Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Råmateriale

Freelancere bliver somme tider bedt om at udlevere råmateriale fra deres opgaver til deres kunder. Men råmaterialet er freelancernes kladder og er ikke ment til udlevering og offentliggørelse.

Politiets krav på udlevering af råmateriale, navnlig råbånd, er noget andet. Her henviser vi til forbundets side om kildebeskyttelse.

Husk at overveje, om der kan være problemer i forhold til kunden, kilder eller afbillede/øvrige rettighedshavers ret, hvis du selv senere anvender råmaterialet i en anden sammenhæng. Du bør også undersøge, om der er andre rettighedshavere til materialet, som skal godkende den nye anvendelse.

Indgår du en aftale om udlevering af råmateriale, er det vigtigt, at det er helt klart, hvad kunden må anvende materialet til. Få ophavsmænd ønsker, at deres materiale pludselig optræder i en helt anden sammenhæng eller bearbejdet på en måde, som de ikke kan stå inde for. Husk også særskilt betaling for det.

Mange freelancere indgår aftaler med deres kunder, hvor de skal levere noget materiale, fx en tegning, en grafik, en tekst, et billede eller en videoproduktion. Det kan også være en større leverance indeholdende flere typer materiale. Det gælder materiale tiltænkt såvel redaktionelt brug eller kommunikation som anvendelse af offentlige myndigheder og private.

For at skabe disse værker og materialer vil freelanceren altid lave et råmateriale. For grafiske opgaver vil det være skitser. For tekst er det udkast. For fotoopgaver vil det være uredigerede fotos eller fotos, som ikke senere udvælges til det videre arbejde. For video- og radioopgaver er det ofte mange timers uredigerede optagelser – såkaldte råbånd.

På baggrund af råmaterialet udvælger og forfiner freelanceren produktet, så det til sidst fremstår i en form, som han eller hun kan stå inde for — overfor sig selv, kunden, kilder, afbillede og dem, som i sidste ende skal se, høre eller læse værket.

Råmaterialet er således et stykke arbejde — en kladde — som ikke er færdiggjort og derfor skal forblive i skuffen, på harddisken eller på kameraets memory-kort.

Det er derfor også helt sædvanligt inden for branchen, at kunderne naturligvis kun får det, som de har aftalt — nemlig det færdige produkt. Du skal derfor som freelancer ikke aflevere råmaterialet til din kunde, medmindre I specifikt har aftalt det modsatte.

Opstår en situation, hvor din kunde kræver, at du afleverer råmaterialet, så kontakt DJ.

DJ anbefaler, at du gør det klart for din kunde — særligt hvis kunden ikke er vant til sædvanerne i medie- og kommunikationsbranchen — at kunden ikke får råmaterialet efter endt opgave.

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk