Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Sådan klager du over afgørelsen om aktindsigt

Giver en myndighed dig afslag på din aktindsigtsanmodningen, skal der gives en begrundelse for afslaget samt en klagevejledning, der oplyser dig om den rette klageinstans. Dette vil som udgangspunkt være den øverste myndighed på det område, som sagen vedrører.

Når du modtager et afslag, som du ønsker at klage over, skal du sende klagen til den myndighed, som du har modtaget afslaget fra (offentlighedslovens § 37, stk. 2).

Hvis din klage ikke giver myndigheden anledning til at ændre sin afgørelse, skal myndigheden senest syv arbejdsdage efter modtagelsen af din klage videresende klagen og sagens dokumenter til den pågældende klageinstans.

Klageinstansen skal afgøre en klagesag inden 20 arbejdsdage efter den er modtaget, medmindre det er umuligt på grund af sagens omfang eller kompleksitet. Hvis 20 dages fristen overskrides skal du have en begrundelse og oplysning om, hvornår afgørelse kan ventes (§ 37, stk. 3).

Det bemærkes, at klager over afslag fra kommuner, regioner og kommunale fællesskaber som udgangspunkt afgøres af Statsforvaltningen. Din klage skal dog fortsat stiles til den pågældende kommune/region m.v., der hvis de fastholder afgørelsen sørger for at videresende klagen til Statsforvaltningen.

Som noget nyt kan du klage særskilt over en myndigheds langsommelige sagsbehandling, når der er gået mere end 14 arbejdsdage uden en afgørelse. En sådan klage sendes også til den myndighed, der klages over. Myndigheden har herefter syv arbejdsdage til at færdigbehandle aktindsigtsanmodningen og hvis dette ikke lykkes, er den forpligtet til at sende klagen til klageinstansen med begrundelse for sagsbehandlingstiden.

Klager til ombudsmanden

Afgørelser om aktindsigt kan indbringes for Folketingets Ombudsmand, når klagemulighederne er udnyttet.

Det har stor betydning for myndighedernes praksis, når ombudsmanden kritiserer afslag på aktindsigt eller langsommelig behandling af anmodninger om aktindsigt. Dette er særligt relevant i relation til en række nye undtagelser i offentlighedsloven, hvor det er vigtigt at få fastlagt rækkevidden af de nye begrænsninger og ikke mindst, om myndighederne administrerer loven hensigtsmæssigt.

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk