Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Råd om stress til arbejdsgiver

Flere i medie- og kommunikationsbranchen oplever stress på arbejdspladsen. Hvordan håndterer du det som arbejdsgiver, hvis en medarbejder melder sig syg pga. stress? Hvordan hjælper du bedst medarbejderen tilbage til arbejdet? Og hvad med kollegerne?

DJ har lavet en guide, der hjælper dig som arbejdsgiver med at håndtere en medarbejder med stress.

Gradvis tilbagevenden

En langsom og gradvis tilbagevenden er afgørende for, at den stressramte medarbejder kan vende tilbage til arbejdet. Medarbejderen har været igennem en udfordrende periode i sit liv og har brug for tid til at komme sig. Derfor er det vigtigt, at du som arbejdsgiver tager ansvar for processen, så medarbejderen undgår tilbagefald.

Læs også: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering om Arbejdsgiverens ansvar for sygedagepengeopfølgning

Forslag til køreplan:

  1. Planlæg arbejdet uge for uge, og tag udgangspunkt i en gradvis optrapning af arbejdstid og arbejdsopgaver. Første uge kan fx bestå af færre arbejdstimer fordelt på færre arbejdsdage med få veldefinerede arbejdsopgaver. Herefter kan I, du og medarbejderen, løbende optrappe arbejdstiden og arbejdsopgavernes kompleksitet.
  2. Planlæg arbejdsdagen, så den som hovedregel tidligst begynder om formiddagen og slutter på et aftalt tidspunkt.
  3. Hold løbende statusmøder med medarbejderen, hvor I sammen taler om, hvordan det går med at være tilbage på arbejdet, om arbejdstiden og arbejdsopgaverne er passende osv.
     

Arbejdsvilkår

Arbejdsopgaver

Det er afgørende, at medarbejderen får succesoplevelser med sine arbejdsopgaver - særligt i perioden, hvor medarbejderen er i gang med at vende tilbage til jobbet.  Tildel derfor få og simple opgaver, som er afgrænsede, veldefinerede og uden stramme deadlines og tilpasset efter, hvor langt i forløbet medarbejderen er, for at sikre, at vedkommende ikke bliver belastet.

Du skal også sørge for, at medarbejderen har rigelig tid til at løse opgaverne og har mulighed for at tage hyppige pauser - det tager tid for den stressramte at få kroppen til at følge med igen.

Opbakning fra arbejdsgiver og kolleger

Støtte fra kolleger og dig som arbejdsgiver er afgørende for, at medarbejderen vender tilbage til arbejdet. Derfor skal du som arbejdsgiver sørge for, at der er åbenhed og forståelse omkring sygemeldingen. Informér kollegerne om den nedsatte arbejdstid og –funktion, så de ikke forveksler det med dovenskab, lav motivation eller uansvarlighed. Tilstanden er midlertidig - bevar åbenheden og involveringen af kollegerne gennem hele genoptrapningen.

Arbejdets placering

Overvej, hvor på kontoret det er fysisk bedst for medarbejderen at sidde - til at begynde med. Det kan fx være stressende at sidde i et storrumskontor, hvor man løbende bliver afbrudt af kolleger og generet af øget støj. Vær dog opmærksom på, at medarbejderen heller ikke isoleres fra det sociale fællesskab. Sørg for at placere medarbejderen i rammer, som fordrer fællesskabet samt ro til restitution.

Det relationelle felt

Hvis der har været konflikter eller uoverensstemmelser i forbindelse med sygemeldingen, bør du som arbejdsgiver overveje, om indsatser som konfliktmægling, afdækning af trivsel, aftale om sociale spilleregler mm. kan være gavnlige. Kontakt os, hvis du ønsker hjælp til konfliktmægling og organisatorisk coaching.

DJ hjælper dig med en plan for tilbagevenden

Som medlem af DJ kan du som arbejdsgiver få hjælp af os til at planlægge den stressramte medarbejders tilbagevenden til arbejdet, så processen lykkes. Vi står også klar til at hjælpe den stressramte medarbejder. Vi har tavshedspligt, forstår jeres branche og har erfaring i og ekspertise til at hjælpe jer. Ring til vores rådgivningsteam i hverdage mellem kl. 9-16 og få hjælp.
 

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk