Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Tidsbegrænset ansættelse og vikariater

Hvilke regler gælder for dig, som er tidsbegrænset ansat? Hvor mange forlængelser skal du acceptere i et tidsbegrænset ansættelsesforhold? Få svaret her.

Du er tidsbegrænset ansat, når det på forhånd er fastsat i din kontrakt, at dit ansættelsesforhold slutter på et bestemt tidspunkt. Det vil sige, at ansættelsen slutter uden et forudgående varsel. 

Som tidsbegrænset ansat må dine løn- og ansættelsesvilkår ikke være dårligere end dem, der gælder for en sammenlignelig fastansat, medmindre objektive forhold begrunder det.

Arbejdsgivere kræver til tider en bestemt anciennitet, før den ansatte har ret til visse ansættelsesvilkår, fx at du skal have været ansat et vist antal år for at få ret til fuld løn under barsel. Et sådant anciennitetskrav skal være det samme for tidsbegrænset ansatte som for fastansatte, medmindre kravet om forskellig anciennitet er begrundet i objektive forhold. 

Regler for forlængelse af tidsbegrænset ansættelse

En arbejdsgiver må kun forny en tidsbegrænset ansættelse, hvis fornyelsen er begrundet i objektive forhold. Der er ingen regler om, hvor mange gange en arbejdsgiver må forlænge ansættelsen, så længe arbejdsgiveren har en objektiv og saglig grund. Dog gælder der en særregel inden for undervisning- og forskningsvirksomhed i staten, hvor en ansættelse højst må forlænges to gange. Er du ansat på overenskomst, kan din retsstilling være anderledes.

Eksempler på objektive forhold hos arbejdsgiveren, der kan begrunde en forlængelse, kan være:

  • Sygdom
  • Graviditet, barsel, orlov
  • Borgerligt ombud
  • Tids- eller opgavebestemt akkord

Konsekvenserne af at blive forlænget uden fastansættelse vil blandet andet være, at du ikke får den samme beskyttelse som fastansatte, da de almindelige regler om opsigelsesvarsler, og sagligheden af opsigelsen ikke vil gælde for dig. Som tidsbegrænset ansat vil du fx ikke få det opsigelsesvarsel, der svarer til din reelle anciennitet, da kontrakten allerede har en slutdato.

Om en forlængelse af din kontrakt er objektivt begrundet, beror på en konkret vurdering. Hvis den ikke er det, så vil du kunne betragte dig selv som fastansat, og du vil have krav på at få dit normale opsigelsesvarsel.

Er dine rettigheder krænket, eller bliver du afskediget, fordi du har rejst krav i henhold til loven, kan du være berettiget til en godtgørelse. Kontakt DJ hvis du er i tvivl, herunder om du skal tilbydes, eller burde være blevet tilbudt en fastansættelse.

Fast freelancer

Forbundet oplever ikke sjældent en ansættelse som ”fast” freelancer, der kan være en omgåelse af overenskomster og lovgivning.

Du bør betragtes som fastansat, hvis:

  • samarbejdet er kontinuerligt
  • du udfører arbejde mindst otte timer pr. uge i gennemsnit
  • du er underlagt arbejdsgiverens instruktioner (og evt. anvender virksomhedens udstyr)

Opfylder du ikke de betingelser, er du freelancer. Det er da den konkrete aftale, du har indgået med arbejdsgiveren, der gælder. Som freelancer er du som udgangspunkt ikke omfattet af hverken funktionærlov eller eventuel overenskomst – og har derfor ikke automatisk krav på opsigelsesvarsel, løn under sygdom etc.

Det beror på en konkret vurdering, om du skal betragtes som freelancer eller fastansat. Er du i tvivl, er du altid velkommen til at kontakte DJ for en vurdering.
 

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk