Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Specialgrupper

Medlemmer af DJ, der ikke er medlem af en medarbejderforening, skal være medlem af en specialgruppe, der samler medlemmerne inden for forskellige fag. Her kan du se DJ's specialgrupper.

Danske Bloggere i DJ - for DJ-medlemmer, der blogger.

Danske Mediestuderende - For studerende, der læser inden for det medie- og kommunikationsfaglige område.

Distriktsbladgruppen (nedlagt) - For ansatte på distriktsblade og regionale ugeaviser.

DJ:Fotograferne - For fotografer, der arbejder som ansatte eller freelancer inde for alle fotografiets discipliner.

DJ Kommunikation - For kommunikatører, der arbejder med trykt og elektronisk kommunikation samt kommunikationsrådgivning.

FILM&TVGRUPPEN - For mediearbejdere, der hovedsagligt beskæftiger sig med produktion af levende billeder, herunder tv-produktion.

Forum for Billedmedieoversættere - For oversættere, tekstere, versionister, dubbere, synstolke og andre medieoversættere.

FreelanceGruppen - For mediearbejdere, der som hovederhverv arbejder freelance med tekst, foto, radio/tv, kommunikation, illustration/grafik og web.

Journalisterne i DJ - For mediearbejdere, der arbejder med journalistik.

Organisationsgruppen - For mediearbejdere, der arbejder for blade udgivet på tryk eller internet af arbejdsmarkeds- og interesseorganisationer.

Visuelt Forum - For mediearbejdere, der beskæftiger sig med visuel formidling - fx layout, grafisk design, illustration, webdesign, interaktivt design eller nyhedsgrafik.

DATO FOR GENERALFORSAMLINGER

Find en oversigt over datoerne for generalforsamlinger i kredsene og grupperne i Dansk Journalistforbund. Få nærmere information på kredse og gruppers egne sites.

ORGANISATORISK MEDLEM OG INTERESSEMEDLEM?

Du kan som medlem af DJ både være organisatorisk medlem af en specialgruppe eller kreds.

Din organisatoriske placering har betydning for, hvor du kan vælge delegeret - og vælges til delegeret.

Du kan kun være O-medlem ét sted.

Foruden dit O-medlemskab kan du vælge, om du vil være I-medlem af en eller flere specialgrupper, hvis din interesse og nysgerrighed rækker ud over dit O-medlemskab.

OPRETTELSE AF SPECIALGRUPPE ELLER -FORENING

Der skal minimum 20 DJ-medlemmer til at oprette en ny specialgruppe eller -forening. Kontakt medlemsafdelingen for mere information: Tlf.: 3342 8000

Email: dj@journalistforbundet.dk