Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Spørgsmål og svar om Medieaftalen for fotografisk arbejde

Hvad er Medieaftalen (tidligere O-aftalen) for fotografisk arbejde? Hvad omfatter den, og hvordan kan du bruge dem? Få svar på de mest stillede spørgsmål om aftalen her.

Hvem omfatter den?

Aftalen omfatter freelance-fotografer, der arbejder for organisationer/blade/private virksomheder, som har tiltrådt aftalen for foto.

Nedenstående blade/organisationer har tiltrådt O-foto-aftalen juni 2017:

Blad, Organisation:

CO-Magasinet: CO-Industri

Nyhedsmagasinet Danske Kommuner: Kommunernes Landsforening

Service: Dansk Funktionærforbund

Spejlet: Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund

HK Handelsbladet:Handel: HK Handel

Boligen: BL - Danmarks Almene Boliger

Beboerbladet: BL - Danmarks Almene Boliger

HK Statbladet: HK Stat

Teknikeren: Teknisk Landsforbund

Lægesekretær Nyt: Dansk lægesekretærforening - HK

Journalisten: Dansk Journalistforbund

Journalistforbundet.dk: Dansk Journalistforbund

HK/Privatbladet: HK Privat

Socialrådgiveren: Dansk Socialrådgiverforening

HK Kommunalbladet: HK Kommunal

Magasinet Arbejdsmiljø: Videncenter for Arbejdsmiljø

substans: Fødevareforbundet NNF

Socialpædagogen: Socialpædagogernes Landsforbund

Sygeplejersken, Forkant: Dansk Sygeplejeråd

Tandlægebladet: Tandlægeforeningen

FOA: Social- og Sundhedsafdelingen

Blik- og Rørarbejderforbundet - Blik og Rør, aug. 2017

Hvordan fastsætter jeg mit honorar?

Minimumssatserne for vederlagsfastsættelsen fremgår af takstbladene for 2018-19 og 2019-20.

Minimumsprisen pr opgave er 1.839 kr. og udgør betaling for to timers arbejde. Pr. efterfølgende time betales 867 kr.

Der findes desuden tillæg for forside og for gentagen gengivelse.

Hvad nu hvis jeg har forhandlet mig til en bedre timesats/styksats?

Satserne er en minimumssats, så du er selvfølgeligt berettiget til at fastholde den sats du har aftalt.

Hvornår aftales prisen for en specifik opgave?

Medieaftalerne er baseret på det udgangspunkt, at man aftaler omfang og pris på forhånd, i det omfang det er muligt.

Er jeg berettiget til betaling for arbejde på særlige tidspunkter?

Hvis du er bestilt til at udføre arbejdet om aftenen, natten eller i weekenden så indeholder fotoaftalen særlige tillæg for dette. Tillæggene fremgår af takstbladet. Du er ikke berettiget til disse tillæg, hvis det er din egen planlægning, der gør, at du arbejder på disse tidspunkter.

Hvor mange billeder er jeg forpligtet til at levere på en opgave?

Du skal levere et passende udvalg af billeder. I sidste ende skal det aftales med kunden, da det jo har betydning for den arbejdstid du skal bruge på opgaven og dermed også for prissætningen.

Hvor mange af de leverede billeder må organisationen anvende?

Organisationen må anvende alle de leverede billeder.

Hvornår skal der betales for en udført opgave?

Hvis intet andet er aftalt så skalder betalessenest 14 dage efter, at regningen er modtaget. Der kan aftales, at betaling skal falde tidligere eller senere, men så skal det fremgå af din aftale.

Hvad må mit leverede materiale anvendes til?

Materiale leveret i henhold til Medieaftalerne må anvendes på tryk, på web og sociale medier under forudsætning af at disse er underlagt samme redaktionelle ledelse/organisation. Bladet/organisationen har syv dage fra den første offentliggørelse til at publicere materialet på de forskellige platforme. Publicering derefter skal aftales og afregnes særskilt.

Hvad sker der hvis jeg er uenig med min kunde?

Medieaftalerne indeholder en konflikløsningsbestemmelse, hvor man skal forsøge at løse konflikten mellem parterne ved forhandling og med repræsentation fra overenskomstparterne.

DJ har lavet overenskomster og kollektive aftaler for freelancere med en række organisationer og mediearbejdspladser.

Se alle overenskomster: Overenskomster for freelancere

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk