Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Bliv valgt til HB og formandskabet

Stil op til valg til DJ’s Hovedbestyrelse eller formandskab på delegeretmødet 28.-29. april 2019 og få direkte indflydelse på, hvordan DJ former sig i fremtiden.

Hovedbestyrelsen består af 15 medlemmer, som alle er valgt for en 2-årig periode. To af de 15 er formand og næstformand, som er lønnede fuldtidsstillinger. Både formand og næstformand er på valg på hvert delegeretmøde.

Du kan stille op både som kandidat til formandsposten, næstformandsposten og en af de andre pladser i hovedbestyrelsen.

For at være berettiget til at stille op skal du være medlem af DJ og have underskrifter fra mindst 15 og højest 20 DJ-medlemmer på din stillerliste. Print din stillerliste (PDF).

Sådan gør du

Du kan give besked om dit kandidatur helt frem til 2. dagen af delegeretmødet. Det kan dog være en fordel at give besked i bedre tid, så du kan præsentere dig grundigt for de delegerede i fx Journalisten eller på DJ’s hjemmeside. 

Skriv til webmaster@journalistforbundet.dk for at komme på stillerlisten og for at fremgå på DJ's hjemmeside. Skriv 'Opstilling til Delegeretmøde 2019' i emnefeltet og hvilken post, du ønsker at stille op til. Mere information følger derefter. 

Vil du stille op som kandidat til det ekstraordinære delegeretmøde i november 2019?
Læs ' Sådan stiller du op til HB og formandskabet'

STILLERLISTE TIL KANDIDATER

For at være berettiget til at stille op som kandidat til HB eller formandskabet, skal du være medlem af DJ og have mellem 15-20 underskrifter fra DJ-medlemmer på din stillerliste.

Stillerlisten skal sendes eller gives til DJ's sekretariat senest klokken 10.00 på
de­legeretmødets anden dag, men meget gerne inden. 

 

Jonas Ahlstrøm

CARSTEN NIELSEN LEGATET

I 2019 vandt Brigitte Alfter 'Carsten Nielsen legatet' på 20.000 kr. Legatet blev uddelt på første dagen af delegeretmøde 2019.