Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Regler & retningslinjer

KATEGORIER, REGLER OG RETNINGSLINJER – Årets Pressefoto 2018

Opdateret 1. december 2018.

Regler og retningslinjer

FORMÅL

Årets Pressefoto er en kollegial konkurrence for medlemmer af Pressefotografforbundet, som stræber efter at motivere til udviklingen af fotojournalistikken og vise medlemmernes evne til at fortælle visuelle historier.

Det er desuden målet at udbrede kendskabet til fagets høje etiske standarder og værne om dansk fotojournalistiks troværdighed.

RETNINGSLINJER

Kun personer, der er medlem af Pressefotografforbundet på indsendelsesdatoen, kan deltage.

Alt materiale, der indsendes til Årets Pressefoto, skal - med få undtagelser - være optaget i konkurrenceåret af det PF-medlem, der sender ind.

Årets Pressefoto skal sætte den højeste fællesnævner for fotojournalistisk etik. For at sikre tilliden til dansk fotojournalistiks høje etiske standard skal billeder, der deltager i konkurrencen, give en fair og troværdigt gengivelse af det, der skete foran kameraet i eksponeringsøjeblikket.

Du må gerne efterbehandle billederne digitalt i overensstemmelse med god praksis: Integriteten i det fotojournalistiske øjeblik skal dog altid bevares - der må for eksempel ikke fjernes eller tilføjes noget til det oprindelige billede. Sammenkopiering og dobbelteksponering er ikke tilladt.

Dommerne og udstillingsudvalget forbeholder sig ret til at se originale, ubehandlede billedfiler, råbånd, negativer og/eller dias, og fotografen vil blive forsøgt kontaktet i tvivlstilfælde.

Fotografer, der indsender fotos med fejlagtige oplysninger - eller som ikke opfylder konkurrencens betingelser, kan trækkes ud af konkurrencen/udstillingen - også efter offentliggørelsen.

KONKURRENCEBETINGELSER

Dommerne uddeler priser til billeder, serier samt tv/web-produktioner i følgende kategorierne listet nedenfor.

Dommerne kan vælge at præmiere enkeltbilleder, serier samt tv/web-produktioner i en anden kategori end den, fotografen oprindeligt har indsendt i.

KATEGORIER

I dette års konkurrence, Årets Pressefoto 2018, er der i alt 15 kategorier.

Dommerne vælger én vinder og en 2.-pris i hver kategori - undtagen i kategorierne Årets Pressefoto og Årets Pressefotograf, hvor der kun vælges en vinder.

STILBILLEDER

(1) Årets Pressefoto

 • Billeder indsendt til Årets Pressefoto må ikke tidligere have været præmieret i konkurrencen. Det gælder også næsten identiske optagelser fra samme begivenhed.
 • Årets bedste billede, som vælges på tværs af kategorier blandt samtlige indsendte fotos.
 • Der kåres én vinder. Dommerne udvælger et billede af samtlige indsendte fotos fra Årets Pressefoto 2018.

(2) Årets Pressefotograf

 • Årets Pressefotograf er en kollektion på 5 fotografier, der viser årets visuelle stemme.
 • Fotos optaget uden for konkurrenceåret, kan ikke indgå i kollektionen til »Årets Pressefotograf« og kan ikke komme i betragtning som »Årets Pressefoto« eller nomineres i de øvrige kategorier.
 • Alle typer historie og alle typer billedsprog bedømmes ligeligt i kåringen af den fotograf, der træder klarest frem i sin historie-fortælling og personlige billedsprog. Således bedømmes de store, tunge udenlandske historier på lige fod med lokale hverdagshistorier.
 • Den fotograf, der mestrer mange genrer, bedømmes på lige fod med den specialiserede fotograf, der formår at skabe en stærk visuel profil indenfor sit felt. Der er således intet ydre defineret krav til et bestemt billedsprog eller en bestemt type historier. Ej heller ligger der noget krav om, at en vinderportfolio bør bestå af en bestemt variation.
 • Det vil være dommerenes suveræne og frie afgørelse at udpege, hvem de mener, der repræsenterer årets stærkeste visuelle stemme.
 • Dommerne kårer én vinder.

(3) Årets Nyhedsbillede, Danmark

 • Nyhedsbilleder og serier udelukkende optaget i Danmark, Grønland og på Færøerne. Grønland og Færøerne regnes i kategorisammen-hæng som 'indland'. Billeder fra disse dele af rigsfællesskabet kan derfor deltage i denne kategori.
 • Enkeltbillede eller serie på op til 8 fotografier.
 • Dommerne kårer en vinder og en 2.-pris.

(4) Årets Nyhedsbillede, Udland

 • Nyhedsbilleder og serier optaget i hele verden.
 • Enkeltbillede eller serie på op til 8 fotografier.
 • Dommerne kårer en vinder og en 2.-pris.

(5. Årets Portræt, Enkeltbillede

 • Et enkelt stærkt portræt.
 • Enkeltbillede.
 • Dommerne kårer en vinder og en 2.-pris.

(6) Årets Portræt, Serie

 • En portrætserie.
 • Kollektionen består af minimum 2 og op til 8 billeder.
 • Dommerne kårer en vinder og en 2.-pris.

(7) Årets Reportage, Danmark

 • Reportagebilleder og serier optaget udelukkende i Danmark, Grønland og Færøerne. Grønland og Færøerne regnes i kategorisammenhæng som 'indland'. Billeder fra disse dele af rigsfællesskabet kan derfor deltage i denne kategori.
 • Enkelte billeder i denne kategori kan være optaget før konkurrenceåret (1. januar til 31. december 2018), forudsat at de ikke har været indsendt tidligere. Højst 1/3 af billederne i en given serie må være optaget uden for konkurrenceåret.
 • Enkeltbillede eller serier af minimum 2 og op til 8 billeder.
 • Dommerne kårer en vinder og en 2.-pris.

(8) Årets Reportage Udland

 • Reportager med enkeltbillede og serier optaget i udlandet.
 • Enkelte billeder i denne kategori kan være optaget før konkurrenceåret (1. januar til 31. december 2018), forudsat at de ikke har været indsendt tidligere. Højst 1/3 af billederne i en given serie må være optaget uden for konkurrenceåret.
 • Enkeltbillede eller serier af minimum 2 og op til 8 billeder.
 • Dommerne kårer en vinder og en 2.-pris.

(9) Årets Sportsbillede

 • Stærkt enkeltbillede med vægt på action i sport.
 • Enkeltbillede.
 • Dommerne kårer en vinder og en 2.-pris

(10) Årets Kulturbillede

 • Billeder indenfor teater, musik, kunst, mode, sport, underholdning, fritid m.m.
 • Enkeltbillede eller serier op til 8 fotografier.
 • Dommerne vælger en vinder og en 2.-pris.

(11) Åben Klasse, Long Term

 • Konceptuelt og nytænkende fotografi, der ikke emnemæssigt knytter sig specifikt til de øvrige kategorier. Der kan sammensættes en kollektion med ældre materiale, der ikke har været præmieret tidligere – fotografier fra tidligere år må max. udgøre 80 %. Billeder fra tidligere år kan ikke plukkes til andre kategorier eller til selve udstillingen.
 • Enkeltbillede eller serier op til 15 fotografier.
 • Dommerne vælger en vinder og en 2.-pris.

(12) Årets Danske Hverdagsbillede

 • Hverdagsbilleder optaget udelukkende i Danmark, Grønland og Færøerne. Grønland og Færøerne regnes i kategorisammenhæng som 'indland'. Billeder fra disse dele af rigsfællesskabet kan derfor deltage i denne kategori.
 • Enkeltbillede.
 • Dommerne vælger en vinder og en 2.-pris.

BEMÆRK - særligt for stillbilleder:

ANTAL BILLEDER

Du kan indsende enkeltbilleder eller serier på højst 8 billeder i hver kategori, dog 15 billeder i kategorien Årets Åben Klasse, Long Term.

De totale indsendte antal billeder må ikke overstige 35.

Du skal selv angive, hvilken kategori dine billeder deltager i. Det gør du i forbindelse med upload.

DOMMERNE KAN FLYTTE FRA ÉN KATEGORI TIL EN ANDEN

Dommerne kan plukke et billede ud af en serie, hvis du har givet din accept ved at krydse af i tilmeldingsformularen i forbindelse med upload af dine fotos. Det gælder dog ikke billeder fra Årets Reportage, Danmark og Årets Reportage, Udland, som er optaget udenfor konkurrenceåret.

FLERE PF-MEDLEMMER OM ÉT STILLFOTOPROJEKT

Hvis I er flere PF-medlemmer om et stillfoto-projekt, der indsendes til kollektiv bedømmelse, skal det tydeligt fremgå, at der er mere end én ophavsmand til det indsendte.

Det er ikke tilladt at indsende i et kollektivt navn. Du skal skrive alle navne og medlemsnumre på materialet ved tilmeldingen. En eventuel præmie vil blive delt mellem de bidragende PF-medlemmer.

Projekter til kollektiv bedømmelse, kan ikke indsendes i kategorien Årets Pressefotograf og ikke deltage i udvælgelsens til Årets Pressefoto.

BILLEDER PÅ UDSTILLINGEN

Udover de præmierede billeder udvælges en række billeder, der kommer med på udstillingen. Hvor mange afhænger af, hvor meget de præmierede fotografier fylder.

TV/WEB

(13) Årets Korte Indslag, tv/web

 • Årets Korte Indslag, tv/web kan være produceret til alle slags medier og platforme og kan indeholde video, stills, lyd og tekst, men det er en produktion, der kun kan ses fra start til slut.
 • Alt materiale skal være produceret i konkurrenceåret.
 • Hvis I er flere PF-medlemmer om et tv-indslag eller et multimedieprojekt, skal det tydeligt fremgå, at der er mere end én ophavsmand til det indsendte. Husk derfor at skrive alle navne og medlemsnumre på materialet eller ved upload. En eventuel præmie vil blive delt mellem de bidragende PF-medlemmer.
 • Fremmed hjælp - også fra ikke PF-medlemmer - til fx lyd, redigering, etc. er tilladt. Alle deltagere i produktionen skal krediteres.
 • I tv/web-kategorierne kan du indsende højst 9 produktioner og højst 3 i hver kategori.
 • Dommerne vælger en vinder og en 2.-pris.

(14) Årets Lange Indslag, tv/web

 • Årets Lange Indslag, tv/web kan være produceret til alle slags medier og platforme og kan indeholde video, stills, lyd og tekst, men det er en produktion, der kun kan ses fra start til slut.
 • Ældre optagelser kan anvendes, men indslaget skal være færdigklippet i det pågældende år.
 • Hvis I er flere PF-medlemmer om et tv-indslag eller et multimedieprojekt, skal det tydeligt fremgå, at der er mere end én ophavsmand til det indsendte. Husk derfor at skrive alle navne og medlemsnumre på materialet eller ved upload. En eventuel præmie vil blive delt mellem de bidragende PF-medlemmer.
 • Fremmed hjælp - også fra ikke PF-medlemmer - til fx lyd, redigering, etc. er tilladt. Alle deltagere i produktionen skal krediteres.
 • I tv/web-kategorierne kan du indsende højst 9 produktioner og højst 3 i hver kategori.
 • Dommerne vælger en vinder og en 2.-pris.

(15) Årets Åben Klasse, tv/web

 • Årets Åben klasse, tv/web er åben for alle produktioner og forventes at samle de produktioner, der ikke passer ind i de to andre kategorier – Årets Korte Indslagtv/web og Årets Lange Indslag tv/web, men også de produktioner, der er interaktive, hvor læseren/seeren har flere indgange og selv kan bestemme, i hvilken rækkefølge materialet skal ses.
 • Ældre optagelser kan anvendes, men indslaget skal være færdigklippet i det pågældende år.
 • Hvis I er flere PF-medlemmer om et tv-indslag eller et multimedieprojekt, skal det tydeligt fremgå, at der er mere end én ophavsmand til det indsendte. Husk derfor at skrive alle navne og medlemsnumre på materialet eller ved upload. En eventuel præmie vil blive delt mellem de bidragende PF-medlemmer.
 • Fremmed hjælp - også fra ikke PF-medlemmer - til fx lyd, redigering, etc. er tilladt. Alle deltagere i produktionen skal krediteres.
 • I tv/web-kategorierne kan du indsende højst 9 produktioner og højst 3 i hver kategori.
 • Dommerne vælger en vinder og en 2.-pris.

BEMÆRK – særligt for tv/web

TIDSBEGRÆNSNING AF PRODUKTIONERNES LÆNGDE

Når vi ikke har sat max-tidsbegrænsning på Årets Korte Indslag tv/web, skyldes det, at vi gerne vil give dommerne et større spillerum, så de ikke vil være nødt til at droppe en god produktion, der måttet overskride fx en 5-minutters grænse, med få minutter.

DOMMERNE KAN FLYTTE FRA ÉN KATEGORI TIL EN ANDEN

Dommerne kan vælge at præmiere et indslag i en anden kategori end den er indsendt i, hvis du har givet din accept ved at krydse af i tilmeldingsformularen i forbindelse med upload af dine produktioner.

HVOR MEGET MATERIALE MÅ VÆRE UDEN FOR KONKURRENCEÅRET?

Den indsendte produktion må ikke i væsentlig grad bygge på tidligere indsendte produktioner.

Ældre og fremmed materiale kan anvendes i begrænset omfang og skal have karakter af supplerende optagelser, baggrund og lignende. Højst en tredjedel af billederne i en given serie må være optaget uden for konkurrenceåret.

Op til 1/3 af billedmaterialet kan være optaget før konkurrenceåret.

Den fordeling vurderes medietype for medietype, således at ingen medietype må bestå af mere end 33 % ældre materiale. Video opgøres i sekunder, stillbilleder - herunder slideshows - opgøres i antal billeder. Det gælder også slideshows, der afvikles i et videoformat.

Tekst, grafik og lyd medregnes ikke.

Brug af fremmed og ældre materiale skal angives ved tilmeldingen.

UPLOAD AF TV/WEB-PRODUKTIONER

Alle videoindslag skal uploades til Pressefotografforbundets Dropbox - der accepteres ikke længere link til Vimeo, Youtube og hjemmesider.

Komprimering af indslag skal ske efter vejledning fra Vimeo

I helt specielle tilfælde - fx ved komplicerede interaktive multimedie-produktioner - kan det accepteres at indsende et link til hjemmesiden, hvor produktionen kan afspilles. Den tilmeldte produktion må ikke ændres efter indsendelsesfristen. Produktionen skal være frit tilgængelig på internettet i perioden fra indsendelses-fristen og hele udstillingsåret, eller skal kunne flyttes til PF’s server, hvis den vinder kategorien eller opnår at blive nomineret.

RETTIGHEDER

Du skal selv sikre dig retten til at offentliggøre tredjemands materiale i tv/web-produktionen. For eksempel kræver brug af fremmed underlægningsmusik en aftale med KODA.

Pressefotografforbundet forbeholder sig ret til frit at anvende det indsendte konkurrencematerialer til følgende formål:

 • Udstillinger og visning i Danmark og udlandet.
 • Reproduktion i kataloget Årets Pressefoto og på andet materiale, som PF fremstiller i forbindelse med konkurrencen. Såfremt katalogets annoncører ønsker at anvende vinderbilleder i katalogets annoncer, har PF's bestyrelse ret til at forhandle konditioner på vegne af fotografen.
 • Reproduktion/visning i danske og udenlandske medier i forbindelse med omtale af Årets Pressefoto.
 • De indsendte billeder og produktioner kan Pressefotografforbundet anvende til forskellige formål - med henblik på at øge forståelse for pressefotografiet. Samlinger og/eller enkeltbilleder kan overdrages til f.eks. Rigsarkivet og Danmarks Journalisthøjskole - til ikke-kommerciel brug.
 • Enhver anden anvendelse vil følge normale ophavsretlige regler.
 • Alle medlemmer af Pressefotografforbundet vil få tilsendt kataloget Årets Pressefoto.
 • Ved deltagelse i Årets Pressefoto anerkender fotografen disse regler og forbehold.

RETNINGSLINJER FOR BEDØMMELSESARBEJDET OG SCREENING AF INDSENDT MATERIALE

Årets Pressefoto skal sætte den højeste fællesnævner for fotojournalistisk etik.

For at sikre tilliden til dansk fotojournalistiks høje etiske standard skal billeder, der deltager i konkurrencen give en troværdig gengivelse af det, der skete foran kameraet i eksponeringsøjeblikket.

Inden dommerne ser de indsendte billeder ses alt indsendt materiale igennem af udstillingsudvalget. Det sker for at fange eventuelle fejl i teknikken (forkerte filer, mangelfulde tekster, upload-fejl etc.) og for at sikre, at det indsendte overholder de etiske retningslinjer om god praksis.

Skønnes et billede at stride mod konkurrencens etiske retningslinjerne - herunder for billedbehandling - gøres der en rimelig indsats for at forsøge at etablere en kontakt med fotografen - under hensyntagen til det tidspres, der er under ÅP- forberedelserne og dommerarbejdet.

Fotografen vil - hvis det er relevant - i den forbindelse tilbydes at indsende råfiler og lignende. Det er derfor vigtigt, at du er til komme i kontakt med i dagene efter deadline. Råfilerne vurderes i givet fald af udstillingsudvalget sammen med det indsendte materiale inden voteringen starter.

Herefter er det op til udstillingsudvalget at bedømme og beslutte, om billederne kan deltage i konkurrencen.

Om blot billedet, eventuel hel serie eller hele kollektionen udelukkes fra konkurrencen afhænger af, hvor alvorlig overtrædelsen af reglerne vurderes at være.

I alvorlige tilfælde, hvor der konstateres bevidst falsknerier i ond tro, kan samtlige bidrag fra fotografen udelukkes.

Udstillingsudvalget kan også, efter bedømmelsesarbejdet er gået i gang, bede om at få råfilerne til et foto at se. I det tilfælde vil fotografen blive kontaktet og bedt om at sende råfiler ind til vurdering.

KODEKS FOR UDSTILLINGSUDVALGETS MEDLEMMER

For at skabe åbenhed om procedurerne under ÅP-dommerarbejdet har udstillingsudvalget nedfældet tidligere års uskrevne regler om, hvordan de enkelte medlemmer af udstillingsudvalget forholder sig under afviklingen af dommerarbejdet.

Som alle andre medlemmer af Pressefotografforbundet har også de medlemmer, der er involveret i den praktiske afvikling af Årets Pressefoto, udstillingsudvalget, ret til at deltage i konkurrencen.

Arbejdet skal foregå på en fair måde, så de pågældende medlemmer af udstillingsudvalget ikke på nogen måde påvirker dommernes afgørelse.

Det sikres ved at:

 • Bedømmelsen er anonym. Det er ikke tilladt medlemmer af udstillingsudvalget på nogen måde at gøre opmærksom på eller fremhæve egne eller andres bidrag,
 • Kun de medlemmer af udstillingsudvalget, der er nødvendige for at sikre den praktiske afviklingen af dommerarbejdet, er til stedet i det lokale, hvor dommerne arbejder.
 • Såfremt materiale indsendt af et medlem af udstillingsudvalget når frem til anden runde af dommernes votering, forlader denne dommerlokalet.

 

Spørgsmål og svar

Skal jeg uploade eller tilmelde det hele på én gang?

Stillbilleder og Tv/web-produktioner: Du kan blive ved med at uploade eller tilmelde til tv/web-kategorierne indtil deadline SENEST 6. januar 2019 kl. 20.00, dog ikke efter du har trykket ”afslut”.

Særligt for stilbilleder

Hvordan fordeler jeg billederne i kategorier?

I forbindelse med at du uploader billederne, skal du vælge en kategori til hvert foto. Indsender du samme billede i flere kategorier, skal du uploade det forfra igen og vælge den nye kategori. Du kan senere flytte dine fotos rundt mellem kategorierne.

Hvad med billeder fra Grønland og Færøerne - er de 'udland' eller 'indland'?

Billeder fra Grønland og Færøerne betragtes som danske i kategori- sammenhæng og kan derfor indsendes i de specielle danske kategorier: 'Årets Nyhedsfoto, Danmark', 'Årets Reportage, Danmark' og 'Årets Danske Hverdagsfoto'.

Hvorfor kan jeg ikke indsende i kategorien 'Årets Pressefoto'?

Årets Pressefoto bliver valgt af dommerne blandt alle indsendte billeder og dermed på tværs af alle kategorier. Derfor har 'Årets Pressefoto' ikke sin egen kategori at indsende i.

Hvordan inddeler jeg billeder i serier?

Når du skriver billedteksten I forbindelse upload, kan du samtidig angive om billedet er del af en serie og/eller del af din kollektion til Årets Pressefotograf. Du har efterfølgende mulighed for at ændre på rækkefølgen i serierne.

Hvad med billedtekst? Hvor skriver jeg den?

Du vil efter upload af hvert billede blive bedt om at skrive en billedtekst. Systemet henter automatisk en evt. lagret billedtekst (gemt via FileInfo), som du så kan tilrette. Husk, du må ikke skrive dit navn i billedteksten. Det er brud på anonymiteten og kan medføre diskvalifikation.

Hvad med mit fotografnavn?

Systemet registrerer automatisk dit navn, når du uploader. Du må ikke skrive dit navn i billedteksten. Det er et brud på anony-miteten og kan medføre diskvalifikation.

Hvad må jeg kalde filerne?

De må i princippet hedde hvad som helst, da filnavnet ændres efter upload. Som altid, når man udveksler filerne over nettet, så er det en god idé at holde sig til bogstaverne a-z, samt tal og bindestreg, og undgå mellemrum og specialtegn. Du skal give filerne endelsen '.JPEG'. Der må ikke være punktummer i filnavnet ud over det ene, der står foran JPEG.

Hvordan skal billederne leveres?

De billeder, du skal uploade, skal leveres i Adobe RGB, 8 bit. De må højst måle 6000 pixel på bredeste led og JPEG- komprimeres i kvalitet 10 - så de fylder højst 10 MB. Minimum størrelse er 4000 pixel i 300dpi Der er ingen grund til at 'pumpe' filstørrelsen op, så opløsningen bliver større end den, kameraet leverede.

Hvad gør jeg hvis mit billede fylder for lidt?

Har du fotograferet i RAW, kan du allerede i RAW- programmet f.eks. Adobe Photoshop interpolere billedstørrelsen til f.eks. 4500 x 3000 pixels. Dette giver den bedste interpolering. Er billedet ikke i RAW, kan du i Photoshop interpolere billedet i ”Image”, ”Image size” og i rullemenuen nederst vælge ”Bicubic smoother”.

Hvilket farverum skal billederne være i?

Billederne bør leveres i Adobe RGB (1998). Kun sådan er du sikker på, at billederne præsenteres bedst muligt for dommerne. Men upload- systemet tjekker ikke farverummet, så det er helt op til dig.

Hvad gør jeg med et Sort/hvid billede - skal det sendes som Greyscale eller RGB?

Er det et rent Greyscale-billede, kan du sende det som greyscale. Ønsker du billedet i en svag farvetone, f.eks bruntonet, skal du sende det som RGB.

Må jeg sende RAW eller TIFF billeder?

Nej - du kan kun indsende JPEG-komprimerede billeder (JPEG). Systemet vil afvise alle andre formater.

Kan jeg lave JPEG to gange?

Principielt ikke. Men hvis du gør det så udfør det altid i en højere JPEG- kvalitet end sidst.

Hvad er 'Mit bedste billede'?

Det er du nok den bedste til selv at afgøre. 'Mit bedste billede' er en særlig del af konkurrencen, hvor du markerer det af dine indsendte billeder som dit bedste. Billedet kan blive brugt i et billedhjul på Pressefotografforbundets hjemmeside i løbet af udstillingsåret.

Hvad er 'Mit sjoveste billede'?

Det er en særlig konkurrence, der kun kører på nettet. Det er tanken at lade læserne kåre det sjoveste billede blandt de indkomne bidrag. Vi håber, at hver fotograf vil udvælge et sjovt billede blandt deres billeder og sende ind til konkurrencen.

Særligt for tv/web

Multimedie

Mine produktioner til tv/web-kategorierne er svære at indsende anonymt, da de ligger på nettet med navn og hele molevitten. Hvad gør jeg ved det?

Der er ikke krav om anonymitet, når det gælder tv/web-produktioner - af præcis de årsager. Så vidt det er muligt, vil vi opfordre til, at man tilmelder en anonymiseret version.

Hvorfor skal jeg sende et stillbillede med, når jeg indsender et tv/web-indslag?

Stillbilledet skal brugs til præsentation af din tv/web-produktion i trykte medier og til at give et overblik over indslagene på PF's hjemmeside.

BETALING AF DELTAGERGEBYR – Årets Pressefoto 2018

 

For at deltage i Årets Pressefoto skal du indbetale et deltagergebyr på 250 kr. SENEST 6. januar 2019, som også er fristen for upload af fotos og tv/web-produktioner.

Deltagergebyret tilbagebetales ikke ved for sent upload.

Har du ikke et Dankort?

Så kan du i stedet overføre deltagergebyret direkte til Pressefotograf-forbundets bankkonto: Danske bank: 4183-4183108255

Herefter skal du huske:

1. At angive medlemsnummer og navn ved indbetalingen

2. At sende en mail til webmaster@pressefotografforbundet.dk  med oplysning om din indbetaling, dit navn og dit medlemsnummer. 

 

 

Fandt du den information du søgte
Tilføj email hvis du ønsker svar retur.