftale, du har indgået med arbejdsgiveren, der gælder. Som freelancer er du som udgangspunkt ikke omfattet af hverken funktionærlov eller eventuel overenskomst – og har derfor ikke automatisk krav på opsigelsesvarsel, løn under sygdom etc.

Det beror på en konkret vurdering, om du skal betragtes som freelancer eller fastansat. Er du i tvivl, er du altid velkommen til at kontakte DJ for en vurdering.
 

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk