Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Sygdom under graviditet og barsel

Du kan her læse om dine rettigheder, hvis du bliver syg under din graviditet eller barsel, herunder om du er berettiget til løn eller dagpenge under dit fravær.

Graviditetsbetinget sygdom

Hvis du bliver syg under din graviditet, og der er tale om en graviditetsbetinget sygdom, kan du gå på orlov tidligere end fire uger før forventet fødselstidspunkt.

Der er tale om en graviditetsbetinget sygdom, hvis graviditeten har et sygeligt forløb, og det vil medføre risiko for fostrets eller dit helbred, at du fortsætter med at arbejde, fx risiko for abort eller for tidlig fødsel, tvillingegraviditeter, svangerskabsforgiftning eller bækkenløsning.

Du vil under dit fravær modtage barselsdagpenge, såfremt du opfylder betingelserne for udbetaling heraf.

Hvis du er lønmodtager og har ret til løn under sygdom, vil du i stedet for barselsdagpenge få udbetalt løn fra din arbejdsgiver under fraværet. Arbejdsgiveren vil i det tilfælde få refusion af dine barselsdagpenge hos Udbetaling Danmark.

Hvis du er omfattet af 120-dages sygereglen om forkortet opsigelsesvarsel under sygdom, bør du være opmærksom på, at sygefravær på grund af graviditetsbetinget sygdom ikke tælles med i de 120 dages sygdom.

Almindelig sygdom under graviditet

Hvis du bliver syg under din graviditet, og der ikke er tale om en graviditetsbetinget lidelse, vil du have de samme rettigheder som dem, der gælder under almindelig sygdom. Det betyder, at hvis du eksempelvis er lønmodtager med ret til løn under sygdom, modtager du løn under fraværet, mens din arbejdsgiver kan få sygedagpengerefusion hos din kommune.

Sygdom under barsel

Hvis moren bliver syg under sin barsel og ikke kan varetage pasningen af barnet, har faren ret til at indtræde i morens ret til fravær og barselsdagpenge. Moren vil under sin sygdom modtage enten sygedagpenge eller løn, hvis moren er lønmodtager med ret til løn under sygdom.

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk

Foto: Hanne Paludan

Hanne Paludan

HJÆLP TIL BARSELSREGLERNE

Svært ved at gennemskue barselsreglerne?

Kontakt vores kompetente barselsrådgivere og få råd og hjælp til at planlægge din barselsperiode, så den passer til din situation. 

Rasmus Degnbol

FÅ HJÆLP TIL DINE ANSÆTTELSESVILKÅR

Det kan være i forbindelse med løn- og ansættelsesforhold, fravær fra dit arbejde, din ansættelseskontrakt, opsigelse, barsel o.l. - Uanset, så hjælper vi dig.

VIGTIGE TIDSFRISTER

Mor: Underret din arbejdsgiver om din termin senest 3 måneder før termin

Far: Underret din arbejdsgiver om din fædreorlov senest 4 uger før termin

Mor & far: Underret jeres arbejdsgivere om hvordan I fordeler forældreorloven senest 8 uger efter fødslen

Mor & far: Anmodning om dagpenge hos Udbetaling Danmark otte uger efter barnets fødsel, hvis du ikke får løn under din barsel.