Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Bidrag til Safety-fonden 2022

Totale beløb: 

1.230.163,11

Bidrag til Ukraine fra Safety Fonden pr. 10. marts 2022:

Ca. 245.000 kr. (14.900 Euro + 20.000 dollars) er indtil videre øremærket hjælp til medier og pressemedarbejdere i Ukraine.

Det har helt konkret udmøntet sig i hjælp til 3 medier og 8 individuelle mediefolk. En af dem er Olga Simanovych

Regnskab for International Media Support i perioden 1. maj til 31. december 2021:

Indtægter
Indsamling på Delegeretmøde 2021: 530.000 kr. 
Ubrugte midler fra forrige bevilling: 197.720 kr. 
I alt: 727.720 

Udgifter 
Støttemodtagere: 375.353,85
Løn og overhead: 35.700 kr. 
Revision: 25.000
Administrationsbidrag, 7 %: 4.618,86 
Renter/bankgebyr: 2.877,43
I alt: 481.549,36

Oversigt over tilskud
 

Kredse og specialgrupper 

 • Kreds 1, 407.200 kr. 
 • Kreds 2, 30.000 kr. 
 • Kreds 3, 25.000 kr. 
 • Kreds 5, 25.000 kr.
 • Kreds 6, 5.000 kr. 
 • Kreds 7, 5.000 kr. 
 • Kreds Fyn, 40.000 kr.
 • DJ:Fotograferne, 50.000 kr. 
 • DJ Kommunikation, 40.000 kr. 
 • DJ RUC, 10.000 kr. 
 • Journalisterne i DJ på vegne af Emil Filtenborg og Stefan Weichart fra Ekstra Bladet, 10.000  kr. 
 • Visuelt Forum, 12.345 kr.
 • Journalisternes Veteranklub, Kreds 1, 10.000 kr. 
 • O-Gruppen, 10.000 kr. 
 • Freelancegruppen, 75.000 kr.


Medarbejderforeninger 

 • Bornholms Tidendes medarbejderforening, 5.000 kr.  
 • DMJX' medarbejderforening, 8.642,00
 • Ekstra Bladets medarbejderforening, 12.000 kr.
 • Egmont medarbejderforening, 12.326,11 kr. 
 • Fynske Mediers medarbejderforening, 12.500 kr. 
 • Ingeniørens medarbejderforening, 9.950 kr. 
 • Journalistgruppen i DR, 150.000 kr. 
 • Den Journalistiske Gruppe på Jyllands-Posten, 100.000 kr. 
 • Den Redaktionelle medarbejderforening på Journalisten, 5.000 kr. 
 • Lolland Falster Folketidende medarbejderforening, 2.500 kr. 
 • Mediehuset Holstebro, 2.000 kr. 
 • Medarbejderforeningen Randers Amtsavis, 8.000 kr. 
 • Medarbejderforeningen AU, 1.000 kr. 
 • Medarbejderforening Nordjyske Stiftstidende, 15.000 kr. 
 • Politikens medarbejderforening, 100.000 kr. 
 • TV2 Nord medarbejderforening, 5.000 kr. 
 • Weekendavisens medarbejderforening, 1.000 kr. 
 • Anonymt bidrag, 10.000 kr. 
 • Private bidrag, 10.700 kr.
 • Journalistklubben i HK, 10.000 kr. 
 • Den journalistiske medarbejderforening på Herning Folkeblad, 5.000 kr. 
 • JydskeVestKysten redaktionelle medarbejderforening, 10.000 kr. 
   

Opdateret 28. april 2022

 

DJ’s Safety-fond

DJ’s Safety-fond støtter udsatte journalister og andre mediefolk i hele verden.

Safety-fondens midler kommer udelukkende fra indsamlinger blandt DJ’s medlemmer, kredse, grupper og foreninger.

På DJ’s delegeretmøde i april 2021 blev der indsamlet 530.000 kr. til Safety-fonden.

Midlerne skal hjælpe mediefolk, som er truet på grund af deres journalistiske arbejde.
Det er IMS, International Media Support, der efter aftale med DJ koordinerer brugen af midlerne og indstiller, hvilke sager der bør støttes.

Indbetaling til DJ’s Safety-fond:

Konto informationer:
Kontonummer: 2367981
Reg. Nr. 5471
IBAN: DK5154710002367981
Kontohaver: DANSK JOURNALISTFORBUND

I tekstfeltet noteres "Safety-fond 2022" og hvilken kreds, gruppe eller forening, der bidrager. DJ offentliggør løbende bidragene på her på hjemmesiden, dog ikke for privat personer. 

Private bidrag til Safety-fond 

Bidrag fra privat personer kan overføres via Mobile Pay og angive ”Safety” i teksten.

Safety-fondens midler kan både bruges til individuelle mediefolk i akutte problemer, og til initiativer, som gavner sikkerheden i en lidt bredere forstand.

Her er et udpluk af de enkeltsager og projekter, som bidragene fra DJ’s medlemmer har hjulpet i 2021

 • Safety-fonden har hjulpet med at genopbygge et sønderbombet redaktionslokale i Palæstina og dermed sikret freelancejournalister adgang til et optagestudie igen.
 • Fire mediefolk fra Hviderusland fik lommepenge og hjælp til at tegne en påkrævet forsikring, så de kunne udnytte en invitation om at rejse til et sikkert tredjeland.
 • To dage inden Kabul faldt i august 2021, støttede Safety-fonden organisationen AJSC’s arbejde med 75.000 kr.
  AJSC er forkortelsen for Afghan Journalists Safety Committee. Det er en NGO, som i mere end ti år har arbejdet med at forbedre vilkårene for Afghanistans journalister og medier.
  Pengene skulle bruges til at drive AJSC’s sikre gæstehuse og udvide den eksisterende kapacitet.
  I ugerne op til Talibans magtovertagelse i sensommeren 2021 havde lokale krigere overtaget den ene provinshovedstad efter den anden og sendt op mod 300 journalister og redaktører på flugt. Derfor var der hårdt brug for midler til disse sikre gæstehuse.
 • Safety-fonden har også givet individuel støtte til blandt andre en undersøgende journalist fra Zimbabwe og til en fra Pakistan. Den ene havde brug for at komme væk fra hjemmet og gå under jorden i en periode efter at have skrevet flere kritiske historier om landets militær. Den anden havde brug for hjælp til basale udgifter efter at være blevet tvunget i eksil.
 • Også journalister fra Nicaragua og Uganda har fået hjælp fra Safety-fonden.
Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk