Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Retningslinjer for Cavling-komitéen

Retningslinjer for Cavling-komitéens arbejde er som følger:

 • Cavlingkomitéen, udpeget af Dansk Journalistforbunds Hovedbestyrelse, indkalder hvert år i september/oktober, med frist i første halvdel af november, forslag til modtagere af samme års Cavlingpris. Indkaldelse af forslag foregår i fagbladet Journalistens trykte udgave, på Journalistens hjemmeside og på Dansk Journalistforbunds hjemmeside.
 • Alle, også ikke-medlemmer af Dansk Journalistforbund, kan indsende forslag, som skal være begrundede og dokumenterede med relevante bilag vedlagt i form af artikler, bøger, links, radio- og tv-udsendelser. Forslag skal indsendes på mail; bilag i form af bøger, artikelserier, radio- og tv-udsendelser skal fremsendes i seks eksemplarer. Artikler skal leveres i original skriftstørrelse. Cavlingkomitéen kan anmode forslagsstillere om at indsende yderligere dokumentation, ligesom komitéen kan afvise forslag, der vurderes at være i uoverensstemmelse med Cavlingprisens hensigt, historie og traditioner.
 • Retningslinjer omkring digitale projekter:
  Foreslåede digitale projekter skal indeholde et link til projektet. Dette link bruges til komiteens bedømmelse, som foregår online. Af hensyn til dokumentation og sikkerhed for, at projektet ikke ændres efterfølgende, skal kopier af alle journalistiske dele af materialet, der er væsentlig for bedømmelsen, afleveres i seks eksemplarer. Tekst skal printes, lyd og billede afleveres på USB-nøgle.
 • Alt materiale, som foreslås, skal være offentliggjort senest samme dag som fristen for indsendelse af forslag. Forslag, som modtages efter fristens udløb, vil ikke indgå i den videre bedømmelse.
 • Umiddelbart efter fristens udløb gennemgår og vurderer Cavlingkomitéen samtlige forslag med henblik på nominering, der finder sted midt i december. Der tilstræbes enighed om de nominerede forslag, som alle skal være værdige til at modtage prisen.
 • Efter nominering gennemgår og vurderer Cavlingkomitéen de nominerede forslag. Årets prisvinder findes ved et møde i begyndelsen af januar, og der tilstræbes enighed om det prisvindende forslag.
 • Cavlingprisen uddeles normalt den første fredag i januar; først modtager alle nominerede deres begrundelse for nomineringen. Dernæst offentliggøres den endelige prisvinder. Cavlingkomitéen argumenterer positivt og deltager ikke i efterfølgende diskussioner om fravalg i forbindelse med nominering og pris.
 • Cavlingkomitéen repræsenteres udadtil af formanden, som vælges af Hovedbestyrelsen for en periode på tre år. Komitéen evaluerer hvert år, typisk i perioden maj-september, sit arbejde samtidig med planlægning af det kommende års arbejde – og kan i øvrigt mødes efter behov.
 • Disse retningslinjer er besluttet af Cavlingkomitéen den 4. juni 2012. Senest rettet den 20. august 2020. Retningslinjerne kan til enhver tid ændres af Cavlingkomitéen. Dansk Journalistforbunds Hovedbestyrelse er orienteret om retningslinjerne.
Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk

Jonas Pryner Andersen

CAVLINGKOMITEEN 

Medlemmer af Cavlingkomiteen udpeges af Dansk Journalistforbunds hovedbestyrelse.

CAVLINGPRISEN

Cavlingprisen er Danmarks mest prestigefyldte journalistpris.

Den uddeles hvert år i starten af januar til en journalist eller en gruppe af journalister, der i særlig grad har udvist initiativ og talent.

Cavlingprisen blev indstiftet 18. december 1944 i anledning af journalistforbundets 40 års dag og til minde om forbundets stifter, journalisten og forfatteren Henrik Cavling (1858-1933).

Jonas Pryner

SÅDAN UDDELES CAVLINGPRISEN

Cavlingkomiteen har vedtaget nogle retningslinjer for proceduren omkring uddelingen af Cavlingprisen.