Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Søg rettighedsmidler

Din afgivelse af oplysninger, når du ansøger

Du skal være opmærksom på, at de oplysninger, du afgiver i forbindelse med din ansøgning om rettighedsmidler, er på tro og love. Det er derfor vigtigt, at du afgiver korrekte oplysninger, fx om titler, datoer eller arbejdsdage.

Du kan som udgangspunkt regne med, at de registreringer, vi i forvejen har, er rigtige, men du har pligt til grundigt at undersøge, om de – i forhold til dit kendskab – er korrekte. Afgiver du bevidst forkerte oplysninger, anser DJ det som bedrageri, der kan blive politianmeldt. DJ efterprøver jævnligt dine oplysninger, blandt andet ved stikprøver.

Mangler du at søge rettighedsmidler for 2018?

Læs om vilkår og hvornår puljerne åbner:

Opsamlingspulje Arkivbrug af DR´s radioproduktioner for 2019 (Åben)

Freelancere og ansatte, som har arbejdet med radio, kan søge.

DJ kræver, at ansøgerne har bevaret rettighederne til at modtage disse midler. Det betyder eksempelvis, at fastansatte på DR og Radio24syv ikke er berettiget til midler.

Du kan læse mere om kriterierne for Radio-midler og ansøge midlerne.

Opsamlingspulje for Radio-midler 2018 (Åben)

Freelancere og ansatte, som har arbejdet med radio, kan søge.

DJ kræver, at ansøgerne har bevaret rettighederne til at modtage disse midler. Det betyder eksempelvis, at fastansatte på DR og Radio24syv ikke er berettiget til midler.

Du kan læse mere om kriterierne for Radio-midler og ansøge midlerne.

Opsamlingspulje for Radio-midler 2019 (Åben)

Freelancere og ansatte, som har arbejdet med radio, kan søge.

DJ kræver, at ansøgerne har bevaret rettighederne til at modtage disse midler. Det betyder eksempelvis, at fastansatte på DR og Radio24syv ikke er berettiget til midler.

Du kan læse mere om kriterierne for Radio-midler og ansøge midlerne.

Tilskud til efteruddannelse/studietur inden for tv-området (Åben)

Freelancere og ansatte, der har produceret tv i perioden 2011-2018 kan søge om tilskud til efteruddannelse, studieture, seminar eller kurser. 

Læs mere om kriterierne for at søge tilskud til efteruddannelse/studietur inden for tv-området.

Opsamlingspulje for arkivbrug af DR´s radioproduktioner for 2018 (Åben)

Radiomedarbejdere der har produceret radio for DR, uanset om du udtrykkeligt har bevaret din ret til disse rettighedsmidler fx. gennem et Copydan-forbehold kan søge.

Både fastansatte/TBA og freelancer kan søge denne pulje.

Du kan læse mere om kriterierne for arkivbrug af radioproduktioner og ansøge midlerne.

TV-midler visningsår 2020 (Pt. lukket)

Freelancere og fastansatte, som har produceret TV udsendt i 2020, kan søge om rettighedsmidler for TV-området.

DJ kræver, at ansøgerne har bevaret rettighederne til at modtage disse midler. Det betyder eksempelvis, at fastansatte på DR, TV2 og TV2 Regionerne ikke er berettiget til midler.

Du kan læse mere om kriterierne for TV-midler og ansøge midler.

 

TV2 Regionerne videreudnyttelse (P.t. lukket)

Freelancere, som har arbejdet på en af de otte TV2 Regioner i 2020, kan søge.

Du kan læse mere om kriterierne for TV2 Regionerne videreudnyttelses og ansøge midlerne.

Tv-midler visningsår 2019 (P.t. lukket)

Freelancere og fastansatte, som har produceret TV udsendt i 2019, kan søge om rettighedsmidler for TV-området.

DJ kræver, at ansøgerne har bevaret rettighederne til at modtage disse midler. Det betyder eksempelvis, at fastansatte på DR, TV2 og TV2 Regionerne ikke er berettiget til midler.

Du kan læse mere om kriterierne for TV-midler og ansøge midler.

DR videreudnyttelse (P.t. lukket)

Freelancere, som har arbejdet på DR i perioden, kan søge.

Freelancere på eksterne produktionsselskaber og selvstændige freelancere kan ikke søge, fordi de ikke er omfattet af den relevante overenskomst mellem DR og DJ.

Du kan læse mere om kriterierne for DR Videreudnyttelsesrundsum og ansøge midlerne.

DR genudsendelser (P.t. lukket)

Freelancere, som har arbejdet på DR, og hvis programmer er blevet genudsendt i perioden, kan søge.

Tekstere, freelancere på eksterne produktionsselskaber og selvstændige freelancere kan ikke søge, fordi de ikke er omfattet af den relevante overenskomst mellem DR og DJ.

Du kan læse mere om kriterierne for DR Genudsendelser og ansøge midlerne.

 

Radio-midler 2020 (P.t. lukket)

Freelancere og ansatte, som har arbejdet med radio, kan søge.

DJ kræver, at ansøgerne har bevaret rettighederne til at modtage disse midler. Det betyder eksempelvis, at fastansatte på DR og Radio24syv ikke er berettiget til midler.

Du kan læse mere om kriterierne for Radio-midler og ansøge midlerne.

Klipbrug af produktioner vist på dr.dk i 2017 (P.t. Lukket)

Rettighedsmidler for klipbrug af produktioner vist på dr.dk i 2017.

Freelancere hos DR kan søge.

Fastansatte og tidbegrænset ansatte kan søge for, produktion produceret inden 1. januar 2013.

Genudsendte arkivproduktioner vist på flow-tv i 2017 på DR (P.t. Lukket)

Rettighedsmidler for genudsendte arkivproduktioner på flow-tv, vist i 2017 på Ramasjang, DR Ultra, DR3 og DRK for freelancere hos DR.

Freelancere hos DR kan søge.

Fastansatte og tidbegrænset ansatte kan søge for, produktion produceret inden 1. januar 2013.

Arkivproduktioner vist på dr.dk i 2017 (P.t. Lukket)

Rettighedsmidler for arkivproduktioner vist på dr.dk i 2017.

Freelancere hos DR kan søge.

Fastansatte og tidbegrænset ansatte kan søge for, produktion produceret inden 1. januar 2013.

Klipbrug af produktioner vist på flow-tv i 2017 på DR (P.t. Lukket)

Rettighedsmidler for klipbrug af produktioner på flow-tv vist i 2017 på Ramasjang, DR Ultra, DR3 og DRK for freelancere hos DR.

Freelancere hos DR kan søge.

Fastansatte og tidbegrænset ansatte kan søge for, produktion produceret inden 1. januar 2013.

Opsamlingspulje TV-midler visningsår 2018 (Lukket)

Freelancere og fastansatte, som har produceret TV udsendt i 2018, kan søge om rettighedsmidler for TV-området.

DJ kræver, at ansøgerne har bevaret rettighederne til at modtage disse midler. Det betyder eksempelvis, at fastansatte på DR, TV2 og TV2 Regionerne ikke er berettiget til midler.

Du kan læse mere om kriterierne for TV-midler og ansøge midler.

Opsamlingspulje TV-midler visningsår 2017 (Lukket)

Freelancere og fastansatte, som har produceret TV udsendt i 2017, kan søge om rettighedsmidler for TV-området.

DJ kræver, at ansøgerne har bevaret rettighederne til at modtage disse midler. Det betyder eksempelvis, at fastansatte på DR, TV2 og TV2 Regionerne ikke er berettiget til midler.

Du kan læse mere om kriterierne for TV-midler og ansøge midler.

Opsamlingspulje for AVU-midler for 2017 (Lukket)

Freelancer, tidsbegrænset ansatte samt fastansatte kan søge denne pulje.

Der kan søges for udsendelser, der er anvendt i undervisningsbrug.

Du kan læse mere om kriterierne for AUV-midler og ansøge midlerne.

Producentforeningen videreudnyttelse (P.t. Lukket)

Freelancere, som har arbejdet på et produktionsselskab i 2017-2019, der er omfattet af DJ's overenskomst med Producentforeningen.

Freelanceren skal have været en såkaldt hovedophavsmand, fx konceptudvikler, manuskriptforfatter, tilrettelægger, instruktør, fotograf, studievært eller klipper.

Du kan læse mere om kriterierne for Producentforeningen videreudnyttelse og ansøge midlerne.

Opsamlingspulje for arkivbrug af DR´s radioproduktioner for 2017 (Lukket)

Radiomedarbejdere der har produceret radio for DR, uanset om du udtrykkeligt har bevaret din ret til disse rettighedsmidler fx. gennem et Copydan-forbehold kan søge.

Både fastansatte/TBA og freelancer kan søge denne pulje.

Du kan læse mere om kriterierne for Arkiv Radio og ansøge midlerne.

Opsamlingspulje for Radio-midler for 2017 (Lukket)

Freelancere og ansatte, som har arbejdet med radio, kan søge.

DJ kræver, at ansøgerne har bevaret rettighederne til at modtage disse midler. Det betyder eksempelvis, at fastansatte på DR og Radio24syv ikke er berettiget til midler.

Du kan læse mere om kriterierne for Radio-midler og ansøge midlerne.

Arkivbrug af DR´s radioproduktioner for 2020 (P.t. lukket)

Radiomedarbejdere der har produceret radio for DR, uanset om du udtrykkeligt har bevaret din ret til disse rettighedsmidler fx. gennem et Copydan-forbehold kan søge.

Både fastansatte/TBA og freelancer kan søge denne pulje.

Du kan læse mere om kriterierne for arkivbrug af radioproduktioner og ansøge midlerne.

Læs om vilkår for puljer, der altid er åbne:

Trykte og digitale medier

Freelancere og fastansatte, som har leveret skriftligt indhold til hjemmesider eller trykte/digitale medier, kan søge om tilskud til efteruddannelse mv.

Du kan læse om mere om kriterierne og ansøge her.

Blankbåndsmidler

Ansøgning om støtte til projekter på DJs organisations område inden for radio, tv-, web- og videoproduktion.

Du kan læse mere om kriterierne og ansøge her.

Læs om vilkår for puljer, som administreres af DJ's specialgrupper og -foreninger:

Pressefotografer

Freelancere og fastansatte pressefotografer, som ikke kan få betalt deres efteruddannelse på anden måde, kan søge om rettighedsmidler til studiestøtte og andre formål hos Pressefotografforbundet.

Fotografer

Freelancere og fastansatte fotografer, som har haft billeder offentliggjort i trykte eller elektroniske medier, kan søge rettighedsmidler til sociale, kulturelle eller uddannelsesmæssige formål hos DJ:Fotograferne.

Freelancere - Trykte medier

Freelancere, som primært har arbejdet for et trykt medie, kan søge om rettighedsmidler til støtte af efteruddannelse hos Freelancegruppen.

Grafikere og andre visuelle formidlere

Freelancere og fastansatte grafikere og visuelle formidlere kan søge rettighedsmidler til efteruddannelse hos Visuelt Forum.

LUKKEDE PULJER

Følgende puljer er blevet lukket for ansøgninger for nylig:

 

TV-midler visningsåret 2020  Lukket d. 25. november 2021.

 

Arkivbrug af DR´s radioproduktioner 2020 

 

Opsamlingspulje TV-midler 2018 

 

DR Genudsendelse 

KOMMENDE PULJER