Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Sygdom som freelancer eller selvstændig

Sådan sygemelder du dig og modtager sygedagpenge, hvis du arbejder som selvstændig eller freelancer.

Som selvstændig og freelancer har du mulighed for at søge om sygedagpenge i perioder, hvor du er uarbejdsdygtig på grund af sygdom. Den højeste sygedagpengesats svarer til satsen for arbejdsløshedsdagpenge, og det er kommunen, der vurderer, om du opfylder betingelserne for at få sygedagpenge. Fristen for at anmelde sygdom er otte dage fra første sygedag, og du kan kun sygemelde dig elektronisk.

For selvstændige med cvr-nummer

Hvis du er syg, kan du søge om sygedagpenge, hvis du inden for 12 måneder har drevet selvstændig virksomhed i mindst seks måneder med en gennemsnitlig arbejdstid på mindst 18½ time om ugen. Den ene af de seks måneder skal ligge lige op til sygefraværet.

Selvstændige kan dog først få sygedagpenge efter 14 dages sygdom, medmindre de har tilkøbt ekstraforsikring via Udbetaling Danmark. Læs mere om sygedagpengeforsikring. 

Sådan sygemelder du dig:

 1. Sygemeld dig på virk.dk via NemRefusion
 2. Log ind med din NemID medarbejdersignatur. NB: Dette er din VIRKSOMHEDS-signatur, ikke din private. Du anses her for at være din egen arbejdsgiver. Hvis du ikke har en NemID medarbejdersignatur, så skynd dig at bestille og aktivere den samme sted.
 3. Hold øje med din e-boks for henvendelser fra kommunen, som du skal besvare for at bevare dagpengeretten.

For selvstændige uden cvr-nummer

Hvis du er syg, kan du søge om sygedagpenge, hvis du inden for 12 måneder har drevet selvstændig virksomhed i mindst seks måneder med en gennemsnitlig arbejdstid på mindst 18½ time om ugen. Den ene af de seks måneder skal ligge lige op til sygefraværet.

Selvstændige kan dog først få sygedagpenge efter 14 dages sygdom, medmindre de har tilkøbt ekstraforsikring via Statens Administration.

Sådan sygemelder du dig:

Som selvstændig uden et CVR-nummer kan du ikke indberette digitalt. Vi anbefaler, at du får en såkaldt PMV-registrering (Personligt ejet Mindre Virksomhed), fordi du så som momsfritaget virksomhed får et proforma-CVR, så du kan anvende de digitale muligheder. Du kan få en gratis PMV-registrering her 

Følg herefter vejledning i sygemelding for selvstændige med cvr-nummer.

Hvis du er syg og ikke er PMV-registreret, skal du via KL’s hjemmeside benytte et særligt skema for at indberette sygdom.

Du skal anvende blanket NR 104C til anmeldelse. Der er forskellige frister for anmeldelse afhængig af om du har tegnet forsikring eller ikke.

Hvis du er forsikret fra 1. sygefraværsdag, skal blanketten afleveres til din opholdskommune senest 1 uge efter første sygefraværsdag.

Hvis du er forsikret fra 3. sygefraværsdag skal blanketten afleveres til din opholdskommune senest 1 uge efter 3. sygefraværsdag.

Hvis du ikke er forsikret, skal blanketten afleveres til din opholdskommune senest 3 uger efter første sygefraværsdag.

For lønmodtagerfreelancere (lønopgørelse/honoraropgørelse)

Som lønmodtager-freelancer kan du søge sygedagpenge fra første sygedag. For at få sygedagpenge skal du opfylde et af nedenstående beskæftigelseskrav. Det er en betingelse, at du:

 • Har været tilknyttet arbejdsmarkedet i mindst 240 timer inden for de seneste 6 afsluttede kalendermåneder. I mindst 5 af månederne skal du som minimum have været beskæftiget i 40 timer om måneden.
 • Eller ville have været berettiget til arbejdsløshedsdagpenge, hvis uarbejdsdygtigheden ikke var indtrådt, eller en ydelse, der træder i stedet herfor, efter lov om arbejdsløshedsforsikring Eller lov om arbejdsmarkedsuddannelser.
 • Eller har afsluttet en erhvervsmæssig uddannelse på mindst 18 måneder inden for den seneste måned.
 • Eller er ansat i fleksjob.

Sådan sygemelder du dig som lønmodtagerfreelancer: 

 1. Kontakt kommunen, og anmod om at få den såkaldte skuffeblanket – NR 004 – Anmodning om sygedagpenge (05/2014) fordi du hverken er ledig, har en arbejdsgiver til at sygemelde dig eller er selvstændig.

 2. Indberet din faktuelle, uafbrudte arbejdstid som freelancer.

 3. Saml dokumentation for din indtjening 26 uger bagudrettet, og suppler op, da der kan være tilfælde, hvor ikke al din indtjening er indberettet rettidigt fra arbejdsgiverne til indkomstregistret (som kommunen tager udgangspunkt i).

 4. Hvis du er ledigmeldt og bliver syg, er det a-kassen, der skal starte din sygemelding over for kommunen.
   

For fast tilknyttet freelancer (fastlancer)

Hvis du er lønmodtagerfreelancer, men har en mere eller mindre fast tilknytning til en eller flere opdragsgivere, vil kommunen ofte henvise til, at du skal have sygedagpengerefusion fra arbejdsgiver. Din(e) arbejdsgiver(e) er dog ved lov kun forpligtet til at betale dig sygedagpenge i den såkaldte arbejdsgiverperiode på 30 dage, hvis du:

 • har været ansat uafbrudt de seneste otte uger før fraværet hos den pågældende arbejdsgiver
 • i denne periode har været beskæftiget hos arbejdsgiveren i mindst 74 timer
 • også arbejdede eller skulle have arbejdet for arbejdsgiveren den dag, du blev syg.

Er disse kriterier ikke opfyldt, skal du følge vejledningen i at sygemelde dig som lønmodtagerfreelancer her på siden. Men er du fast tilknyttet som beskrevet her, er det din(e) arbejdsgiver(e), der skal betale sygedagpenge til dig de første 30 dages sygdom – også selv om det måtte stride imod jeres evt. samarbejdsaftale. Kontakt dem, sygemeld dig og hold øje med din e-Boks for henvendelser fra kommunen, som du skal besvare for at bevare retten til sygedagpenge.
 

Hvis du både er lønmodtager og selvstændig (både løn og faktura)

Hvis du både har indkomst som lønmodtager (løn med skattetræk) og som selvstændig (arbejde efter faktura), skal du sygemeldes som enten lønmodtager eller selvstændig.  Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du skal betragte dig selv som lønmodtager eller selvstændig, så kontakt DJ.

I udgangspunktet vil du altid blive betragtet som lønmodtager, hvis du har over 18,5 timers lønarbejde om ugen.

Når du har afklaret din skattemæssige status, så følg vejledningen her på siden til sygemelding enten som lønmodtagerfreelancer eller selvstændig. Vær opmærksom på, at hvis du søger som lønmodtager, tæller kun indkomsten som lønmodtager med. Søger du som selvstændig, tæller kun faktureret arbejde med. 
 

For delvist ledige freelancere

Hvis du er delvist ledigmeldt og bliver syg, skal du melde din sygdom til a-kassen. Det er vigtigt, at du – når du afslutter en opgave – ledigmelder dig, hvis du ikke har den næste opgave klar. For hvis du bliver syg i tidsrummet mellem, at du afslutter en opgave og skaffer den næste opgave, vil du kun være berettiget til sygedagpenge, hvis du på sygdomstidspunktet allerede er ledigmeldt.

Eller sagt på en anden måde: Hvis du ikke er ledig og bliver syg, kan a-kassen ikke hjælpe dig. For du skal være fuldt til rådighed, når du ledigmelder dig. Og det kan du af gode grunde ikke, hvis du er syg.

Hvis du er lønmodtagerfreelancer og bliver syg mellem to opgaver, så kontakt DJ for yderligere rådgivning.
 

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk

Rasmus Degnbol

SYGEDAGPENGE SOM SELVSTÆNDIG & FREELANCER

Sådan sygemelder du dig og modtager sygedagpenge, hvis du arbejder som selvstændig eller freelancer.

Jonas Pryner Andersen

FORDELE FOR FREELANCERE

Med DJ i ryggen er du sikret et uundværligt netværk, kontraktgennemgang og adgang til lønstatistik.

Desuden kan du få markante rabatter på efteruddannelse.