Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Statistikkens begreber

Hvad dækker de over?

Gennemsnit

Samlet gennemsnitlig løn (skalaløn el. grundløn + personligt tillæg + funktionstillæg + genetillæg), men uden arbejdsgivers pensionsbidrag.

Nedre kvartil

Den løn, der skiller den lavest lønnede fjerdedel fra resten.

Median

Den løn, som halvdelen af medarbejderne ligger under og halvdelen over.

Øvre kvartil

Den løn, der skiller den højest lønnede fjerdedel fra resten.

Antal medarbejdere

Det antal fuldtidsbeskæftigede DJ-medlemmer på virksomheden, der afleverede lønoplysninger for oktober 2017.

Fandt du den information du søgte
Tilføj email hvis du ønsker svar retur.