Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Tendenser, der former medie- og kommunikationsbranchen

Ekspertgruppen for Fagenes Fremtid har peget på 11 tendenser, der i særlig grad påvirker medie- og kommunikationsbranchens faggrupper i fremtiden.

Rasmus Degnbol Projektleder på Fagenes Fremtid, Søren Schultz Jørgensen, præsenterer de grundlæggende tendenser.

De 11 tendenser, der præsenteres her, er efter ekspertgruppens vurdering de hovedstrømninger, som gør sig gældende for morgendagens kommunikatører, visuelle formidlere og journalister.

Se de 11 tendenser i kort form herunder eller læs den fulde rapport om tendenser (PDF). 

1. Teknologiens forandringshastighed

En teknologisk forandringshastighed, der tvinger kommunikations- og medieprofessionelle til konstant at tilegne sig nye redskaber at researche, formidle og distribuere gennem.

2. Informationsoverload

Et overload af information, som gør det stadig sværere at trænge igennem med budskaber og information, og som kræver stadig mere præcis og relevant formidling.

3. Mindre behov for mellemled

En svækkelse af mellemleddet i kommunikationen i samfundet, hvilket udvider borgeres og organisationers muligheder for at kommunikere direkte med hinanden uden om de traditionelle mediers mellemkomst og indblanding.

4. Sammensmeltning af formater

En sammensmeltning af lyd, billeder og tekst, hvilket betyder, at medie- og kommunikationsprofessionelle i fremtiden skal kunne beherske og skifte mellem forskellige formater og formidlingsformer.

5. Automatisering af arbejdsfunktioner

En automatisering af en lang række arbejdsfunktioner i medie- og kommunikationsbranchen, hvilket betyder overflødiggørelse af bestemte jobtyper og udvikling af helt nye.

6. De store teknologivirksomheders dominans

En dominans af store udenlandske teknologivirksomheder, hvilket indskrænker ikke mindst nyhedsmediernes kommercielle muligheder og handlefrihed.

7. Dataficering af kommunikationsstrømme

En dataficering af kommunikationsstrømmene i samfundet, hvilket øger mulighederne for – og kravene til – at målrette og måle formidlingen af nyheder og budskaber.

8. Større krav til personalisering af formidling

En nicheficering af kommunikationen i samfundet, hvilket vil kræve stadig større præcision og personalisering af al professionel formidling, der skal være relevant for borgerne.

9. Genre- og brancheglidning

En genre- og brancheglidning, som betyder, at skellene mellem journalistik, reklame og professionel kommunikation kommer under pres og måske udviskes.

10. Atomisering af arbejdsmarkedet

En atomisering af arbejdsmarkedet, hvilket betyder, at stadig flere medie- og kommunikationsprofessionelle vil blive freelancere, selvstændige eller midlertidigt beskæftiget.

11. Tillidskrise

En tillidskrise, som rammer samfundets toneangivende aktører, og som gør troværdighed til et bærende krav for alle medie- og kommunikationsprofessionelle.

RAPPORTER OM FAGENES FREMTID

Projektet Fagenes Fremtid havde til opgave at klarlægge hovedtendenser, der påvirker medie- og kommunikationsbranche, og hvilke udfordringer og mulighed det giver - både for fagprofessionelle og aktører. 
 
Resultatet af ekspertgruppens arbejde er samlet i fire rapporter;
11 tendenser, journalistfagets fremtiden, kommunikationsfagenes fremtid og de visuelle fags fremtid.

Jacob Nielsen

EKSPERTGRUPPE FOR FAGENES FREMTID

Ekspertgruppen bestod af 11 personer, med forskellige faglige profiler og erfaringer fra medie- og kommunikationsbranchen.

PROJEKTET FAGENES FREMTID

På DJ's Delegeretmøde 2017 besluttet man at nedsætte en ekspertgruppe for projektet Fagenes Fremtid.

Projektet havde til formål at udpege de teknologiske, kulturelle og økonomiske tendenser, som påvirker journalisters, kommunikationsprofessionelles og visuelle fagprofessionelles arbejdsmarked i fremtiden.