Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Søg legat fra DJ RUC

Du kan søge et legat fra DJ RUC til fx studierejser, reportageture, deltagelse i kongresser, konferencer mm.

Hvem kan søge?

Du har været medlem af DJ RUC i mindst tre måneder inden ansøgningsfristen.
Du har været medlem af DJ RUC i den periode, hvor legatet skal bruges.


Hvad kan jeg søge legater til?

DJ RUC uddeler legater til journalistfaglige formål som fx:
Transport, f.eks. studierejser, feltstudier, research- og reportageture.
Entréer, f.eks. til seminarer, foredragsrækker, kurser, kongresser og konferencer.
Projekter og produktion, f.eks. bøger uden for pensum, blade, magasiner, film, radio og multimedie.
DJ RUC uddeler IKKE legater til fx:

Ting relateret til praktiksøgning
Støtte til arrangementer, hvor DJ RUC er arrangør eller allerede støtter på andre måder

Hvor meget kan jeg søge?

Man kan maksimum søge 1000,- kroner per semester.

OBS: Legat-ordningen bygger på et solidaritetsprincip, der betyder, at alle godkendte ansøgere får udbetalt legater. Søges der derfor samlet set for flere penge, end der er i puljen, nedjusteres de enkelte beløb.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

En beskrivelse af det journalistfaglife formål, som du søger et legat til.
Et budget for de udgifter, som du søger et legat til, samt dokumentation for dine udgifter.
Navn, adresse, personnummer, pressekortnummer, e-mail, telefonnummer, modul og kontonummer på den person, som søger legat.

Hvordan søger jeg et legat?

Klik her og udfyld ansøgningskemaet

BEMÆRK: Din ansøgning bliver automatisk afvist, hvis der ikke er vedhæftet dokumentation for dine udgifter.

Hvornår er ansøgningsfristen?

1. december for efterårssemesteret.
1. juni for forårssemesteret.
Bestyrelsen i DJ RUC tager stilling til hver enkelt ansøgning for sig. Legatbehandlingen finder sted to gange om året - i slutningen af hvert semester.

Hvor mange gange kan jeg søge et legat?

Som medlem af DJ RUC kan du søge legater to gange i din studietid.

Hvornår modtager jeg pengene?

Legatansøgningerne tages op, vurderes, godkendes eller afvises på semesterets sidste bestyrelsesmøde i hhv juni og januar. Hvis bestyrelsen godkender din ansøgning og har modtaget alle relevante oplysninger overfører DJ RUC pengende til din konto i ugen efter bestyrelsens sidste møde

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk