Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Rammer for mentorordning

Hvilke rammer, etik og spilleregler gælder for DJ’s mentorordning? Bliv klogere her.

DJ Mentor matcher mentor og mentee ud fra hvad parterne oplyser i deres tilmeldingsskemaer. Når vi har en ledig mentor, vurderer vi hvilken mentee der er det bedste match. Først stiller vi mentee i forslag hos mentor. Hvis mentor giver grønt lys, stiller vi mentor i forslag hos mentee. 

Mentorrelationen løber i udgangspunktet over en periode på syv måneder og afsluttes herefter.

Mødefrekvensen er i udgangspunktet en gang om måneden.

Ved første møde foretages den endelige afklaring fra mentor og mentees side om, hvorvidt relationen skal fortsætte. Der er således gensidig fortrydelsesret!

Hvis der gensidigt er ønske om at fortsætte mentor-mentee-relationen udover den oprindeligt fastlagte periode, er der naturligvis intet til hinder for dette.

Spilleregler og etik for DJ Mentor

Mentorer rekrutteres ud fra, at de hver især har erfaring fra forskellige dele af medie- og kommunikationsarbejdsmarkedet. Ikke fordi de ved en masse om mentoring.

Mentor-mentee-relationen er i udgangspunktet en privat relation formidlet af DJ Mentor.

Mentor skal fungere som sparringspartner – ikke som professionel coach, terapeut, curlingforælder eller guru.

Mentor og dennes virksomhed må i udgangspunktet ikke benyttes som reference i eksempelvis jobansøgninger fra mentees side.

Regler for gensidig fortrolighed og etik i relationen mentor-mentee skal diskuteres igennem under det første møde mellem disse.

Mentor har til enhver tid ret til at stoppe en dialog omkring et tema eller en problemstilling, såfremt mentor vurderer, at dennes etik og fortrolighed overfor tredjepart er i risiko.

Ansvar for mentorforløbet

Ansvaret for mentorforløbet ligger i udgangspunktet hos mentee. Mentee opsøger uopfordret mentor og inviterer til det første møde.

Senest 14 dage efter tildeling af mentor skal mentee tage kontakt til mentor med henblik på at aftale det første møde.

Forud for hvert møde sender mentee en kort dagsorden til mentor med angivelse af, hvad mentee ønsker at drøfte på mødet. I dette ligger ikke, at mentor skal forberede sig til mødet, men blot få en fornemmelse af emner og problemstillinger.

Mentee møder forberedt hos mentor, og mentee må indordne sig under mentors tidsrammer og geografiske placering.

Rammerne for det første møde aftales mellem mentor og mentee.
Forventningerne til mentor-mentee-relationen skal afstemmes.

Spillereglerne og etikken i mentor-mentee-relation skal diskuteres igennem.

Ud fra sin arbejdsmæssige situation og hverdag skal mentee overfor mentor gøre grundigt rede for de emner, temaer og problemstillinger, som mentee forestiller sig kan behandles under forløbet.

Der træffes aftale om mødefrekvens og mødeform samt en rutine for, hvad der gøres, hvis tidspunkter skal flyttes, møder aflyses etc.

Fandt du den information du søgte
Tilføj email hvis du ønsker svar retur.