Gå til hovedindhold
Bliv medlem
banner rettighedsmidler

Søg rettighedsmidler

Din afgivelse af oplysninger, når du ansøger

Du skal være opmærksom på, at de oplysninger, du afgiver i forbindelse med din ansøgning om rettighedsmidler, er på tro og love. Det er derfor vigtigt, at du afgiver korrekte oplysninger, fx om titler, datoer eller arbejdsdage.

Du kan som udgangspunkt regne med, at de registreringer, vi i forvejen har, er rigtige, men du har pligt til grundigt at undersøge, om de – i forhold til dit kendskab – er korrekte. Afgiver du bevidst forkerte oplysninger, anser DJ det som bedrageri, der kan blive politianmeldt. DJ efterprøver jævnligt dine oplysninger, blandt andet ved stikprøver.

For spørgsmål kontakt DJ rettighedsmidler eller ring til DJ.

Åbne TV-puljer 

- opdateres løbende

Åbne radio-puljer

- opdateres løbende

Lukkede TV-puljer

TV2 Regionerne videreudnyttelse

Freelancere, som har arbejdet på en af de otte TV2 Regioner i 2023, kan søge.

Du kan læse mere om kriterierne for TV2 Regionerne videreudnyttelse og ansøge puljen her

 

DR videreudnyttelse

Freelancere, som har arbejdet på DR i perioden, kan søge.

Freelancere på eksterne produktionsselskaber og selvstændige freelancere kan ikke søge, fordi de ikke er omfattet af den relevante overenskomst mellem DR og DJ.

Du kan læse mere om kriterierne for DR Videreudnyttelsesrundsum og ansøge midlerne.

Producentforeningen videreudnyttelse

Freelancere, som har arbejdet på et produktionsselskab i 2022-2023, der er omfattet af DJ's overenskomst med Producentforeningen.

Freelanceren skal have været en såkaldt hovedophavsmand, fx konceptudvikler, manuskriptforfatter, tilrettelægger, instruktør, fotograf, studievært eller klipper.

Du kan læse mere om kriterierne for Producentforeningen videreudnyttelse og ansøge midlerne.

Søg puljen for genudsendte arkivproduktioner vist på Ramasjang og DR2 i 2022

Rettighedsmidler for genudsendte arkivproduktikoner vist på Ramasjang eller DR2 i 2022. 

Freelancere hos DR kan søge.

Du kan læse mere om kriterierne og ansøge her

Klipbrug af produktioner vist på flow-tv i 2022 på Ramasjang og DR2

Rettighedsmidler for klipbrug af produktioner vist på Ramasjang eller DR2 i 2022. 

Freelancere hos DR kan søge.

Du kan læse mere om kriterierne og ansøge her

TV-midler - visningsåret 2022

Freelancere og fastansatte, som har produceret TV udsendt i 2022, kan søge om rettighedsmidler for TV-området. 

DJ kræver, at ansøgerne har bevaret rettighederne til at modtage disse midler. Det betyder eksempelvis, at fastansatte på DR, TV 2 og TV 2 Regioner ikke er berettiget til midlerne. 

Læs mere og ansøg her

Arkivproduktioner vist på dr.dk i 2021

Rettighedsmidler for arkivproduktioner vist på dr.dk i 2021.

Freelancere hos DR kan søge. 

Du kan læse mere om kriterierne og ansøge her

Klipbrug af produktioner vist på dr.dk i 2021

Rettighedsmidler for klipbrug af produktioner vist på dr.dk i 2021. 

Freelancere hos DR kan søge.

Du kan læse mere om kriterierne og ansøge her

Søg puljen for genudsendte arkivproduktioner vist på Ramasjang og DR2 i 2021

Rettighedsmidler for genudsendte arkivproduktikoner vist på Ramasjang eller DR2 i 2021. 

Freelancere hos DR kan søge.

Du kan læse mere om kriterierne og ansøge her

Klipbrug af produktioner vist på flow-tv i 2021 på Ramasjang og DR2.

Rettighedsmidler for klipbrug af produktioner vist på Ramasjang eller DR2 i 2021. 

Freelancere hos DR kan søge.

Du kan læse mere om kriterierne og ansøge her

Genudsendte programmer på DR

Freelancere, som har arbejdet på DR, og hvis programmer er blevet genudsendt i perioden, kan søge.

Tekstere, freelancere på eksterne produktionsselskaber og selvstændige freelancere kan ikke søge, fordi de ikke er omfattet af den relevante overenskomst mellem DR og DJ.

Du kan læse mere om kriterierne for DR Genudsendelser og ansøge midlerne.

Klipbrug af produktioner vist på dr.dk i 2021

Rettighedsmidler for klipbrug af produktioner vist på dr.dk i 2021. 

Freelancere hos DR kan søge.

Du kan læse mere om kriterierne og ansøge her

Arkivproduktioner vist på dr.dk i 2021

Rettighedsmidler for arkivproduktioner vist på dr.dk i 2021.

Freelancere hos DR kan søge. 

Du kan læse mere om kriterierne og ansøge her

Opsamlingspulje for TV-midler visningsår 2021

Freelancere og fastansatte, som har produceret TV udsendt i 2021, kan søge om rettighedsmidler for TV-området, hvis ikke du tidligere har søgt midler for visningsåret 2021.

DJ kræver, at ansøgerne har bevaret rettighederne til at modtage disse midler. Det betyder eksempelvis, at fastansatte på DR, TV 2 og TV 2 Regioner ikke er berettiget til midlerne. 

Læs mere og ansøg her

AVU-midler visningsår 2018

Freelancere, selvstændige, TBA´er (tidsbegrænset) samt fastansatte kan søge om rettighedsmidler fra AVU-puljen.

Læs mere og ansøg her.  

Arkivproduktioner vist på dr.dk i 2022

Rettighedsmidler for arkivproduktioner vist på dr.dk i 2022.

Freelancere hos DR kan søge. 

Du kan læse mere om kriterierne og ansøge her

Klipbrug af produktioner vist på dr.dk i 2022

Rettighedsmidler for klipbrug af produktioner vist på dr.dk i 2022. 

Freelancere hos DR kan søge.

Du kan læse mere om kriterierne og ansøge her

TV-midler - visningsåret 2023

Freelancere og fastansatte, som har produceret TV udsendt i 2023, kan søge om rettighedsmidler for TV-området. 

DJ kræver, at ansøgerne har bevaret rettighederne til at modtage disse midler. Det betyder eksempelvis, at fastansatte på DR, TV 2 og TV 2 Regioner ikke er berettiget til midlerne. 

Læs mere og ansøg her

Lukkede radio-puljer

Arkivbrug af DR's radioproduktioner for 2021

Radiomedarbejdere, der har produceret radio for DR, uanset om du udtrykkeligt har bevaret din ret til disse rettighedsmidler fx gennem et Copydan-forbehold, kan søge. 

Både fastansatte/TBA og freelancere kan søge denne pulje. 

Du kan læse mere om kriterierne for Arkiv Radio og ansøge midlerne.

Tilskud til projekter, efteruddannelse og studieture

Trykte og digitale medier

Freelancere og fastansatte, som har leveret skriftligt indhold til hjemmesider eller trykte/digitale medier, kan søge om tilskud til efteruddannelse mv.

Søg blankbåndsmidler

Ansøgning om støtte til projekter på DJs organisations område inden for radio, tv-, web- og videoproduktion.

Søg tilskud til efteruddannelse/studietur inden for tv-området

Freelancere og ansatte, der har produceret tv i perioden 2012-2020 kan søge om tilskud til efteruddannelse, studieture, seminar eller kurser. 

Læs mere om kriterierne for at søge tilskud til efteruddannelse/studietur inden for tv-området.

Vilkår for puljer, som administreres af DJ's specialgrupper og -foreninger

Pressefotografer

Freelancere og fastansatte pressefotografer, som ikke kan få betalt deres efteruddannelse på anden måde, kan søge om rettighedsmidler til studiestøtte og andre formål hos Pressefotografforbundet.

Fotografer

Freelancere og fastansatte fotografer, som har haft billeder offentliggjort i trykte eller elektroniske medier, kan søge rettighedsmidler til sociale, kulturelle eller uddannelsesmæssige formål hos DJ:Fotograferne.

Grafikere og andre visuelle formidlere

Freelancere og fastansatte grafikere og visuelle formidlere kan søge rettighedsmidler til efteruddannelse hos Visuelt Forum.

FFO-midler for freelancer på TV 2 Danmark

Ansøgning om tilskud til uddannelsesforløb, studieture, seminarer og kurser.

Søg puljen her

FFO-midler for fastansatte og tidsbegrænset ansatte på TV 2 Danmark

Ansøgning om tilskud til uddannelsesforløb, studieture, seminarer og kurser.

Søg puljen her

Fastansatte og TBA ansatte på DR

Ansatte på Journalistforbundets fastlønsoverenskomst i DR.

Ansøg om sabbat her.