Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Specialgrupper

Medlemmer af DJ, der ikke er medlem af en medarbejderforening, skal være medlem af en specialgruppe, der samler medlemmerne inden for forskellige fag. Her kan du se DJ's specialgrupper.

Når du går fra at være studenter-medlem til voksen-medlem i DJ, bliver du automatisk medlem af den specialgruppe, DJ vurderer er mest oplagt for dig. 

Du kan se, hvilken specialgruppe du er medlem af via Mit DJ

Du kan anmode om at blive flyttet til en anden specialgruppe her

Specialgrupper i DJ

DJ:Fotograferne - For fotografer, der arbejder som ansatte eller freelancer inden for alle fotografiets discipliner.

DJ Kommunikation - For kommunikatører, der arbejder med trykt og elektronisk kommunikation samt kommunikationsrådgivning.

FILM&TVGRUPPEN - For mediearbejdere, der hovedsagligt beskæftiger sig med produktion af levende billeder, herunder tv-produktion.

Forbundet for Influenter og Bloggere -  for DJ-medlemmer, der blogger.

Forum for Billedmedieoversættere - For oversættere, tekstere, versionister, dubbere, synstolke og andre medieoversættere.

FreelanceGruppen - For mediearbejdere, der som hovederhverv arbejder freelance med tekst, foto, radio/tv, kommunikation, illustration/grafik og web.

Journalisterne i DJ - For mediearbejdere, der arbejder med journalistik.

Organisationsgruppen - For mediearbejdere, der arbejder for blade udgivet på tryk eller internet af arbejdsmarkeds- og interesseorganisationer.

Visuelt Forum - For mediearbejdere, der beskæftiger sig med visuel formidling - fx layout, grafisk design, illustration, webdesign, interaktivt design eller nyhedsgrafik.

DATO FOR GENERALFORSAMLINGER

Find en oversigt over datoerne for generalforsamlinger i kredsene og grupperne i Dansk Journalistforbund. Få nærmere information på kredse og gruppers egne sites.

ORGANISATORISK MEDLEM OG INTERESSEMEDLEM?

Du kan som medlem af DJ være organisatorisk medlem af enten en medarbejderforeningspecialgruppe 
eller studenterorganisation.

Din organisatoriske placering har betydning for, hvor du vælges som delegeret.

Du kan kun være O-medlem ét sted.

Foruden dit O-medlemskab kan du vælge, om du vil være I-medlem af en eller flere specialgrupper, hvis din interesse og nysgerrighed rækker ud over dit O-medlemskab.

Oprettelse af specialgruppe - eller forening

Jakob Carlsen

Oprettelse af specialgruppe

Det kræver minimum 20 DJ-medlemmer at oprette en specialgruppe.
Gruppen skal desuden godkendes af hovedbestyrelsen.
Kontakt DJ’s ledelsessekretariat for yderligere oplysninger på telefon : 33428000