Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Regler & retningslinjer

REGLER OG RETNINGSLINJER – Årets Pressefoto 2023

Opdateret 21. juni 2023. (RW)

FORMÅL

Årets Pressefoto er en kollegial konkurrence for medlemmer af Pressefotografforbundet, som stræber efter at motivere til udviklingen af fotojournalistikken og vise medlemmernes evne til at fortælle visuelle historier.

Det er desuden målet at udbrede kendskabet til fagets høje etiske standarder og værne om dansk fotojournalistiks troværdighed.

RETNINGSLINJER

Kun personer, der er medlem af Pressefotografforbundet på indsendelsesdatoen, kan deltage.

Alt materiale, der indsendes til Årets Pressefoto, skal - med få undtagelser (se under beskrivelse af kategorier) - være optaget i konkurrenceåret af det PF-medlem, der sender ind. 

Arbejder to eller flere PF-medlemmer sammen om et projekt skal alle indsende projektet for at være med i konkurrencen. 

Årets Pressefoto skal sætte den højeste fællesnævner for fotojournalistisk etik. For at sikre tilliden til dansk fotojournalistiks høje etiske standard skal billeder, der deltager i konkurrencen, give en fair og troværdigt gengivelse af det, der skete foran kameraet i eksponeringsøjeblikket.

Du må gerne efterbehandle billederne digitalt i overensstemmelse med god praksis: Integriteten i det fotojournalistiske øjeblik skal dog altid bevares - der må for eksempel ikke fjernes eller tilføjes noget til det oprindelige billede. Sammenkopiering og dobbelteksponering er ikke tilladt.

Dommerne og udstillingsudvalget forbeholder sig ret til at se originale, ubehandlede billedfiler, råbånd, negativer og/eller dias, og fotografen vil blive forsøgt kontaktet i tvivlstilfælde.

Fotografer, der indsender fotos med fejlagtige oplysninger - eller som ikke opfylder konkurrencens betingelser, kan trækkes ud af konkurrencen/udstillingen - også efter offentliggørelsen.

KONKURRENCEBETINGELSER

Dommerne uddeler priser til billeder, serier samt video-produktioner beskrevet under ”kategorier”.

Dommerne kan vælge at præmiere enkeltbilleder, serier samt video-produktioner i en anden kategori end den, fotografen oprindeligt har indsendt i.

RETTIGHEDER

Du skal selv sikre dig retten til at offentliggøre tredjemands materiale i video-produktionen. For eksempel kræver brug af fremmed underlægningsmusik en aftale med KODA.

Pressefotografforbundet forbeholder sig ret til frit at anvende det indsendte konkurrencematerialer til følgende formål:

•                    Udstillinger og visning i Danmark og udlandet.

•                    Reproduktion i kataloget Årets Pressefoto og på andet materiale, som PF fremstiller i forbindelse med konkurrencen. Såfremt katalogets annoncører ønsker at anvende vinderbilleder i katalogets annoncer, har PF's bestyrelse ret til at forhandle konditioner på vegne af fotografen.

•                    Reproduktion/visning i danske og udenlandske medier i forbindelse med omtale af Årets Pressefoto.

•                    De indsendte billeder og produktioner kan Pressefotografforbundet anvende til forskellige formål - med henblik på at øge forståelse for pressefotografiet. Samlinger og/eller enkeltbilleder kan overdrages til f.eks. Rigsarkivet og Danmarks Journalisthøjskole - til ikke-kommerciel brug.

•                    Enhver anden anvendelse vil følge normale ophavsretlige regler.

•                    Alle medlemmer af Pressefotografforbundet vil få tilsendt kataloget Årets Pressefoto.

•                    Ved deltagelse i Årets Pressefoto anerkender fotografen disse regler og forbehold.

RETNINGSLINJER FOR BEDØMMELSESARBEJDET OG SCREENING AF INDSENDT MATERIALE

Inden dommerne ser de indsendte billeder ses alt indsendt materiale igennem af udstillingsudvalget. Det sker for at fange eventuelle fejl i teknikken (forkerte filer, mangelfulde tekster, upload-fejl etc.) og for at sikre, at det indsendte overholder de etiske retningslinjer om god praksis.

Skønnes et billede at stride mod konkurrencens etiske retningslinjerne - herunder for billedbehandling - gøres der en rimelig indsats for at forsøge at etablere en kontakt med fotografen - under hensyntagen til det tidspres, der er under ÅP- forberedelserne og dommerarbejdet.

Fotografen vil - hvis det er relevant - i den forbindelse tilbydes at indsende råfiler og lignende. Det er derfor vigtigt, at du er til komme i kontakt med i dagene efter deadline. Råfilerne vurderes i givet fald af udstillingsudvalget sammen med det indsendte materiale inden voteringen starter.

Herefter er det op til udstillingsudvalget at bedømme og beslutte, om billederne kan deltage i konkurrencen.

Om blot billedet, eventuel hel serie eller hele kollektionen udelukkes fra konkurrencen afhænger af, hvor alvorlig overtrædelsen af reglerne vurderes at være.

I alvorlige tilfælde, hvor der konstateres bevidst falsknerier i ond tro, kan samtlige bidrag fra fotografen udelukkes.

Udstillingsudvalget kan også, efter bedømmelsesarbejdet er gået i gang, bede om at få råfilerne til et foto at se. I det tilfælde vil fotografen blive kontaktet og bedt om at sende råfiler ind til vurdering.

KODEKS FOR UDSTILLINGSUDVALGETS MEDLEMMER

For at skabe åbenhed om procedurerne under ÅP-dommerarbejdet har udstillingsudvalget nedfældet tidligere års uskrevne regler om, hvordan de enkelte medlemmer af udstillingsudvalget forholder sig under afviklingen af dommerarbejdet.

Som alle andre medlemmer af Pressefotografforbundet har også de medlemmer, der er involveret i den praktiske afvikling af Årets Pressefoto, udstillingsudvalget, ret til at deltage i konkurrencen.

Arbejdet skal foregå på en fair måde, så de pågældende medlemmer af udstillingsudvalget ikke på nogen måde påvirker dommernes afgørelse.

Det sikres ved at:

•                    Bedømmelsen er anonym. Det er ikke tilladt medlemmer af udstillingsudvalget på nogen måde at gøre opmærksom på eller fremhæve egne eller andres bidrag,

•                    Kun de medlemmer af udstillingsudvalget, der er nødvendige for at sikre den praktiske afviklingen af dommerarbejdet, er til stedet i det lokale, hvor dommerne arbejder.

•                    Såfremt materiale indsendt af et medlem af udstillingsudvalget når frem til anden runde af dommernes votering, forlader denne dommerlokalet.

-------------------------------------------

 

 

 

 

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk