Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Spørgsmål og svar om Medieaftalen for grafisk arbejde og illustrationer

Hvad er Medieaftalen for grafisk arbejde og illustrationer? Hvad omfatter den, og hvordan kan du bruge dem? Få svar på de mest stillede spørgsmål om aftalen her.

Hvem omfatter den?

Freelance-grafikere, illustratorer, tegnere, grafiske designere o.lign, der arbejder for organisationer/blade/private virksomheder, som har tiltrådt den grafiske medieaftale.

Nedenstående blade/organisationer har tiltrådt Medieaftale for grafisk design og illustration juni 2017:

Blad/Organisation:

HK Privat Bladet

HK Stat Bladet

Journalisten: Dansk Journalistforbund

Journalistforbundet.dk: Dansk Journalistforbund

Blik- og Rørarbejderforbundet: Blik og Rør, aug. 2017

Hvordan fastsætter jeg mit honorar?

Minimumssatserne for vederlagsfastsættelsen fremgår af §2 i Medieaftalen for Grafisk design og Illustration.

Takstbladet indeholder minimumstimepriser for visse typer arbejde og stykpriser for illustrationer.

Hvad nu hvis jeg har forhandlet mig til en bedre timesats/styksats?

Satserne er en minimumssats, så du er selvfølgeligt berettiget til at fastholde den sats du har aftalt.

Hvornår aftales prisen for en specifik opgave?

Medieaftalerne er baseret på det udgangspunkt, at man aftaler omfang og pris på forhånd, i det omfang det er muligt.

Er jeg berettiget til betaling for arbejde på særlige tidspunkter?

Hvis du er bestilt til at udføre arbejdet om aftenen, natten eller i weekenden så indeholder aftalen særlige tillæg for dette. Tillæggene fremgår af takstbladet. Du er ikke berettiget til disse tillæg, hvis det er din egen planlægning der forårsager at du arbejder på disse tidspunkter.

Hvornår skal der betales for en udført opgave?

Hvis intet andet er aftalt så skalder betalessenest 14 dage efter at regningen er modtaget. Der kan aftales, at betaling skal falde tidligere eller senere, men så skal det fremgå af din aftale.

Hvad må mit leverede materiale anvendes til?

Materiale leveret i henhold til Medieaftalerne må anvendes på tryk, på web og sociale medier under forudsætning af, at disse er underlagt samme redaktionelle ledelse/organisation.Bladet/organisationen har syv dage fra den første offentliggørelse til at publicere materialet på de forskellige platforme. Publicering derefter skal aftales og afregnes særskilt.

Hvad sker der hvis jeg er uenig med min kunde?

Medieaftalerne indeholder en konflikløsningsbestemmelse, hvor man skal forsøge at løse konflikten mellem parterne ved forhandling og med repræsentation fra overenskomstparterne.

DJ har lavet overenskomster og kollektive aftaler for freelancere med en række organisationer og mediearbejdspladser.

Se alle overenskomster: Overenskomster for freelancere

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk